Workshop GA4

24. oktober 2022

}

08:30 - 15:00

First Hotel Breiseth

Påmelding innen 7. oktober

–> [email protected]

Google Analytics 4: Introduksjon og workshop

I samarbeid med Tur Digital setter vi opp en workshop for introduksjon til og opplæring i Google Analytics 4.

 

Workshop Google Analytics 4

Vi tilbyr i samarbeid med Tur Digital workshop med fokus på en introduksjon til GA4 konto (inkl. hendelser) samt workshop. For å kunne delta på workshopen er det en forutsetning at man har et oppsett klart, og dette bør ha samlet noen data en god stund allerede.

Dersom du trenger hjelp til oppsett så har vi et eget løp på dette med Tur Digital. Send en e-post til Grethe for mer informasjon.

Agenda

08:30 – 10:00: Intro for nybegynnere (valgfritt) 
(begrepsavklaring, sikre at alle klarer å følge med på neste bolk).

10:00 – 12:00: litt mer avansert gjennomgang (for alle)

Lunsj

13:00 Workshop

Mål: Alle lager seg rapport(er) slik at de har noe å jobbe med når de kommer hjem. Vi jobber hver for oss, med tilgjengelig veiledning.

 

Bakgrunnsinformasjon:

Fra og med 1. juli 2023 vil Google Analytics slik vi kjenner det stenge ned. GA4 er et helt nytt verktøy for sporing og måling fra Google (det er ikke en oppdatering av dagens system), og det er lite som er likt i den gamle varianten.
Dette innebærer at:

  • GA4 må installeres som et nytt verktøy
  • Historiske data fra dagen analytics blir ikke med, du starter på nytt.

Vi anbefaler på det sterkeste å få opp sporing i et nytt system nå før sommeren slik at du har historiske data å jobbe med når dagens system legges ned fra 1. juli 2023.

Les mer: Tur Digital: Derfor må du starte overgangen til Google Analytics
Les mer: Synlighet: Google Analytics 4 (GA4)

Flere kurs

Kultur for bærekraft

Kultur for bærekraft

22. nov 23 | Skal bedrifter lykkes med å jobbe i en mer bærekraftig retning må det skapes en kultur og felles forståelse.

les mer
Historiefortellingskurs

Historiefortellingskurs

9. – 10. november 2022 | Kursholder Ann-Jorid Pedersen deler praktiske tips og råd for å bygge bedre historier og veileder deltakerne i muntlig fortelling.

les mer