Workshop GA4

24. oktober 2022

}

08:30 - 15:00

First Hotel Breiseth

Påmelding innen 21. juni 

–> [email protected]

Oppsett av GA4 og workshop med intro og opplæring 

I samarbeid med Tur Digital setter vi opp en workshop for introduksjon til og opplæring i Google Analytics 4.

 

Workshop inkl. individuell rådgivning og oppsett i forkant

Vi har skreddersydd et opplegg med Tur Digital som inkluderer individuell rådgivning, oppsett av GA4 konto (inkl. hendelser) samt workshop. Vi ser for oss å gjennomføre den individuelle delen i forkant av fellesferien, med workshop til høsten. For å kunne delta på workshopen er det en forutsetning at del 1 er gjennomført.

Del 1 – gjennomføres individuelt mellom deg og Tur Digital før fellesferien

  • 1 time individuell rådgivning
  • Oppsett hos hver enkelt bedrift (MÅ gjøres i forkant av workshop)
    (evt. behov for utvikling på nettstedet må skje av systemleverandør).

Del 2 – workshop settes opp til høsten

Workshop hvor vi har fokus på å lære systemene / gruppen deles i nybegynner og avansert.

Bakgrunnsinformasjon:

Fra og med 1. juli 2023 vil Google Analytics slik vi kjenner det stenge ned. GA4 er et helt nytt verktøy for sporing og måling fra Google (det er ikke en oppdatering av dagens system), og det er lite som er likt i den gamle varianten.
Dette innebærer at:

  • GA4 må installeres som et nytt verktøy
  • Historiske data fra dagen analytics blir ikke med, du starter på nytt.

Vi anbefaler på det sterkeste å få opp sporing i et nytt system nå før sommeren slik at du har historiske data å jobbe med når dagens system legges ned fra 1. juli 2023.

Les mer: Tur Digital: Derfor må du starte overgangen til Google Analytics
Les mer: Synlighet: Google Analytics 4 (GA4)

Flere kurs

Historiefortellingskurs

Historiefortellingskurs

9. – 10. november 2022 | Kursholder Ann-Jorid Pedersen deler praktiske tips og råd for å bygge bedre historier og veileder deltakerne i muntlig fortelling.

les mer