Re-merking bærekraftig reisemål i 2021

Visit Lillehammer har vært merket som et bærekraftig reisemål fra juni 2018, og nå er vi igang med en remerkingsprosess hvor vi må vise til hvordan vi har utviklet oss i en bærekraftig retning i løpet av de siste 3 årene.

Hva har det gitt oss å være et bærekraftig reisemål?

 • En bedre forståelse av hva bærekraft innebærer i praksis.
 • Retning for strategi og utviklingsarbeidet.
 • Bevisst valg av markeder.
 • Nærmere samarbeid med kommunene, og større forståelse for reiselivets behov.
 • Troverdighet og mer samarbeid med Statsforvalteren, fylket, Innovasjon Norge.
 • Styrket omdømme i lokalsamfunnet og ovenfor gjester/turoperatører.
 • Mer ansvarlige i markedsføringen (hvor styrer vi gjestene).
 • Flere miljøsertifiserte reiselivsbedrifter.

Hvilke tiltak har vi gjort?

I 3-års perioden fra 2018 til 2021 har vi iverksatt en rekke kompetansehevende tiltak for medlemsbedriftene som f.eks.

 • Digital kursrekke
 • Opplevelseskurs
 • Vertskapskurs
 • Workshop «eget innhold»
 • Salgskurs for serveringsbedrifter
 • Kurs «Lokalmat – tilby bedre matopplevelser»
 • Ulike nettverksmøter og felles medlemsmøter

Områder vi jobber aktivt med for å forbedre oss som et bærekraftig reisemål er:

 • Lokalmat: øke bruken av lokale råvarer og retter på menyen (prosjekt Matrute Gudbrandsdal i samarbeid med Nasjonalparkriket og Gudbrandsdalsmat)
 • Transport:andel transport med personbil til/fra og innen regionen skal reduseres (prosjekt «Grønn og sømløs mobilitet»).
 • Miljøsertifisering:flere miljøsertifiserte bedrifter.
 • Skilting:flere merkede ruter etter nasjonal mal for skilting.
 • Jobbkvalitet for reiselivsansatte: fokus på tiltak for å øke helårs arbeidsplasser.
 • Gjestetrygghet: sikkerhet og beredskap skal ivaretas innen destinasjonene. Dette har vært et ekstra fokus under Covid-19.
 • Universell utforming: flere bedrifter som er tilrettelagt ift brukergrupper med særskilte behov (syn, hørsel, bevegelseshemning, astma/allergi). 
Bilde av lammekjøtt fra Dovrelam

Hva betyr det å være et bærekraftig reisemål?

Oppgaver og ansvarsområder ved å være et bærekraftig reisemål strekker seg utover ivaretagelse av reiselivsnæringens kjernebehov for inntjening og økonomisk vekst. Det må jobbes med verdiskapning innenfor alle bærekraftdimensjoner, økonomisk, sosialt og miljømessing. For reiselivet som er en omgripende næring med gjensidig avhengighet av lokalsamfunn og naturgitte ressurser for sin eksistens er dette viktig for å sikre en bærekraftig utvikling.

Bærekraftig utvikling handler om en balanse mellom økonomisk vekst, ivaretagelse av natur/kultur/miljø og styrking av sosiale verdier, og målet er tilfredse gjester, tilfredse innbyggere, levedyktige reiselivsbedrifter og et ressursgrunnlag for opplevelser i framtida!

Høstkampanje medlemsdeltakelse

Høstkampanje medlemsdeltakelse

Høstkampanje | Medlemsdeltakelse Du har som medlem i Visit Lillehammer et par gode muligheter for å få enda mer ut av selskapets høstkampanje.  Har du et høsttilbud på overnatting? Vi gjør et kampanjetiltak rettet direkte mot høst. Vi lager en landingsside som...

les mer
Framhev lokale råvarer i menyen!

Framhev lokale råvarer i menyen!

Skap merverdi for gjesten! Mange spisesteder har blitt flinke til å bruke lokale råvarer som ingrediens i retter på menyen. Skap merverdi for gjesten og fortell om hvor råvaren kommer fra! Kan gjøres på en enkel måte i menyen ved å linke til film eller omtale av...

les mer
Kurs i historiefortelling 8.-9.nov.

Kurs i historiefortelling 8.-9.nov.

Kurs i historiefortelling I samarbeid med VOR (Visit Oslo Regionen) tilbyr vi kurs i historiefortelling 8. og 9. november. Et måltid servert med en historie, er merverdi for både verten, gjesten og bonden. Serverer du måltidene med en historie? Det er mange måter å...

les mer