Arrangement: Innflagging og utvikling

Visit Lillehammers hovedfokus er innflagging av nye arrangement, samt utvikling av eksisterende og tildelte arrangement. Kort sagt arrangementsturisme.

Visit Lillehammer bestreber seg til å bistå alle arrangører som ønsker bistand. I overkant av 40 arrangører har i en eller annen form fått bistand fra oss i 2023. Vi opplever at aktiviteten og mangfoldet er stort. Videre kan vi slå fast at våre fyrtårn er trygt gjennom pandemien, og at vi har satt spor med de mesterskapet vi har arrangert. Videre ser vi at vinteren 2023/2024 ser særdeles lovende ut. Når vi kommer til april 2024 vil vi denne vinteren ha gjennomført ikke mindre enn 15 arrangement med TV-dekning.

Støttespiller og samarbeidspartner

Visit Lillehammers skal være en viktig støttespiller og samarbeidspartner i arbeidet med å skaffe flere samt utvikle nye og eksisterende arrangement i vår region. Vi skal i samspill med arrangører bidra til å skape størst mulige verdier for regionen til beste for alle. VL skal være et kompetanseorgan og koordinator for både arrangører, arenaeiere, det offentlige samt våre øvrige medlemmer. Vår oppgave er å spille en aktiv rolle i dette fellesskapet for å få fram verdien og viktigheten ved å satse på arrangement.

Arrangementskoordinator jobber i ulike fora for å bidra til å skape samspill mellom arrangement, det offentlige og våre medlemmer. De faste arrangementene gjennom året er svært viktige, både mht.profilering, gjestedøgn og ringvirkninger. Medieovervåkning gjennomføres på de største arrangementene.

 

 

2023 endelig ute av Covidtåka

 2022 var et krevende år, og heldigvis ser vi at vi er tilbake til nesten normalen i 2023.  Vi fikk også noen ekstra utfordringer i 2023. Verst gikk det utover Peer Gynt som ble stoppet av uværet Hans, men etter en tøff høst ser det nå ut til at livet igjen smiler til den dyktige og fanebærende staben i Peer Gynt.

Vi lever i en dyrtid, og det preger også våre arrangører. Marginene er mindre, men heldigvis ser det ikke ut til å lysten og viljen til å arrangere ikke har blitt mindre.

Våre store deltakerbaserte arrangement som Birken AS hadde et tøft år i 2023, men opplever nå at pila igjen peker oppover.

Stein B Olsen, Espen Granberg Johnsen og Hans Erik Tofte

Stein B. Olsen, Espen Granberg Johnsen og Hans Erik Tofte

Nasjonal arrangementsstrategi

Visit Lillehammer har de siste 12 årene hatt en aktiv rolle i arrangementsturismearbeidet til  Innovasjon Norge. For første gang er arrangementsturisme en del av den nasjonale reiselivsstrategien. Arbeidet har også ført til tettere og bedre dialog med både kultur-Norge og ikke minst Idretts Norge. Egne avtaler er gjort mellom Innovasjon Norge og NIF og samtlige særforbund. Det er opprettet en egen ordning i KUD hvor mindre mesterskap som ikke kan forventes finansiert av sponsor og TV-rettigheter kan søke om statlig finansiering. VM i vintertriatlon som arrangeres på Skeikampen i 2023 er et av de arrangement som har statlig medfinansiering.

I disse planene ligger det også et mål om å opprette et nasjonal kompetansesenter for arrangement.

Før jul i 2022 ble det opprettet en egen nasjonalt ressursenter for arrangement.  Visit Lillehammer har gjennom dette fått ansvaret for å skape et regionalt kompetansesenter. Omfanget og innholdet av dette er noe som det er jobbet med i 2023, i tett dialog med Innovasjon Norge. Visit Lillehammer har også i 2023 vært leder av et prosjekt som  vil se nærmere på hvordan Innlandet Fylkeskommunen og resten av Innlandet kan kobles på dette arbeidet.

.n med Innovasjon Norge er det også utarbeidet en egen arrangementskalkulator som har sett på meromsetning ved arrangement. Denne kalkulatoren vil nå bli ytterlige utviklet, og vil i større grad også konsentrere seg om sosiale og miljømessige forhold, ikke bare økonomi.

Les mer: Nasjonal arrangementstrategi

World Triathlon Winter Championships Skeikampen 2023

World Triathlon Winter Championships Skeikampen 2023
Foto: Stein B. Olsen/Visit Lillehammer

Over til det regionale

Regional arrangementsstrategi

Med den nasjonale arrangementsstrategien som bakteppe er vegen kort over til den vedtatt regionale arrangementsstrategien, (for kommunene Øyer, Gausdal og Lillehammer). Det er nedsatt ei egen styringsgruppe som består av Interkommunalt Politisk Råd (tidligere regionrådet ) sammen med næringssjef og reiselivssjef. Sekreteriatet består av en fra Visit Lillehammer (Stein B.) og Lillehammer Region Vekst (Øivind Pedersen). Møtene i styringsgruppa følger gjerne møtene i Interkommunalt Politisk Råd. Videre er det slik at den regionale arrangementsstrategien skal revideres og oppdateres, det samme gjelder de bærekrafts kriterier som vi har utviklet i denne regionen.

 

Akkvisisjon eller innflagging av nye arrangement

Når det gjelder akkvisisjon eller innflagging av nye arrangement er det nedsatt to grupper,  en for idrett og en for kultur, som har som ansvarsområde å følge opp arbeidet som ble avsluttet i 2021, definert som akkvisisjonsprosjektet.

Gjennom det arbeidet fikk vi kartlagt en rekke arrangement som vi nå ser nærmere på. Men, og det er viktig å forstå, dette er ei levende liste som forandrer seg hele tiden. Ikke minst tatt i betrakning av den usikre tiden vi lever i, så er det mange stakeholdere rundt om som sliter med å finne arrangører. I dette bildet ser vi at vår region er svært populær. Vi besitter kompetanse og ressurser som gjør at vi rimelig raskt kan ta på oss arrangement.  Lillehammer Olympiapark og Hafjell Kvitfjell Alpin AS  er særdeles aktiv, og jobber kontinuerlig med å innhente nye typer arrangement. Vi opplever at regionen er en attraktiv samarbeidspartner, og det er mange som ønsker å samarbeide med oss. FIS- Games har vært det prosjektet vi  har jobbet mest med i 2023.

Bistand til eksisiterende arrangement

Visit Lillehammer bestreber seg til å bistå alle arrangører som ønsker bistand. Vi har flere treffpunkter med de regionale arrangementsmiljøene, og er aktiv med i planlegging, gjennomføring og evaluering. Videre er vi godt i gang med å kartlegge meromsetning, også utover de vi har brukt arrangementskalkulatoren på.

I korte trekk kan vi si at rikets tilstand for arrangement er god, men at vi i fortsettelsen må ha fokus på kompetanse, bistand og motivasjon, ikke minst i forhold til mobilisering av frivillige.

Ny reiselivssjef i Visit Lillehammer

Ny reiselivssjef i Visit Lillehammer

Veslemøy Eineteig Wedum (39) er konstituert som ny reiselivssjef i Visit Lillehammer. Med dette ligger alt til rette for at reiselivsselskapet og medlemmene får den innsatsen de fortjener frem til det nye selskapet, Rada Reiseliv SA, er på plass over nyttår.

les mer
Ansvarlig markedsføring

Ansvarlig markedsføring

Ved å tiltrekke seg de riktige gjestene, gi ærlig informasjon og ta hensyn til miljøet, lokalsamfunnet og den langsiktige bærekraften, kan vi skape et reisemål som er både attraktivt og ansvarlig. Ansvarlig markedsføring spiller en nøkkelrolle i dette.

les mer