Bærekraftig reisemål

Visit Lillehammer er merket innenfor Innovasjon Norge sin ordning «Bærekraftig reisemål», et kvalitetsmerke som bygger på en standard som setter tydelige krav til vår evne til bærekraftig virksomhet og utvikling. Merking forutsetter at vi kontinuerlig arbeider for å ta vare på natur, kultur og miljø, styrker sosiale verdier og for et økonomisk levedyktig næringsliv.

Prosessen er avhengig av samspill

Vi startet prosessen høsten 2016, og i juni 2018 nådde vi vår første milepæl i arbeidet når vi som den første byen og den største regionen i Norge mottok merket for «Bærekraftig reisemål». 

Etter 3 års målrettet arbeid ble vi i 2021 remerket, og skal remerkes igjen i 2024.  

Å være et bærekraftig reisemål forutsetter et samspill mellom destinasjonsselskap, kommuner og næringsliv for å ivareta en miljømessig, kulturelt, sosial og økonomisk bærekraftig utvikling. Visit Lillehammer står sammen med våre kommuner om en felles handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling.

Bærekraftige verdier

Velkommen til EKTE opplevelser!

Miljøsertifisering

Vi jobber for at bedrifter skal bli mer bærekraftige. Se hvilke ulike sertifiseringer som finnes.

Tips / info til gjester

Fem tips du kan gi til dine gjester.

Vertskapskurs

Innsikt og inspirasjon til å levere gode gjesteopplevelser.

Nyheter