Bærekraftig reisemål

Bærekraftige reisemål har fokus på å ivareta natur, kultur og miljø, styrke de sosiale verdiene og styrke økonomisk levedyktighet. Høsten 2016 startet Visit Lillehammer prosessen med å oppnå «Merket som bærekraftig reisemål» etter Innovasjon Norges standard. I juni 2018 nådde vi vår første milepæl i arbeidet, og ble merket som et Bærekraftig reisemål, som den første byen og den største regionen i Norge. I 2021 ble vi re-merket etter 3-års målrettet arbeid.

Å være et bærekraftig reisemål forutsetter et samspill mellom destinasjonsselskap, kommuner og næringsliv for å ivareta en miljømessig, kulturelt, sosial og økonomisk bærekraftig utvikling. Visit Lillehammer og våre 7 kommuner står sammen om en felles handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling.

Bærekraftige verdier

Velkommen til EKTE opplevelser!

Miljøsertifisering

Vi jobber for at bedrifter skal bli mer bærekraftige. Se hvilke ulike sertifiseringer som finnes.

Tips / info til gjester

Fem tips du kan gi til dine gjester.

Vertskapskurs

Innsikt og inspirasjon til å levere gode gjesteopplevelser.

Nyheter