Bærekraftig reisemål

Visit Lillehammer er merket innenfor Innovasjon Norge sin ordning «Bærekraftig reisemål», et kvalitetsmerke som bygger på en standard som setter tydelige krav til vår evne til bærekraftig virksomhet og utvikling. Merking forutsetter at vi kontinuerlig arbeider for å ta vare på natur, kultur og miljø, styrker sosiale verdier og for et økonomisk levedyktig næringsliv.

Prosessen er avhengig av samspill

Å være et bærekraftig reisemål forutsetter et samspill mellom destinasjonsselskap, kommuner og næringsliv for å ivareta en miljømessig, kulturelt, sosial og økonomisk bærekraftig utvikling. Visit Lillehammer står sammen med våre kommuner om en felles handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling.

Vi startet prosessen høsten 2016, og i juni 2018 nådde vi vår første milepæl i arbeidet når vi som den første byen og den største regionen i Norge mottok merket for «Bærekraftig reisemål». Etter 3 års målrettet arbeid ble vi i 2021 remerket, og skal remerkes igjen i 2024.

Våre mål med bærekraftig utvikling, kort fortalt

  • Styrke bedriftenes levedyktighet og verdiskapning.
  • Bli et mer attraktivt og troverdig reisemål.
  • Styrke sosiale verdier som samhold, samarbeid og stolthet.
  • Heve kunnskapsnivået: ivareta og formidle kulturarv, tradisjoner, historie og bevare naturressurser

 

Fokus i 2024

  • Kompetanseheving
  • Sertifisering av reiselivsnæringen.
  • Etablering av reisemålsledelse
  • Remerking av reisemålet

Bærekraftige verdier

Velkommen til EKTE opplevelser!

Miljøsertifisering

Vi jobber for at bedrifter skal bli mer bærekraftige. Se hvilke ulike sertifiseringer som finnes.

Tips / info til gjester

Fem tips du kan gi til dine gjester.

Ansvarlig markedsføring

Mer enn bare markedsføring, slik bygger vi et bærekraftig reisemål.

Universell utforming

Åpne døren for alle: hvordan kommunisere tilgjengelighet

Nyheter og aktuelt innhold

Ansvarlig markedsføring

Ansvarlig markedsføring

Ved å tiltrekke seg de riktige gjestene, gi ærlig informasjon og ta hensyn til miljøet, lokalsamfunnet og den langsiktige bærekraften, kan vi skape et reisemål som er både attraktivt og ansvarlig. Ansvarlig markedsføring spiller en nøkkelrolle i dette.

les mer