Foto: 1. Sygard Grytting, 2. Anders B Wilse

Matrute Gudbrandsdal

Det er etablert et nettverk med reiselivsbedrifter og produsenter i hele Gudbrandsdalen som synliggjøres gjennom websiden www.matrutegudbrandsdal.no. Nettverkstreff, studieturer og matkurs har vært arrangert, og filmer er produsert. Prosjektet vil driftes videre i et samarbeid mellom Gudbrandsdalsmat, Nasjonalparkriket og Visit Lillehammer. 

Målgruppene for Matrute Gudbrandsdal er både turister, fritidsboligeiere og lokalbefolkning. Gjennom Korona somrene 2020 og 2021 har det norske markedet fått en større betydning og mange reiselivsaktører har gjenoppdaget viktigheten av nærmarkedene. Nordmenn har fått en økt bevissthet om viktigheten av å handle lokalt og etterspørsel etter lokalmat har økt. Det er de små, unike reiselivsaktørene som kan levere gode matopplevelser basert på lokale råvarer og historieformidling som har vært vinnerne av de norske gjestene under pandemien. Dette har styrket viktigheten av å videreutvikle mat og reiseliv som opplevelsesprodukt.

Følgende tiltak er gjennomført;

 • Kvalitetskriterier og matmanifest er utarbeidet
 • Studieturer 
 • Nettverkssamlinger
 • Kokkekurs med Arne Brimi og Kristoffer Hovland – november 2019
 • Matkurs med «frokost i fokus» med Kristoffer Hovland – november 2022
 • Historiefortellingskurs (samarbeid med VOR Mat og reiseliv)
 • Sommerflyer har blitt produsert i 2020, 2021 og 2022
 • Matkort for bruk på spisesteder er utarbeidet
 • Filmer som viser «Smaken av Gudbrandsdalen» er produsert
 • Det er utarbeidet matrutebeskrivelser – 8 ulike ruter tematisk og geografisk.
 • Digital annonsekampanje er gjennomført sommer 2022
 • Det er etablert undersider på lillehammer.com og nasjonalparkriket.no
 • Flere matblogger er produsert

Suksesskriterier og utfordringer

Bedriftene i nettverket har blitt bedre kjent med hverandre, serveringssteder har blitt bedre kjent med lokalmat produsentene gjennom studieturer. Forhåpentligvis har det blitt en økt bevissthet og stolthet om hva som finnes av lokalmatprodukter og hva som er smaken av Gudbrandsdalen. En utfordring er at mange små bedrifter har liten tid til å prioritere nettverk og kurs i en travel hverdag. Konklusjonen over i driftsfase er at det holder med en samling i året.

Gjennom markedsarbeidet har produsenter og mattradisjoner fra Gudbrandsdalen blitt løftet fram, og lokalmat har blitt en viktig ingrediens i øvrige markedskampanjer av natur- og kulturopplevelser i regionen. Materiellet som har blitt produsert har bidratt til omdømmebygging av matregionen Gudbrandsdalen både lokalt og nasjonalt. Den største utfordringen innen synliggjøring og markedsføring er å få alle bedriftene i nettverket til å dele innholdet, og det ligger et potensiale til å nå ut til flere gjennom at flere deler innhold og linker inn til www.matrutegudbrandsdal.no.

 

Framhev lokale råvarer i menyen!

Framhev lokale råvarer i menyen!

Skap merverdi for gjesten! Mange spisesteder har blitt flinke til å bruke lokale råvarer som ingrediens i retter på menyen. Skap merverdi for gjesten og fortell om hvor råvaren kommer fra! Kan gjøres på en enkel måte i menyen ved å linke til film eller omtale av...

les mer
Webside lansert!

Webside lansert!

Kundene ønsker matopplevelser basert på lokale råvarer med en historie rundt. Hvor kommer råvarene fra og hvordan er maten framstilt? Matrute Gudbrandsdalen skal hjelpe med å finne svarene!

les mer