Foto: 1. Sygard Grytting, 2. Anders B Wilse

  • Kommunikasjon og markedsføring 70% 70%
  • Deltagere 40% 40%

Prosjektledere:

Lokal mat

}

2019 - 2022

Matrute Gudbrandsdal

Prosjektet skal styrke og bygge merkevaren: matregionen Gudbrandsdalen. Mat og reiseliv vil i framtida være en av de viktigste næringene i vår region. Prosjektet er et samarbeid mellom Gudbrandsdalsmat, Nasjonalparkriket og Visit Lillehammer. 

Regionen vår er kjent for vakker natur, landbruksareal, et mangfoldig reiseliv og matradisjoner. Prosjektet skal legge grunnlaget for at potensialet i mat og reiseliv blir utnyttet fullt ut. (Gudbrandsdalen er i denne sammenheng definert som området med Lillehammer i sør, Skjåk i vest og Lesja i nord.)

Reiselivsbedrifter i vår region har til en viss grad tatt i bruk lokale matprodukter. Med dette prosjektet ønsker vi å gjøre en innsats for å befeste Gudbrandsdalen og Lillehammer som matregion. Trender viser at lokal mat og drikke blir viktigere i det nasjonale og internasjonale markedet.

Prosjektet vil jobbe med kompetanseheving hos både reiselivsbedrifter og lokalprodusenter, etablere et nettverk mellom lokalmat og reiseliv og kommunikasjon/markedsføring av de gode matopplevelsene i hele Gudbrandsdalen.

Hovedmål 

Målet er mer lokalmat på menyen, samt historiefortelling om maten og råvarene for å øke gjesteopplevelsen!

  • Videreutvikle og løfte hele Gudbrandsdalen som mat og drikkeregion.
  • Synliggjøre lokale mat -og drikkeopplevelser ovenfor besøkende.
  • Nettverkssamarbeid mellom reiselivsaktører og produsenter.
  • Øke verdiskapningen og lønnsomheten for mat og drikkeopplevelser (servering, utsalg og produsenter)
Framhev lokale råvarer i menyen!

Framhev lokale råvarer i menyen!

Skap merverdi for gjesten! Mange spisesteder har blitt flinke til å bruke lokale råvarer som ingrediens i retter på menyen. Skap merverdi for gjesten og fortell om hvor råvaren kommer fra! Kan gjøres på en enkel måte i menyen ved å linke til film eller omtale av...

les mer
Webside lansert!

Webside lansert!

Kundene ønsker matopplevelser basert på lokale råvarer med en historie rundt. Hvor kommer råvarene fra og hvordan er maten framstilt? Matrute Gudbrandsdalen skal hjelpe med å finne svarene!

les mer