Prosjektledere:

}

2021-

 

Kommunikasjon deltidsinnbyggere

En utfordring for deltidsinnbyggerne er at relevant informasjon fra både kommunene, handel og reiseliv er fragmentert. De ønsker å få alt samlet på ett sted og kunne ha dialog. Dette prosjektet gjør det mulig å få kommunisert både opplevelser, handelstilbud og offentlig informasjon på en bedre måte som gir økt tilfredshet og vil styrke den regionale verdiskapingen.

Løsningen som utvikles er en app der både kommunene og Visit Lillehammer er sammen om innholdet og vertskapsrollen.

Innlandet er Norges største fritidsboligfylke. I Visit Lillehammer regionen er det ca 26.000 fritidsboliger som brukes ca 70 dager i året, anslått til ca 3 millioner gjestedøgn.

Dette prosjektet er støttet av Innlandet Fylkeskommune. I 2021 er det fire destinasjonsselskaper i Innlandet som er piloter i prosjektet. I tillegg til oss er det Trysil, Valdres og Nasjonalparkriket.

Dette er ikke et teknologiutviklingsprosjekt, men vi setter sammen en løsning basert på eksisterende teknologi. Sentralt i denne løsningen er en database (Lime) og en en digital markedsføringsplattform (Apsis one). Dette ligger bak app løsningen som er valgt (Innocode).

De fire destinasjonsselskapene, sammen med sine kommuner, jobber fram en forretningsmodell og en innholdsstratetegi. Løsningen skal testes sommeren 2021 og lanseres mot slutten av året.