Arrangement

Visit Lillehammer skal være en viktig støttespiller og samarbeidspartner i arbeidet med arrangement i regionen. Vi skal bidra i arbeidet med å utvikle nye og eksisterende arrangement. I samspill med arrangører skal vi bidra til å skape størst mulige verdier for regionen til beste for alle.

Vi skal være et kompetanseorgan og en koordinator for både arrangører, arenaeiere, det offentlige samt våre øvrige medlemmer. Vår oppgave er å spille en aktiv rolle i dette fellesskapet for å få fram verdien og viktigheten ved å satse på arrangement.

Utvikling og akkvisisjon

Utvikle nye og eksisterende arrangement

Arrangmentsstrategi

Fra nasjonal til regional

Arrangementsstøtte

Informasjon om muligheter