Kontaktperson

Rune Kjøs

Mailadresse

Tlf:

91 51 72 54

Last ned statusrapport:

Fase 1 april 2021 (pdf)

Mobilitetsprosjektet Entré Øyer

Prosjektet Entré Øyer skal skape mobilitetsløsninger for lokalbefolkning og besøkende i Hafjell – Hunderfossen. Prosjektet skal gjøre det mer attraktivt å besøke destinasjonen og bidra til å løse kundenes transportbehov på en fremtidsrettet og bærekraftig måte.

Entré Øyer er etablert som et prosjekt med hovedmål om å redusere klimagassutslippene ved transport til og fra Øyer og internt i destinasjonen Hafjell – Hunderfossen. I mobilitetsprosjektets forprosjekt beskrives mulige delprosjekter, anbefalte løsningsforslag og kontaktpunkt til aktører som må virke sammen og hver for seg for å oppnå målet. Rapporten danner grunnlaget for arbeidet med Entré Øyer.

Entré Øyer er et samarbeid mellom de største aktørene i området Hafjell – Hunderfossen og Øyer kommune

 

Oppsummering fra medlemsmøte 28. november

Oppsummering fra medlemsmøte 28. november

Medlemsmøtet som ble arrangert tirsdag 28. november på Scandic Victoria Lillehammer samlet omtrent 50 deltakere. På møtet ble det kort orientert om framtidens digitale turistinformasjon og prosessen om etablering av et nytt reiselivsselskap bestående av Nasjonalparkriket Reiseliv, Visit Lillehammer og Visit Mjøsa.

les mer
Summit Kvitfjell

Summit Kvitfjell

29.februar.-1.mars I Summit Kvitfjell er en arena skapt for både reiseliv- og næringslivsaktører regionalt og nasjonalt. Her samles ledere, gründere og vekstbedrifter samt noen av våre ledende politikere.

les mer