Møteplasser

Visit Lillehammer inviterer våre medlemmer og samarbeidspartnere til ulike typer arrangement.

Se også vår samleside for kurs i regionen.