Tall og rapporter

Visit Lillehammer har som formål å være en viktig kompetansepartner for våre medlemmer og samarbeidspartnere. Et ledd i dette er å bidra til innsikt tilgjengeliggjøring av analyser til våre medlemmer.

2021

Aktiviteter 2021

Aktiviteter 2021

Visit Lillehammer har gjennom 2021 jobbet aktivt. Vi har blant annet jobbet godt med innhold og kampanjer på marked, vi er re-merket som et bærekraftig reisemål, og ny arrangementsstrategi for Lillehammer-regionen er ferdigstilt.

les mer
Arrangement

Arrangement

Arrangementene på vei ut av pandemien  Visit Lillehammer bestreber seg til å bistå alle arrangører som ønsker bistand. Rundt 40 arrangører har i en...

les mer
Gjestedøgn 2021

Gjestedøgn 2021

Positiv utvikling i antall gjester gjennom 2021 Tall fra SSB viser i overkant av 900 000 kommersielle gjestedøgn i løpet av året i Visit...

les mer
Status «Matrute Gudbrandsdal» 2021

Status «Matrute Gudbrandsdal» 2021

Målet for prosjektet er gode lokalmatopplevelser for gjester i regionen. 30 bedrifter fra hele Gudbrandsdalen (produsenter og spisesteder) synliggjøres på www.matrutegudbrandsdal.no .

les mer
Status «Grønn og sømløs mobilitet» 2021

Status «Grønn og sømløs mobilitet» 2021

Konkrete resultater av prosjektet så langt er de pågående pilotene for internbuss og transferbuss i Hafjell (Hafjellbussen). Internbuss har også vært testet på Sjusjøen. Prosjektet har vært pådriver for etablering av el-sykkel utleie på Lillehammer og forløperen til at «Entre Øyer» kom igang.  

les mer
Dette gjorde vi på marked i 2021

Dette gjorde vi på marked i 2021

Visit Lillehammer har i 2021 hatt masse aktivitet og synlighet. Det har blitt produsert masse nytt materiell i form av filmer og bilder, jobbet fram ulike konsept som skal hjelpe oss å trigge markedet og kjørt kampanjer i mange ulike flater.

les mer
Sosiale medier i 2021

Sosiale medier i 2021

Visit Lillehammer sin aktivitet i sosiale medier fokuserer i all hovedsak mot Facebook og Instagram. Vi har stor aktivitet organisk, i tillegg til betalte kampanjer.

les mer

2019

2018

2017