Tall og rapporter

Visit Lillehammer har som formål å være en viktig kompetansepartner for våre medlemmer og samarbeidspartnere. Et ledd i dette er å bidra til innsikt tilgjengeliggjøring av analyser til våre medlemmer.

2022

Aktiviteter 2022

Aktiviteter 2022

På marked er det jobbet godt med innhold og kampanjer, arrangementene er i fokus og vi jobber videre med utvikling.

les mer
Dette gjorde vi på marked i 2022

Dette gjorde vi på marked i 2022

Visit Lillehammer har i 2022 satt ekstra fokus på å involvere medlemmer i aktiviteter i tillegg til å bruke eksterne ressurser på innholdsproduksjon. Det har blitt produsert mye nytt materiell, jobbet fram ulike konsept og kjørt kampanjer i mange ulike kanaler.

les mer
Arrangement 2022

Arrangement 2022

Visit Lillehammer bestreber seg til å bistå alle arrangører som ønsker bistand. I overkant av 40 arrangører har i en eller annen form fått bistand fra oss i 2022. Vi opplever at aktiviteten og mangfoldet er stort.

les mer
Gjestedøgn 2022

Gjestedøgn 2022

Tall fra SSB viser i overkant av 1,1 mill kommersielle gjestedøgn i løpet av året i Visit Lillehammer-regionen, en økning på ca 20% fra forrige år.

les mer
Sosiale medier 2022

Sosiale medier 2022

Sosiale medier 2022 Visit Lillehammer sin aktivitet i sosiale medier fokuserer i all hovedsak mot Facebook og Instagram. Vi har fokus på å være...

les mer

2021

2019

2018

2017