Foto: Esben Haakenstad

Grønn og sømløs mobilitet 

Gjennom prosjektperioden er Hafjellbussen Lokal og Transfer etablert. Ny bestillings -og betalingsløsning er testet og videreføres på Peer Gynt bussen. Lillehammer Bysykkel ble iverksatt som pilot i 2020, og er videreført gjennom Stasjonen kafe i samarbeid med Hafjell Sommer. 

 

Hovedmål for prosjektet har vært å tilrettelegge transportløsninger for morgendagens reisende – en ny generasjon miljøbevisste forbrukere hvor mange ikke eier egen bil. Det har vært iverksatt 4 konkrete piloter gjennom prosjektperioden; Sjusjøbussen, Hafjellbussen, Lillehammer Bysykkel og Peer Gynt bussen. Tre av pilotene er videreført over i driftsfase og er operative transportløninger etter prosjektperioden.

Pilottestene har gitt god innsikt i operativ drift og digitale bestillingsplattformer for mobilitetsløsninger. Denne kunnskapen har verdifull overføringsverdi til andre destinasjoner i regionen og resten av landet.

Et av målene har vært å kommunisere muligheter og inspirere til valg av grønne transportløsninger. Informasjon og inspirasjon om grønne reisevalg har blitt synliggjort gjennom lillehammer.com, blogger og filmer. I tillegg har det vært 12 medieoppslag om prosjektet og presentasjon på 7 konferanser/seminarer. 

 

Prosjektet Grønn og sømløs mobilitet har vært støttet av Innlandet Fylkeskommune.

 

Suksesskriterier og utfordringer

Suksesskriteriene for prosjektet har vært gjennomføring av konkrete pilottester som har skapt arbeidsplasser for transportoperatørene som har gjennomført tjenestene, og vil skape flere arbeidsplasser i de neste årene når tilbudene blir bedre etablert.

Korona pandemien medførte at pilottestene ble svært begrenset i omfang i 2020 og 2021. Dette har også medført at mobilitetssatninger til de store transportaktørene som VY og SJ har blitt redusert eller lagt ned.