Foto: Esben Haakenstad

  • Testpiloter Sjusjøen/Hafjell vinter 2020 80% 80%
  • Samarbeidsavtaler 40% 40%

Prosjektledere:

Grønn mobilitet og delingsøkonomi

}

2019 -

Grønn og sømløs mobilitet 

Med dette prosjektet ønsker vi å legge grunnlaget for økt verdiskapning på destinasjonene i regionen (sommer og vinter) gjennom å tiltrekke oss nye internasjonale kundegrupper, og nå ut til nye markedssegmenter. Framtidas turister vil reise på nye bærekraftige måter som vi må tilrettelegge for, og være en foregangsregion for.

Nye mobilitetsformer med plattforms -og delingsøkonomi (bruke framfor eie) kan bidra til ny næringsvirksomhet gjennom tilrettelegging og drift. Dersom det er lett å komme seg til/fra og rundt i destinasjonen, vil flere la bilen stå.

Vi ønsker å se på nye innovative og bærekraftige transportløsninger til destinasjonene i regionen vår, både vinter og sommer.

Prosjektresultatet i forprosjektet har lagt grunnlaget for å jobbe videre med konkrete løsninger og tiltak over i hovedprosjektet støttet av Innlandet Fylkeskommune. I forprosjektet ble det gjennomført workshop på de ulike destinasjonene med aktuelle aktører (reiselivsbedrifter, handelsnæring, hytteeierforeninger, kommune, Innlandstrafikk) for å avdekke behov og mulige løsninger tilpasset den enkelte destinasjon. Gjennom dialog med VY og SJ, bildelingsselskap, drosjene og ulike el-sykkel prosjekt ønsker vi å finne drifts- og kommunikasjonsløsninger som binder hele regionen sammen. 

Mobilitet handler om frihet til å reise dit man vil, og om å velge når og hvordan reisen skal være!