Tjenester / medlemsfordeler

Et medlemskap i Visit Lillehammer innebærer en rekke fordeler. Gjennom medlemskapet muliggjør bedriftene markedsføringen av Lillehammer Gudbrandsdalen som destinasjon mot ferie-/fritidsmarkedet og MICE markedet. Gjennom sitt medlemskap er man i tillegg en del av et viktig nettverk innenfor reiselivet i regionen.

Markedsføring

Nasjonal og internasjonal synlighet gjennom markedsarbeidet til Visit Lillehammer.

Salgsledd

Bearbeiding av salgsledd som turoperatører, møte- og eventplanleggere.

Kompetanse

Tilgang til kurs og kompetanse i regi av Visit Lillehammer. Bistand til å søke offentlige støtteordninger gjennom Innlandet fylkeskommune / Innovasjon Norge / andre.

Produktoppføring

Oppføring i DMS (produktdatabase) som gir synlighet i egne kanaler og kanaler som visitnorway.com. Skaper grunnlaget for selskapets produksjon av innhold. 

Arrangement

Bistår i å styrke arbeidet med å skape reiselyst, utnytte PR muligheter, arrangementsgjennomføring og dokumentering av effektene. 

Innsikt og analyse

Innsikt og kunnskap om status i reiselivsnæringen, samt status på markedsarbeidet til VL.

Innholdsproduksjon

Produksjon av aktuelt og relevant innhold om produkter, opplevelser og regionen.

Vertskap

Visit Lillehammer representerer medlemmene på messer/workshops gjennom turistinformasjonen og på andre aktuelle arenaer. Vi betjener også den digitale vertskapsrollen gjennom våre kanaler.

Møteplasser og nettverk

Visit Lillehammer skaper aktuelle møteplasser både internt i regionen og på eksterne arenaer.

Distribusjon

Distribusjon av innhold i VL sine kanaler der det er aktuelt og relevant. Egne, fortjente og betalte kanaler. 

Utvikling

Tilgang til utviklingsprosjekter gjennom Snowball. 

Talerør

Ivaretar næringens interesser bl.a. ovenfor offentlige og politiske aktører. Styrker regionens evne til verdiskaping. 

Pressearbeid

Selskapet jobber for å styrke merkevarebyggingen av regionen og fremme reiseanledninger og viktige saker. Medlemmene gis prioritet ved pressebesøk. 

Nyheter

Nytt innholdskonsept til kampanjer

Nytt innholdskonsept til kampanjer

I vinterkampanjen tar vi for første gang i bruk vårt nye innholdskonsept som skal løfte frem de mer skjulte perlene i regionen, sammen med våre fyrtårn. Å skape innhold som oppfordrer til å oppleve mer og bli lengre når man først er på reise er en viktig del av vår innholdsstrategi og bærekraftsmål.

les mer