Utvikling / Snowball

Snowball er navnet på Visit Lillehammers utviklingsdel.
Her finner du mer informasjon om ulike utviklingsprosjekter vi jobber med.

Aktuelle prosjekter

Her finner du oversikt over aktuelle prosjekter.

Om Snowball

Hva er egentlig Snowball? Lær mer om hva vi gjør om strategien bak.

Partnere/eiere

Oversikt over partnere og eiere i Snowball.