Strategiplan

Strategien til Visit Lillehammer er en langsiktig plan uten definert tipdsberiode som rulleres en gang per år. Planen tar utgangspunkt i destinasjonsutvikling og markedsføring basert på regionens fortrinn og aktører.

Planen bør videre leses i sammenheng med markedsstrategi, snowballstrategi og medlemsfordeler. Vi definerer vår rolle som både som utfører, koordinator og pådriver for å oppnå visjon og mål som beskrevet i planene. Nedenfor følger et lite utdrag fra strategien, hele strategiplanen til Visit Lillehammer kan lastes ned her (pdf).

 

Visjon

Ansvarlig og troverdig opplevelsesregion.

Vår ledestjerne er å være en ansvarlig og troverdig opplevelsesregion for ei bærekraftig framtid.Vi skal være ansvarlige i valgene vi tar for destinasjonsutviklingen, og vi skal være troverdige i kommunikasjonen med gjester, næringsliv, lokalbefolkning og myndigheter.

 

Mål

Norges mest attraktive og tilgjengelige opplevelsesregion hele året.

Attraktiv:
Innenfor de utvalgte konseptene og målgruppene skal vi være den foretrukne regionen å besøke.

Tilgjengelig:
Regionen skal være lett å velge, lett å kjøpe, med tilrettelagte opplevelse og enkel å reise til/rundt i.

Opplevelsesregion:
Vi skal bidra til både utvikling og markedsføring av opplevelsesmangfoldet i hele regionen i tråd med prioriterte konsepter.

Hele året:
Vi skal jobbe for sesongforlengelse og mest mulig jevn fordeling av trafikk gjennom hele året.

Måles gjennom trippel bunnlinje: økonomisk, sosialt og miljø.

 

Strategiske utviklingsområder

1. Gjester og lokalsamfunn hånd i hånd.

2. Kortreiste lønnsomme gjester.

3. Gjester hele året.

4. Godt vertskap og samarbeid.

5. Ekte opplevelser basert på lokal kultur/natur.

6. Gjestetrygghet i fokus.

7. Tilgjengelighet for alle gjestegrupper

Kjerneoppgaver

I forhold til midler og arbeidsinnsats er vektingen mellom kjerneoppgavene som følger:

  • Marked: 60%
  • Kompetanse/utvikling: 30%
  • Samfunn: 10%
Summit Kvitfjell

Summit Kvitfjell

29.februar.-1.mars I Summit Kvitfjell er en arena skapt for både reiseliv- og næringslivsaktører regionalt og nasjonalt. Her samles ledere, gründere og vekstbedrifter samt noen av våre ledende politikere.

les mer