Strategiplan

Strategien til Visit Lillehammer er en langsiktig plan uten definert tipdsberiode som rulleres en gang per år. Planen tar utgangspunkt i destinasjonsutvikling og markedsføring basert på regionens fortrinn og aktører.

Planen bør videre leses i sammenheng med markedsstrategi, snowballstrategi og medlemsfordeler. Vi definerer vår rolle som både som utfører, koordinator og pådriver for å oppnå visjon og mål som beskrevet i planene. Nedenfor følger et lite utdrag fra strategien, hele strategiplanen til Visit Lillehammer kan lastes ned her (pdf).

 

Visjon

Ansvarlig og troverdig opplevelsesregion.

Vår ledestjerne er å være en ansvarlig og troverdig opplevelsesregion for ei bærekraftig framtid.Vi skal være ansvarlige i valgene vi tar for destinasjonsutviklingen, og vi skal være troverdige i kommunikasjonen med gjester, næringsliv, lokalbefolkning og myndigheter.

 

Mål

Norges mest attraktive og tilgjengelige opplevelsesregion hele året.

Attraktiv:
Innenfor de utvalgte konseptene og målgruppene skal vi være den foretrukne regionen å besøke.

Tilgjengelig:
Regionen skal være lett å velge, lett å kjøpe, med tilrettelagte opplevelse og enkel å reise til/rundt i.

Opplevelsesregion:
Vi skal bidra til både utvikling og markedsføring av opplevelsesmangfoldet i hele regionen i tråd med prioriterte konsepter.

Hele året:
Vi skal jobbe for sesongforlengelse og mest mulig jevn fordeling av trafikk gjennom hele året.

Måles gjennom trippel bunnlinje: økonomisk, sosialt og miljø.

 

Strategiske utviklingsområder

1. Gjester og lokalsamfunn hånd i hånd.

2. Kortreiste lønnsomme gjester.

3. Gjester hele året.

4. Godt vertskap og samarbeid.

5. Ekte opplevelser basert på lokal kultur/natur.

6. Gjestetrygghet i fokus.

7. Tilgjengelighet for alle gjestegrupper

Kjerneoppgaver

I forhold til midler og arbeidsinnsats er vektingen mellom kjerneoppgavene som følger:

  • Marked: 60%
  • Kompetanse/utvikling: 30%
  • Samfunn: 10%
Høstkampanje medlemsdeltakelse

Høstkampanje medlemsdeltakelse

Høstkampanje | Medlemsdeltakelse Du har som medlem i Visit Lillehammer et par gode muligheter for å få enda mer ut av selskapets høstkampanje.  Har du et høsttilbud på overnatting? Vi gjør et kampanjetiltak rettet direkte mot høst. Vi lager en landingsside som...

les mer
Framhev lokale råvarer i menyen!

Framhev lokale råvarer i menyen!

Skap merverdi for gjesten! Mange spisesteder har blitt flinke til å bruke lokale råvarer som ingrediens i retter på menyen. Skap merverdi for gjesten og fortell om hvor råvaren kommer fra! Kan gjøres på en enkel måte i menyen ved å linke til film eller omtale av...

les mer
Re-merking som bærekraftig reisemål

Re-merking som bærekraftig reisemål

Re-merking bærekraftig reisemål i 2021 Visit Lillehammer har vært merket som et bærekraftig reisemål fra juni 2018, og nå er vi igang med en remerkingsprosess hvor vi må vise til hvordan vi har utviklet oss i en bærekraftig retning i løpet av de siste 3 årene.Hva har...

les mer