Strategiplan

Strategien til Visit Lillehammer er en langsiktig plan uten definert tipdsberiode som rulleres en gang per år. Planen tar utgangspunkt i destinasjonsutvikling og markedsføring basert på regionens fortrinn og aktører.

Planen bør videre leses i sammenheng med markedsstrategi, snowballstrategi og medlemsfordeler. Vi definerer vår rolle som både som utfører, koordinator og pådriver for å oppnå visjon og mål som beskrevet i planene. Nedenfor følger et lite utdrag fra strategien, hele strategiplanen til Visit Lillehammer kan lastes ned her (pdf).

Visjon

Norges mest attraktive og tilgjengelige opplevelsesregion.

Attraktiv:
Innenfor de utvalgte konseptene og målgruppene skal vi være den foretrukne regionen å besøke

Tilgjengelig:
Regionen skal være lett å velge, lett å kjøpe, med tilrettelagte opplevelse og enkel å reise til/rundt i.

Opplevelsesregion:
Vi skal bidra til både utvikling og markedsføring av opplevelsesmangfoldet i hele regionen i tråd med prioriterte konsepter.
Selskapet skal bidra til den regionale visjonen: Europas mest komplette region for opplevelser og vintersport.

Målbilde

Øke verdiskapingen:
Vi skal bidra til at reiselivs- og opplevelsesnæringene i VL-regionen vokser og er lønnsom. Veksten i verdiskapingen skal være høyere enn hos våre definerte konkurrenter (Hallingdal, Trysil, Kristiansand, Røros, Tromsø).

Styrke Lillehammer og Gudbrandsdalens posisjon:
Våre tiltak skal i sin konsekvens føre til flere reisende til regionen, samt lengre oppholdstid og gjenkjøp.

Bærekraft i alt vi gjør:
Visit Lillehammer skal kontinuerlig utvikle regionen som bærekraftig reisemål, både gjennom egne prioriteringer og aktiviteter, samt være en pådriver for næringslivets og kommunenes bærekraftarbeid. Vi skal bidra til en stolt og samarbeidende kultur i regionen.

Tilfredse medlemmer.

Tilfredse gjester.

Tilfredse innbyggere:
Innbyggerne skal være positive til reiselivsaktiviteten i region.

Strategiområder

Vi har tre overgripende fokusområder som skal legges til grunn i all vår jobbing:

  • Bærekraft
  • Digitalisering
  • Internasjonalisering

Videre har vi definert seks strategiske utviklingsområder, hvor vi henter våre prioriterte oppgaver for å nå målsetningene:

  • Konsept- og opplevelsesutvikling
  • Kommunikasjon og distribusjon
  • Vertskap og arrangement
  • Instrastruktur og tilgjengelighet
  • Analyser og kunnskapsformidling
  • Nettverksbygging og samhandling