Aktuelle prosjekter

Hyttelandsby i vinterlandskap

Rekreasjonsklynge

Med bakgrunn i evalueringen av Snowball har Visit Lillehammer innledet et nytt samarbeid for å videreutvikle det gode arbeidet med Snowball. Vi står overfor store utfordringer fremover, slik som krav til klima og miljøhensyn, endringer i markedet og kundegruppene og ny teknologi som utfordrer. Vi må jobbe sammen på nye måter om vi skal klare å møte disse utfordringene og sikre utvikling og vekst. Derfor har vi bidratt til å sette en ny sammensetning av aktører til bords.

Grønn og sømløs mobilitet 

Med dette prosjektet ønsker vi å legge grunnlaget for økt verdiskapning på destinasjonene i regionen (sommer og vinter) gjennom å tiltrekke oss nye internasjonale kundegrupper, og nå ut til nye markedssegmenter. Framtidas turister vil reise på nye bærekraftige måter som vi må tilrettelegge for, og være en foregangsregion for.

Matrute Gudbrandsdal

Prosjektet skal styrke og bygge merkevaren: matregionen Gudbrandsdalen. Mat og reiseliv vil i framtida være en av de viktigste næringene i vår region. Prosjektet er et samarbeid mellom Gudbrandsdalsmat, Nasjonalparkriket og Visit Lillehammer.

Snowballkonferansen

Snowballkonferansen er en nasjonal reiselivskonferanse med fokus på destinasjonsutvikling.

Mobilitetsprosjektet Entré Øyer

Prosjektet Entré Øyer skal skape mobilitetsløsninger for lokalbefolkning og besøkende i Hafjell – Hunderfossen. Prosjektet skal gjøre det mer attraktivt å besøke destinasjonen og bidra til å løse kundenes transportbehov på en fremtidsrettet og bærekraftig måte.