Aktuelle prosjekter

Samarbeidspartnerne i Snowball har pekt ut tre strategiområder for perioden 2017-2021: opplevelses- og konseptutvikling, arrangementsutvikling og destinasjonsutvikling.

Grønn og sømløs mobilitet 

Med dette prosjektet ønsker vi å legge grunnlaget for økt verdiskapning på destinasjonene i regionen (sommer og vinter) gjennom å tiltrekke oss nye internasjonale kundegrupper, og nå ut til nye markedssegmenter. Framtidas turister vil reise på nye bærekraftige måter som vi må tilrettelegge for, og være en foregangsregion for.

Matrute Gudbrandsdal

Prosjektet skal styrke og bygge merkevaren: matregionen Gudbrandsdalen. Mat og reiseliv vil i framtida være en av de viktigste næringene i vår region. Prosjektet er et samarbeid mellom Gudbrandsdalsmat, Nasjonalparkriket og Visit Lillehammer.

Digital strategi

Dette prosjektet jobber med hvordan etablere digitale forretningsmodeller som kan skape nye inntektsstrømmer hos reiselivsaktørene og arrangørene i Innlandet.

Kommunikasjon deltidsinnbyggere

En utfordring for deltidsinnbyggerne er at relevant informasjon fra både kommunene, handel og reiseliv er fragmentert. Dette prosjektet gjør det mulig å få kommunisert både opplevelser, handelstilbud og offentlig informasjon på en bedre måte som gir økt tilfredshet og vil styrke den regionale verdiskapingen.

 

Snowballkonferansen

Snowballkonferansen er en nasjonal reiselivskonferanse med fokus på destinasjonsutvikling.