Om Snowball

Snowball er et nettverkssamarbeid mellom ulike aktører, både offentlige og private, hvor de ulike aktørene bidrar med midler inn i en felles utviklingspott. Snowball jobber kontinuerlig med klyngeutviklingsarbeid med fokus på å øke verdiskapingen i reiselivet og tilknyttede næringer. Arbeidet forankres i visjonen «Europas mest komplette region for vintersport og opplevelser».

Samarbeidspartnerne i Snowball har pekt ut tre strategiområder for perioden 2017-2020.

Opplevelses- og konseptutvikling

Dette strategiområdet skal bidra til å forsterke de hovedsesongene og aktørene som allerede er gode, samt løfte frem nye vekstsesonger og opplevelser. Tilpassing av produktene til nye målgrupper vil også stå sentralt her.

Arrangementsutvikling

Bidra til at Lillehammerregionen får flere arrangement, utvikle de eksisterende idretts- og kulturarrangementene på nasjonalt/internasjonalt nivå og øke verdiskapingen fra arrangementene. Utvikling av publikumsopplevelser, pakketering og salg, samt fornye forretningsmodeller og målgrupper, er noe av kjernen i dette strategiområdet. Her vil også kobling til andre næringsområder som media og teknologi være viktig.

Destinasjonsutvikling

Strategiområdet skal bidra til bærekraftige destinasjoner og øke tilgjengeligheten (både digitalt og fysisk) til bedriftene/destinasjonene. Det er utarbeidet en egen Snowball strategi- og handlingsplan som tar for seg tiltakene i denne treårs-perioden. 

Ansvarlig markedsføring

Ansvarlig markedsføring

Ved å tiltrekke seg de riktige gjestene, gi ærlig informasjon og ta hensyn til miljøet, lokalsamfunnet og den langsiktige bærekraften, kan vi skape et reisemål som er både attraktivt og ansvarlig. Ansvarlig markedsføring spiller en nøkkelrolle i dette.

les mer
Summit Kvitfjell

Summit Kvitfjell

29.februar.-1.mars I Summit Kvitfjell er en arena skapt for både reiseliv- og næringslivsaktører regionalt og nasjonalt. Her samles ledere, gründere og vekstbedrifter samt noen av våre ledende politikere.

les mer