Om Snowball

Snowball er et nettverkssamarbeid mellom ulike aktører, både offentlige og private, hvor de ulike aktørene bidrar med midler inn i en felles utviklingspott. Snowball jobber kontinuerlig med klyngeutviklingsarbeid med fokus på å øke verdiskapingen i reiselivet og tilknyttede næringer. Arbeidet forankres i visjonen «Europas mest komplette region for vintersport og opplevelser».

Samarbeidspartnerne i Snowball har pekt ut tre strategiområder for perioden 2017-2020.

Opplevelses- og konseptutvikling

Dette strategiområdet skal bidra til å forsterke de hovedsesongene og aktørene som allerede er gode, samt løfte frem nye vekstsesonger og opplevelser. Tilpassing av produktene til nye målgrupper vil også stå sentralt her.

Arrangementsutvikling

Bidra til at Lillehammerregionen får flere arrangement, utvikle de eksisterende idretts- og kulturarrangementene på nasjonalt/internasjonalt nivå og øke verdiskapingen fra arrangementene. Utvikling av publikumsopplevelser, pakketering og salg, samt fornye forretningsmodeller og målgrupper, er noe av kjernen i dette strategiområdet. Her vil også kobling til andre næringsområder som media og teknologi være viktig.

Destinasjonsutvikling

Strategiområdet skal bidra til bærekraftige destinasjoner og øke tilgjengeligheten (både digitalt og fysisk) til bedriftene/destinasjonene. Det er utarbeidet en egen Snowball strategi- og handlingsplan som tar for seg tiltakene i denne treårs-perioden. 

Framhev lokale råvarer i menyen!

Framhev lokale råvarer i menyen!

Skap merverdi for gjesten! Mange spisesteder har blitt flinke til å bruke lokale råvarer som ingrediens i retter på menyen. Skap merverdi for gjesten og fortell om hvor råvaren kommer fra! Kan gjøres på en enkel måte i menyen ved å linke til film eller omtale av...

les mer
Re-merking som bærekraftig reisemål

Re-merking som bærekraftig reisemål

Re-merking bærekraftig reisemål i 2021 Visit Lillehammer har vært merket som et bærekraftig reisemål fra juni 2018, og nå er vi igang med en remerkingsprosess hvor vi må vise til hvordan vi har utviklet oss i en bærekraftig retning i løpet av de siste 3 årene.Hva har...

les mer