Styret og utvalg

Visit Lillehammer sitt styre består av 8 styremedlemmer og 3 varamedlemmer, velges ved generalforsamling hvert år. Visit Lillehammer har to utvalg: marked og destinasjonsutvikling (Snowball). Utvalgene settes ved første styremøte etter generalforsamling. Utvalgene skal være rådgivende organ for styret.

Styret i Visit Lillehammer

Styret ble valgt ved generalforsamlingen i mai 2021.

Trude Arnesen

Konstituert styreleder

Ingunn Rønningen Kleven

Nestleder

Alf Thomassen

Styremedlem

Mona Smestad

Styremedlem

Ingeborg Huuse

Styremedlem

Grethe Gillebo

Styremedlem

Odd Stensrud

Styremedlem

Stig Grytting

Styremedlem

Camilla Gottlieb

Vara

Asgeir Lindberg

Vara

Roar Øien

Vara

Markedsutvalg 2021/2022

Marte Kjernsholen

Stiftelsen Lillehammer Museum

Espen Rønning

Hunderfossen Eventyrpark

Jonas Bjørnerud

Alpinco

Rita Støstad

Peer Gynt

Geir Kolstrøm

Hafjell Resort

Destinasjonsutvalg 2021/2022

Destinasjonsutvalg er per dags dato ikke fastsatt. Vi kommer tilbake med mer informasjon når dette er på plass (1. september 2021).