Styret og utvalg

Visit Lillehammer sitt styre består av 9 styremedlemmer og 3 varamedlemmer, velges ved generalforsamling hvert år. Visit Lillehammer har et markedsutvalg. Utvalget skal være rådgivende organ for styret.

Styret i Visit Lillehammer

Styret ble valgt ved generalforsamlingen i april 2023.

Pål Sjetne

Styreleder

Trude Arnesen

Nestleder

Grethe Gillebo

Styremedlem

Stig Grytting

Styremedlem

Vigdis Holmestad

Styremedlem

Ingeborg Huuse

Styremedlem

John Kristian Stubban

Styremedlem

Odd Stensrud

Styremedlem

Alf Thomassen

Styremedlem

Camilla Gottlieb

Vara

Erik Fostervoll

Vara

Anne Guri Sklet

Vara

Markedsutvalg 2022/2023

Jonas Bjørnerud

Alpinco

Marte Kjernsholen

Stiftelsen Lillehammer Museum

Geir Kolstrøm

Hafjell Resort

Kenneth Nordahl-Pedersen

Hunderfossen Eventyrpark

Rita Støstad

Peer Gynt

Andre nettverk i markedsarbeidet

Visit Lillehammer har fokus på etablere og jobbe i uformelle nettverk for erfaringsutveksling og bedre innhold i arbeidet vi gjør. I løpet av 2022 etablerte vi følgende:

Kampanjenettverk
Et nettverk for erfaringsutveksling på betalte kampanjer. Større kampanjer drøftes gjerne i dette nettverket før oppstart. Deltakere her er gjerne medlemsbedrifter med egen erfaring med større betalte kampanjer.

Innholdsnettverk
Et nettverk som skal bidra til å identifisere og produsere aktuelt innhold til VL sine flater. Her er ønsket å knytte sterkere bånd mellom aktører som produserer innhold «til daglig», og kunne bidra til å bruke dette innholdet fra en «destinasjonssynsvinkel». Deltakere her er gjerne medlemsbedrifter med egne ressurser på innholdsproduksjon.

Ønsker du mer informasjon om disse, eller har lyst til i bidra, ta kontakt med oss på [email protected]