Styret og utvalg

Visit Lillehammer sitt styre består av 9 styremedlemmer og 3 varamedlemmer, velges ved generalforsamling hvert år. Visit Lillehammer har et markedsutvalg. Utvalget skal være rådgivende organ for styret.

Styret i Visit Lillehammer

Styret ble valgt ved generalforsamlingen i april 2022.

Pål Sjetne

Styreleder

Trude Arnesen

Nestleder

Grethe Gillebo

Styremedlem

Stig Grytting

Styremedlem

Vigdis Holmestad

Styremedlem

Ingeborg Huuse

Styremedlem

Ingunn Rønningen Kleven

Styremedlem

Odd Stensrud

Styremedlem

Alf Thomassen

Styremedlem

Camilla Gottlieb

Vara

Erik Fostervoll

Vara

John Kristian Stubban

Vara

Markedsutvalg 2021/2022

Jonas Bjørnerud

Alpinco

Marte Kjernsholen

Stiftelsen Lillehammer Museum

Geir Kolstrøm

Hafjell Resort

Espen Rønning

Hunderfossen Eventyrpark

Rita Støstad

Peer Gynt