Pryo-uke hos din bedrift: En investering i fremtiden! 

Dersom dere får en forespørsel fra en 9-klassing om de kan gjennomføre sin Pryo-uke hos dere – så ta imot med åpne armer!!

Akkurat denne 9-klassingen kan være en fremtidig medarbeider hos deg. Sørg for å vise frem din bedrift på en måte som øker interessen hos 9-klassingen. Gi dem en unik sjanse til å bli kjent med bransjen innenfra og se hvordan en spennende karriere i reiseliv kan se ut.

Gode ambassadører i service yrker_Lillehammer Videregående Skole

Foto: Lillehammer Videregående Skole

Gode ambassadører i service yrker

Foto: Lillehammer Videregående Skole

Hvordan kan du få mest mulig ut av Pryo-uken?

Vis frem din bedrifts unike atmosfære:
La 9-klassingen bli kjent med den unike kulturen og verdiene i din bedrift. Vis dem hvordan dere jobber sammen for å skape uforglemmelige opplevelser for gjestene.

Gi 9-klassingen meningsfulle oppgaver:
La dem delta i spennende oppgaver som passer til deres interesser og ferdigheter. Dette kan være alt fra å assistere med gjesteservice til å lage markedsføringsmateriell.

Veiled og inspirer:
Del din kunnskap og erfaring med 9-klassingen. Gi dem innsikt i de ulike rollene og karrieremulighetene i reiselivsbransjen.

Skap en positiv læringsarena:
Sørg for at 9-klassingen føler seg velkommen og inkludert. Gi dem konstruktiv tilbakemelding og hjelp dem å utvikle sine ferdigheter.
En investering i fremtiden:

Å ta imot en Pryo-elev er en investering i fremtiden

Ved å gi 9-klassingen en positiv opplevelse kan du:

 • Øke interessen for reiselivsbransjen
 • Rekruttere talenter til din bedrift
 • Bidra til å skape en dyktig og motivert arbeidsstyrke

 

Informasjon om faget Utdanningsvalg og formålet med Pryo i ungdomsskolen

Faget Utdanningsvalg er et sentralt fag for å bidra til å gjøre elevene i stand til å ta gode utdannings- og yrkesvalg. Faget skal bidra til at elevene utvikler en trygg identitet og til at de skal kunne ta valg ut fra egne interesser og forutsetninger. Gjennom faget skal elevene skaffe seg kunnskap om muligheter i utdanningssystemet og i arbeidslivet. Faget skal bidra til at elevene utvikler kompetanse i å se sammenhenger mellom utdanning og jobbmuligheter.

Elevene skal blant annet jobbe med

 • finne egne egenskaper og interesser, og kunne se dette i sammenheng med utdannings- og yrkesønsker og livsmestring
 • hva og hvem kan påvirke karrierevalg og hva dette har å si for egne valg
 • samle, analysere og bruke informasjon om utdanning og arbeid
 • utforske utdanningsmuligheter på varierte måter
 • tilegne seg kunnskap om arbeidslivet gjennom utprøving og utforskning

PRYO (Praktisk yrkesretting)

Pryo-ukene i Lillehammer-regionen er organisert slik at de ulike ungdomsskolene har fordelt ukene etter påske mellom seg for å organisere PRYO. Øyer har pryo-uken sin i juni da de bruker Hunderfossen som arbeidsplass. Mens elevene på de andre skolene benytter ulike bedrifter i Lillehammer-regionen (Lhmr, Brøttum, Øyer og Gausdal). I år er fordelingen av uker slik:

 • Uke 15: Lhmr læringssenter
 • Uke 16: Gausdal
 • Uke 17: Smestad
 • Uke 18: Åretta
 • Uke 19: Hammartun
 • Uke 20: Brøttum

 

Ved spørsmål:
Ta gjerne kontakt med Ivar Rokseth (yrkesfagkoordinator i Lillehammerregionen)
Send e-post til: [email protected]

 

 

Ny reiselivssjef i Visit Lillehammer

Ny reiselivssjef i Visit Lillehammer

Veslemøy Eineteig Wedum (39) er konstituert som ny reiselivssjef i Visit Lillehammer. Med dette ligger alt til rette for at reiselivsselskapet og medlemmene får den innsatsen de fortjener frem til det nye selskapet, Rada Reiseliv SA, er på plass over nyttår.

les mer
Ansvarlig markedsføring

Ansvarlig markedsføring

Ved å tiltrekke seg de riktige gjestene, gi ærlig informasjon og ta hensyn til miljøet, lokalsamfunnet og den langsiktige bærekraften, kan vi skape et reisemål som er både attraktivt og ansvarlig. Ansvarlig markedsføring spiller en nøkkelrolle i dette.

les mer