Tirsdag 30. april 2024

}

kl 16:00-17:00

Teams

Generalforsamling Visit Lillehammer AS

Visit Lillehammer avholder i henhold til vedtektene ordinær generalforsamling.

Sakspapirer ettersendes i henhold til vedtektene.
I forbindelse med prosessen og etablering av nytt reiselivsselskap på vegne av Visit Lillehammer, Visit Mjøsa og Nasjonalparkriket avholdes en ekstraordinær generalforsamling før sommeren. Denne blir fysisk.

Mer informasjon kommer