Generalforsamling

Onsdag 12. mai 2021

}

kl 09:30-11:30

Digitalt via Teams

Påmelding via skjema nederst på siden.

Generalforsamling Visit Lillehammer

Alle medlemmer i Visit Lillehammer er velkomne til å delta på generalforsamlingen, kun aksjonærer har stemmerett. 

 

Dagsorden generalforsamling

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt oversikt over antall stemmer
  2. Valg av referent og to personer til å underskrive protokoll
  3. Gjennomgang og godkjenning av selskapets årsregnskap og årsrapport for 2019, samt revisor sin beretning
  4. Anvendelse av årsoverskudd
  5. Valg av styre
  6. Valg av valgkomite
  7. Valg av revisor og vedtak om godtgjørelse
  8. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer
  9. Fastsettelse av medlemskontingent

Vi håper flest mulig av selskapets eiere vil stille på møtet. Eiere som selv ikke har anledning til å møte kan utstede skriftlig fullmakt til en annen navngitt person som kan representere dem.

Ved spørsmål ta gjerne kontakt med daglig leder Ove Gjesdal 

Påmelding