Positiv utvikling i antall gjester gjennom 2021

Tall fra SSB viser i overkant av 900 000 kommersielle gjestedøgn i løpet av året i Visit Lillehammer-regionen*, en økning på ca 30% fra forrige år. Sammenlignet med 2019 (før korona) er dette en nedgang på 16%.

Snarveier til innhold lengre ned 

Pellestova Hafjell | Foto: Esben Haakenstad

Pellestova Hotell | Foto: Esben Haakenstad 

Visit Lillehammer benytter seg i hovedsak av tre verktøy for å samle innsikt om rundt antall gjester i regionen:

 

Kommersielle gjestedøgn | Kilde: VisitNorway og SSB

Det var i 2021 i overkant av 900 000 kommersielle gjestedøgn i Visit Lillehammer-regionen*. En økning fra året før, men vi ligger fortsatt et lite stykke bak 2019 (-16%). 94% av våre gjester kom fra Norge. 
NB! på grunn av feil i datagrunnlaget fra 2020 har vi dessverre ikke muligheten til å sammenligne 2021 mot 2020 på en god måte. 

Noen nøkkeltall:

 • Kommersielle gjestedøgn: 912 385
 • Gjennomsnittlig oppholdstid: 2,1
 • Omsetning per gjest: kr 972,-
 • Omsetning per overnatting: kr 553,-
 • Fordeling hotell / camping, hyttegrend etc: 55 % / 45%

Sammenligner vi med 2019 så har vi en økning på 10% i reisende fra hjemmemarkedet, men en nedgang på hele 82% i internasjonalt reisende. Med tanke på utviklingen i løpet av året ser vi en vår og sommer med få restriksjoner som førte til at trafikken tok seg godt opp i oktober og november. 

* Reiselivregionen «Lillehammer-regionen» består av kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Nordre Land

 

Statistikk kommersielle gjestedøgn Reiseregion Visit Lillehammer-regionen | kilde: business.visitnorway.com

Kommersielle gjestedøgn Reiselivsregion Visit Lillehammer-regionen 2021, sammenlignet med 2019 | Kilde: Innovasjon Norge og SSB 

Vi ser tegn på at hotellene øker beleggsprosent og RevPAR

Sammenlignet med 2020 ser vi via verkttøyet Benchmark Alliance en god økning i belggsprosent og RevPAR. Juli har vært tilnærmet like bra siden 2019, mens vi nå ser at 2021 nærmer seg 2019 nivå på høsten og ut året. 

Noen nøkkeltall: 

 • Beleggsprosen 2021: 39% (+15%) 
 • RevPAR 2021: Kr 400 (+32%) 
 • 2021 sammenlignet med 2019: Beleggsprosent -28% og RevPAR -18%  
Statistikk beleggsprosent hoteller i Lillehammer og Gudbrandsdalen | Kilde: Benchmark Alliance

Utvikling beleggsprosent og RevPar, utvalgte hoteller i Lillehammer og Gudbrandsdalen | Kilde: Benchmark Alliance

AirBnb øker markant etter sommerferien

Korona førte til en stor nedgang i Airbnb overnatting i regionen. I løpet av sommeren 2021 er vi tilbake på 2020 nivå, og har i løpet av høsten klatret oss videre og nærmer oss 2019 tall.

Oppsummert for 2021

 • Solgte romnetter: 90 455 (nedgang på -11%)
 • Tilgjengelige enheter: i snitt 435
 • Solgte romdøgn: i snitt 32 000 per mnd

Statistikke Airbnb Sør- og Midt-Gudbrandsdalen | Kilde: Capia

Utvikling solgte og tilgjengelige romnetter via Airbnb i Sør- og Midt-Gudbrandsdalen, 2019 – 2021  | Kilde: Capia

Ny reiselivssjef i Visit Lillehammer

Ny reiselivssjef i Visit Lillehammer

Veslemøy Eineteig Wedum (39) er konstituert som ny reiselivssjef i Visit Lillehammer. Med dette ligger alt til rette for at reiselivsselskapet og medlemmene får den innsatsen de fortjener frem til det nye selskapet, Rada Reiseliv SA, er på plass over nyttår.

les mer
Ansvarlig markedsføring

Ansvarlig markedsføring

Ved å tiltrekke seg de riktige gjestene, gi ærlig informasjon og ta hensyn til miljøet, lokalsamfunnet og den langsiktige bærekraften, kan vi skape et reisemål som er både attraktivt og ansvarlig. Ansvarlig markedsføring spiller en nøkkelrolle i dette.

les mer