Positiv utvikling i antall gjester gjennom 2021

Tall fra SSB viser i overkant av 900 000 kommersielle gjestedøgn i løpet av året i Visit Lillehammer-regionen*, en økning på ca 30% fra forrige år. Sammenlignet med 2019 (før korona) er dette en nedgang på 16%.

Snarveier til innhold lengre ned 

Pellestova Hafjell | Foto: Esben Haakenstad

Pellestova Hotell | Foto: Esben Haakenstad 

Visit Lillehammer benytter seg i hovedsak av tre verktøy for å samle innsikt om rundt antall gjester i regionen:

 

Kommersielle gjestedøgn | Kilde: VisitNorway og SSB

Det var i 2021 i overkant av 900 000 kommersielle gjestedøgn i Visit Lillehammer-regionen*. En økning fra året før, men vi ligger fortsatt et lite stykke bak 2019 (-16%). 94% av våre gjester kom fra Norge. 
NB! på grunn av feil i datagrunnlaget fra 2020 har vi dessverre ikke muligheten til å sammenligne 2021 mot 2020 på en god måte. 

Noen nøkkeltall:

 • Kommersielle gjestedøgn: 912 385
 • Gjennomsnittlig oppholdstid: 2,1
 • Omsetning per gjest: kr 972,-
 • Omsetning per overnatting: kr 553,-
 • Fordeling hotell / camping, hyttegrend etc: 55 % / 45%

Sammenligner vi med 2019 så har vi en økning på 10% i reisende fra hjemmemarkedet, men en nedgang på hele 82% i internasjonalt reisende. Med tanke på utviklingen i løpet av året ser vi en vår og sommer med få restriksjoner som førte til at trafikken tok seg godt opp i oktober og november. 

* Reiselivregionen «Lillehammer-regionen» består av kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Nordre Land

 

Statistikk kommersielle gjestedøgn Reiseregion Visit Lillehammer-regionen | kilde: business.visitnorway.com

Kommersielle gjestedøgn Reiselivsregion Visit Lillehammer-regionen 2021, sammenlignet med 2019 | Kilde: Innovasjon Norge og SSB 

Vi ser tegn på at hotellene øker beleggsprosent og RevPAR

Sammenlignet med 2020 ser vi via verkttøyet Benchmark Alliance en god økning i belggsprosent og RevPAR. Juli har vært tilnærmet like bra siden 2019, mens vi nå ser at 2021 nærmer seg 2019 nivå på høsten og ut året. 

Noen nøkkeltall: 

 • Beleggsprosen 2021: 39% (+15%) 
 • RevPAR 2021: Kr 400 (+32%) 
 • 2021 sammenlignet med 2019: Beleggsprosent -28% og RevPAR -18%  
Statistikk beleggsprosent hoteller i Lillehammer og Gudbrandsdalen | Kilde: Benchmark Alliance

Utvikling beleggsprosent og RevPar, utvalgte hoteller i Lillehammer og Gudbrandsdalen | Kilde: Benchmark Alliance

AirBnb øker markant etter sommerferien

Korona førte til en stor nedgang i Airbnb overnatting i regionen. I løpet av sommeren 2021 er vi tilbake på 2020 nivå, og har i løpet av høsten klatret oss videre og nærmer oss 2019 tall.

Oppsummert for 2021

 • Solgte romnetter: 90 455 (nedgang på -11%)
 • Tilgjengelige enheter: i snitt 435
 • Solgte romdøgn: i snitt 32 000 per mnd

Statistikke Airbnb Sør- og Midt-Gudbrandsdalen | Kilde: Capia

Utvikling solgte og tilgjengelige romnetter via Airbnb i Sør- og Midt-Gudbrandsdalen, 2019 – 2021  | Kilde: Capia

Reiselivsdebatt på Lillehammer

Reiselivsdebatt på Lillehammer

Hvordan vil politikerne jobbe for reiselivet i Innlandet? NHO Reiseliv inviterer kommunepolitikerne til debatt om eiendomsskatt, skjenkepolitikk, yrkesfag m.m –  med mulighet til å stille spørsmål til kandidatene.

les mer