2022 har stor økning i gjestedøgn

Tall fra SSB viser i overkant av 1,1 mill kommersielle gjestedøgn i løpet av året i Visit Lillehammer-regionen*, en økning på ca 20% fra forrige år. 

Snarveier til innhold lengre ned

Ilsetra Hotel | Utendørs svømmebasseng som holder 28 grader

Ilsetra Hotell | Foto: Joakim Mangen

Visit Lillehammer benytter seg i hovedsak av tre verktøy for å samle innsikt om rundt antall gjester i regionen:

 

Kommersielle gjestedøgn | Kilde: VisitNorway og SSB

Det var i 2022 i overkant av 1,1 mill kommersielle gjestedøgn i Visit Lillehammer-regionen*. En økning på 21% fra året før, sammenlignet med 2019 er dette en liten økning på 2%.

Noen nøkkeltall:

 • Kommersielle gjestedøgn: 1 107 122
 • Gjennomsnittlig oppholdstid nasjonalt: 2,2
 • Gjennomsnittlig oppholdstid internasjonalt: 2,3
 • Omsetning per gjest: kr 1 161,- (+20%)
 • Omsetning per overnatting: kr 596 (+8%)
 • Fordeling hotell / camping, hyttegrend etc: 58 % / 42%

Den internasjonalt trafikken er økt med 360% sammenlignet med året før, antall nordmenn er likt forrige år.

* Reiselivsregionen «Lillehammer-regionen» består av kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Nordre Land

 

Kommersielle gjestedøgn Reiselivsregion Visit Lillehammer-regionen 2022, sammenlignet med 2021 | Kilde: Innovasjon Norge og SSB

Kommersielle gjestedøgn Reiselivsregion Visit Lillehammer-regionen 2022, sammenlignet med 2021 | Kilde: Innovasjon Norge og SSB

Hotell øker beleggsprosent og RevPAR | Kilde: Benchmark Alliance

Sammenlignet med 2021 ser vi via verktøyet Benchmark Alliance en god økning i beleggsprosent og RevPAR. Man ser tydelig at økningen i både beleggsprosent og RevPAR i stor grad stammer fra første halvdelen av året.

Sammenligner vi med 2019 er beleggsprosenten noe ned, men RevPar er økt. Det er vinteren og førjulstiden som ligger bak på beleggsprosent, og sommeren som drar opp RevPAR. 

Noen nøkkeltall: 

 • Beleggsprosen 2022: 51% (+30%)
 • RevPAR 2022: Kr 542 (+36%)
 • 2022 sammenlignet med 2019: Beleggsprosent -6% og RevPAR +12%
Utviklings beleggsprosent og RevPar, utvalgte hoteller i Lillehammer og Gudbrandsdalen

Utvikling beleggsprosent og RevPar, utvalgte hoteller i Lillehammer og Gudbrandsdalen | Kilde: Benchmark Alliance

AirBnb øker markant

Korona førte til en stor nedgang i Airbnb overnatting i regionen. Vi er nå tilbake til før-pandemi nivå, og godt over dette i enkelte måneder. Inntektene som genereres i regionen vår er økt med i overkant av 100% sammenlignet med 2021 (120% sammenlignet med 2019).  

Oppsummert for 2022

 • Solgte romnetter: 166 500 (økning på 84%)
 • Inntekter: Ca 120 mill (økning på 110%)
 • Tilgjengelige enheter: i snitt 596 

Statistikk AirBnb 2022 Kilde: Capia

Utvikling solgte romnetter og inntekter via Airbnb i Sør- og Midt-Gudbrandsdalen, 2019 – 2022  | Kilde: Capia

Reiselivsdebatt på Lillehammer

Reiselivsdebatt på Lillehammer

Hvordan vil politikerne jobbe for reiselivet i Innlandet? NHO Reiseliv inviterer kommunepolitikerne til debatt om eiendomsskatt, skjenkepolitikk, yrkesfag m.m –  med mulighet til å stille spørsmål til kandidatene.

les mer