Tall på overnattinger i 2023 viser både mye oppgang og noe nedgang. 

Tall på kommersielle gjestedøgn fra SSB viser at vi får flere gjester, som velger å bo litt kortere. Tall for formidling av fritidsboliger i Innlandet viser en sterk økning av internasjonale gjester, og Air BNB tall viser en sterk økning i vår region. Totalt sett ser vi en økning både på losjiomsetning og antall gjester i regionen!

Snarveier til innhold lenger ned

Oversiktsbilde Pellestova på vinteren<br />
Foto: Pellestova

Pellestova Hotell Hafjell

Visit Lillehammer benytter seg i hovedsak av tre verktøy for å samle innsikt om rundt antall gjester i regionen:

 

Kommersielle gjestedøgn | Kilde: VisitNorway og SSB

Det var i 2023 i overkant av 1,1 mill kommersielle gjestedøgn i Visit Lillehammer-regionen*. En liten nedgang på 4% fra året før.

Noen nøkkeltall:

 • Kommersielle gjestedøgn: 1 063 320
 • Ankomne gjester: 523 273 (+4%)
 • Ankomne internasjonale gjester: 137 415 (+26%)
 • Gjennomsnittlig oppholdstid nasjonalt: 2,0
 • Gjennomsnittlig oppholdstid internasjonalt: 2,0
 • Losjiomsetning: 405 mill (+8%)
 • Omsetning per gjest: kr 1 116,- (-4%)
 • Omsetning per overnatting: kr 641 (+8%)

Ankomne gjester internasjonalt er økt med 26% sammenlignet med året før, antall nordmenn har en nedgang på 2%. Vi ser med andre ord at vi får flere gjester i regionen, men oppholdstiden går ned. Som igjen gjør at gjestedøgn går noe ned.

Danmark og Tyskland topper listen på nasjoner, med Sverige, Nederland og Storbrittania nederst på listen.

Fordeling hotell / camping, hyttegrend

Ser vi på andel overnatting etter innkvarteringstype ser vi at «senger» har jevnt over mellom 62% og 64% av overnattingene gjennom året. Resterende fordeler seg på rom/hytter/leiligheter og Campingplasser.  

Ankomne gjester på hotell og andre lignende overnattingsbedrifter har en kraftig økning, mens det er en større nedgang på campingplasser/hyttegrender (for det meste blant nordmenn). Oppholdstiden jevnt over er mye høyere på camping/hyttegrend, noe som også kan være med å forklare nedgangen i oppholdstid totalt sett.

–> Se flere tall i rapporten «Korte fakta om reiselivsnæringen, 2023»

* Reiselivsregionen «Lillehammer-regionen» består av kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Nordre Land

 

Innsikt i overnattinger og gjestedøgn Tabell som viser ankomne gjester i "Visit Lillehammer-regionen" for 2023

Ankomne gjester Reiselivsregion Visit Lillehammer-regionen 2023, sammenlignet med 2022 | Kilde: Innovasjon Norge og SSB

Innsikt i overnattinger og gjestedøgn Tabell som viser overnattinger i "Visit Lillehammer-regionen" for 2023

Kommersielle gjestedøgn Reiselivsregion Visit Lillehammer-regionen 2023, sammenlignet med 2022 | Kilde: Innovasjon Norge og SSB

Formidling av fritidsboliger i Innlandet* | Kilde: SSB

Det var i 2023 ca 670 000 overnattinger i Innlandet, en økning på 6% fra året før.

Noen nøkkeltall:

 • Nasjonale overnattinger: 173 909 (-15%)
 • Internasjonale overnattinger: 666 545 (+19%)

Internasjonalt reisende er i regionen på vinteren, og i mindre grad sommer og høst. Nordmenn fordeler seg jevnere utover året, men vinteren er den største sesongen. Nordmenn viser også en større nedgang på sommer og høst enn på vinter.

Danmark, Sverige og Tyskland topper statistikken over hvem som besøker oss, etterfulgt av Storbritannia og Nederland.

–> Se flere tall i rapporten «Korte fakta om reiselivsnæringen, 2023»

* Formidling av fritidsboliger publiseres kun på fylkesnivå. Selv om det ikke viser kun vår region, inkluderer vi de her for å vise trenden i markedet på fylkesnivå. 

 

Innsikt i overnattinger og gjestedøgn Tabell som viser fritidsboligformidling i Innlandet for 2023

Hotell øker beleggsprosent og RevPAR | Kilde: Benchmark Alliance

Sammenlignet med 2022 ser vi via verktøyet Benchmarking Alliance en god økning i beleggsprosent og RevPAR. Man ser tydelig at økningen i både beleggsprosent og RevPAR i stor grad stammer fra første halvdelen av året.

Sammenligner vi med 2019 er beleggsprosenten noe ned, men RevPar er økt. Det er vinteren og førjulstiden som ligger bak på beleggsprosent, og sommeren som drar opp RevPAR.

Noen nøkkeltall: 

 • Beleggsprosen 2023: 51% (+1%)
 • RevPAR 2023: Kr 579 (+7%)

Selv om totaltbildet viser en liten økning så er det interessant å se på beleggsprosenten gjennom året, sammenlignet med året før:

 • Trafikken fordeler seg jevnt gjennom uken, nonenlunde som året før
 • Sommeren ser svakere ut enn året før.
 • Vinteren ser noe sterkere ut i noen perioder.

 

Benchmarking Alliance tall for 2023

Utvikling beleggsprosent og RevPar, utvalgte hoteller i Lillehammer og Gudbrandsdalen | Kilde: Benchmarking Alliance

Airbnb øker markant

Airbnb fortsetter å øke markant i regionen vår. Vi ser en liten stagnasjon i belegg og omsetning et par høstmåneder, men dette øker igjen når man nærmer seg jul og vinter.

Oppsummert for 2023

 • Reserverte romnetter: 215 848 (økning på 29%)
 • Inntekter: Ca 158 mill (økning på 31%)
 • Tilgjengelige enheter: stater året med ca 700, øker til over 1000 i høysesong, og avslutter året på ca 850.

–> Se flere tall i rapporten «Korte fakta om reiselivsnæringen, 2023»

 

Innsikt i overnattinger og gjestedøgn Tabell som viser Airbnb tall for 2023

Utvikling reserverte romnetter og inntekter via Airbnb i Sør- og Midt-Gudbrandsdalen, 2021 – 2023  | Kilde: Capia

Aktiviteter 2023

Aktiviteter 2023

Aktiviteter 2023 Visit Lillehammer har gjennom 2023 levert i henhold til gjeldende strategier og planer. Visit Lillehammer er en viktig koblingsboks på kryss og tvers mellom offentlig og privat sektor og har gjennom 2023 arbeidet aktivt med å opprette kontakt og...

les mer