Hafjellbussen – testpilot vinter 2020 og 2021

Hafjellbussen er en bestillingsbuss som kjører internt i Hafjell. Vinteren 2020 opererte bussen på lørdagskvelder fra 17.00 til 02.00, fram til 12. mars hvor Korona tiltak dessverre satte en stopp for bussen. Vinteren 2021 videreføres tilbudet med oppstart fra 26. desember. Målet er at hytteeiere og turister skal kunne komme seg rundt i Hafjell uten egen bil.

Hvordan fungerer bestillingsbussen?

Vinteren 2021 opereres Hafjellbussen av Hafjell Transport, og bestilles og betales gjennom appen «Hafjellbussen». Du velger selv hvilket tidspunkt du ønsker å reise, og bussen plukker deg opp på valgt holdeplass. Det er 23 stoppesteder å velge mellom fra Hafjelltoppen, Mosetertoppen og i Hafjell sentrum. Det er mulig å forhåndsbestille bussen til et gitt tidspunkt, og på turen vil du samkjøre sammen med andre passasjerer. Pilottesten Hafjellbussen støttes av reiselivsaktørene i Hafjell og gjennomføres i samarbeid med Øyer Næringsråd.

Transportløsninger for morgendagens gjester

Behovet for interntransport innen destinasjonen er stort om folk skal sette igjen bilen hjemme og reise kollektivt til Hafjell. Man trenger å vite at man kan komme seg til og fra steder innen destinasjonen uten bil. Vi vet at morgendagens gjester er mer opptatt av å redusere fotavtrykket sitt, og det er derfor viktig at reiselivet videreutvikler seg når det gjelder å møte mer klimabevisste gjester.

Målet er at Hafjellbussen skal være et godt tilbud til alle tilreisende, men også at det blir både triveligere og tryggere å ferdes på Hafjell med redusert biltrafikk.

Reiselivsdebatt på Lillehammer

Reiselivsdebatt på Lillehammer

Hvordan vil politikerne jobbe for reiselivet i Innlandet? NHO Reiseliv inviterer kommunepolitikerne til debatt om eiendomsskatt, skjenkepolitikk, yrkesfag m.m –  med mulighet til å stille spørsmål til kandidatene.

les mer