Enighet om ambisjoner om vekst og samarbeid, men uenighet om søndagsåpne butikker

Reiselivsdebatten på Lillehammer ble et nyttig møte mellom engasjerte politikere og ivrige bransjerepresentanter. Alle var enige om reiselivets betydning, men da spørsmålet om søndagsåpne butikker kom på agendaen, ble det tydelig at politikerne tenker ulikt om hviledagen.

Reiselivsdebatten på Lillehammer_foto:NHO

Foto: NHO Reiseliv

Reiselivsdebatten på Lillehammer 28. august var en del av NHO Reiselivs valgkampturné, der vi  utfordrer politikere som stiller til valg på reiselivspolitikken i de respektive partiprogrammene foran kommune- og fylkestingvalget 2023. 

Tydelige ønsker om aktiv dialog og samhandling med næringen

I panelet i Lillehammer satt ordfører Ingunn Trosholmen fra Ap og ordførerkandidat Hans Olav Sundfør (H), gruppeleder Johannes Wahl Gran fra MDG, nestleder i FrP Wenche K. Haug Almestrand og fylkesordførerkandidat Thomas Breen fra Ap. Fra reiselivsbransjen deltok Erik Fostervoll, nestleder i NHO Reiseliv Innlandet og Hogne Høstmælingen, direktør Hunderfossen Eventyrpark.

–  Debatten på Heim i Lillehammer viste et svært godt engasjement for reiselivet fra både kommune- og fylkespolitikere som bekreftet reiselivets betydning for regionen. Samtidig kom det frem utfordringer fra medlemmene knyttet til behov for fornyelse av regionens attraktivitet, kollektivtilbud, arrangement og yrkesfagopplæring. Politikerne var tydelige på ønske om aktiv dialog og samhandling med næringen fremover, så debatten ga håp for nytt driv når det gjelder utvikling Innlandet som reiselivsregion, sier debattleder NHO Reiselivs fagdirektør for næringspolitikk Ole Michael Bjørndal. 

Les også: Kommunevalget

Reiselivet er Lillehammers og Innlandets beste venn

Og debattlederen innledet likegodt med en vennskapserklæring, der han mer enn antydet at reiselivet er kommunens beste venn, noe ordføreren i Lillehammer og de øvrige i panelet ikke nølte med å si seg enige i. Vennskapet ble beskrevet med tall fra NHO som viser at næringen bidrar med nesten 1200 ansatte og kommunale skatteinntekter på langt over 31 millioner før pandemien i 2019. Det er tre ganger så mye som f.eks. kommer fra skogindustrien i Innlandskommunen.

–  Lillehammer og regionene rundt er attraktive reisemål og vi har gjennom mange år hatt en positiv utvikling, men skal vi beholde vår gode posisjon må vi utvikle oss i takt med tiden. På mandagens debatt ønsket vi å utfordre sentrale politikere på hvilke ambisjoner de har for reiselivet i regionen, sier Erik Fostervoll i NHO Reiseliv Innlandet.

Ulike tanker om søndagsåpent

Blant spørsmålene som mange øsnket svar på, var om politikerne i panelet ønsker mer aktivitet i Lillehammer som f.eks. søndagsåpne butikker og god tilrettelegging for servering i gågata.

Ap var tydelige på at hviledagen er god å ha, mens Høyre var like tydelige på at her finnes det potensiale og muligheter. Hvorvidt Lillehammer er en «ja» kommune eller «nei» kommune ble også tema. Samtlige mener å tilhøre «ja»-siden, selv om det også på dette temaet var noe uenighet om det er kommunene som er utfordringen, eller om det også er mulig å få mer ut av det fylkeskommunale nivået.

Med fylkesordførerkandidat Thomas Breen fra Ap i panelet ble det ved flere anledninger pekt på fylket og virkemiddelapparatet og Breen vare en av flere som nevnte behovet for økt samarbeid på tvers mellom kommuner og destinasjonsselskap. Det var jevnt over enighet om at det blir viktig å se mer helhetlig på Innlandet i årene som kommer. 

Les også: Terningkast 2023: NHO Reiseliv har lest partiprogrammene med reiselivsblikk

Flyttet høstferie skaper utfordring for feriebemanning

Fylket ble også «skyteskive» da Høstmælingen fra Hunderfossen Eventyrpark fortalt om sammenslåingen av Hedmark og Oppland og flytting av høstferien, men det som resultat at alle ungdommene som normalt stilte på jobb på Hunderfossen i uke 40 plutselig nå hadde fri i uke 41 og ikke kunne arbeide under høstferien til oslo-kundene.

– Det var interessant å utfordre politikerne på hvilke ambisjoner de har for reiselivet i Lillehammer og Innlandet forøvrig. Reiselivsbransjen skaper både arbeidsplasser og skatteinntekter, og bransjen utgjør en betydelig andel av den totale verdiskapingen i Innlandet, men det fortsetter ikke å vokse uten at vi gjør de rette grepene framover. Kommunenes bidrag til destinasjonsutvikling, økt samarbeid, klimasmart infrastruktur og rekruttering av arbeidskraft er blant temaene vi kommer til å sette på agendaen fremover, sier Merethe Sandum, reiselivssjef i Visit Lillehammer. 

Debatten var også innom fornyelse av regionens attraktivitet, bærekraftige kollektivtilbud med «sømløse» billettløsninger, arrangement, turistskatt og yrkesfagopplæring i tillegg til en bolk om beredskap, ekstremvær og konsekvensene av «Hans» som rammet regionen tidligere i sommer med stengte veier og alvorlige og langvarige konsekvenser for jernbanen.

Les mer: NHO reiseliv

Lillehammer.com i 2023

Lillehammer.com i 2023

Som digital turistinformasjon og markedsføringskanal er Lillehammer.com (inkludert inspirasjonsbloggen blogg.lillehammer.com) en av regionens viktigste digitale kanaler.

les mer