Rekreasjonsklynge

Med bakgrunn i evalueringen av Snowball har Visit Lillehammer innledet et nytt samarbeid for å videreutvikle det gode arbeidet med Snowball.  

Vi står overfor store utfordringer fremover, slik som krav til klima og miljøhensyn, endringer i markedet og kundegruppene og ny teknologi som utfordrer. Vi må jobbe sammen på nye måter om vi skal klare å møte disse utfordringene og sikre utvikling og vekst. Derfor har vi bidratt til å sette en ny sammensetning av aktører til bords.

Rekreasjonsnæringen er en fellesbetegnelse på reiseliv og fritidsboligsektor, og står sammen som Gudbrandsdalens største verdiskaper (Rudihagen 2019). Næringene har til nå ikke samarbeidet om sin felles målgruppe, deltidsinnbyggeren. Nå skal vi gå sammen i en klynge og jobbe med utvikling og innovasjon, slik at vi som næring skaper større verdier lokalt, lykkes med bærekraftig vekst og kan skape nye, varige arbeidsplasser på sikt.

I løpet av 2022 har vi sammen med Skåppå og Alpinco gjennomført et forprosjekt for å samle aktører fra rekreasjonsnæringen, og vi har nå klar en rekreasjonsklynge med 14 aktører/eiere, som består av følgende:

 • Visit Lillehammer
 • Hunderfossen familiepark
 • Alpinco
 • Lillehammer Museum
 • Frich’s
 • Bjorli Skisenter AS
 • Tinde hytter
 • Jøra Bygg
 • Leve Hytter
 • Gausdal Landhandleri
 • Norconsult
 • Gudbrandsdal Energi Holding
 • SpareBank 1 Lom og Skjåk
 • SpareBank 1 Gudbrandsdal

Sammen skal vi skape helhetlige tilbud som sikrer større verdiskaping ved at vi bedre kan koble lokale leverandører, tjenester og opplevelser, og bedre utnytte kapasiteten i regionen fra hytter og hoteller. For deltakere vil klyngen bidra til styrket konkurransekraft, flere attraktive, helårlige og varige arbeidsplasser og attraktive lokalsamfunn rundt seg.

Nettverket har samlet seg om tre overordnede satsningsområder:

 1. Felles grønn produkt- og tjenesteutvikling: Utvikle, måle og tilby høykvalitets lavutslipps- og energiøkonomiske fritids- og friluftsliv produkter gjennom hele verdikjeden.
 2. Felles posisjonering og omdømmebygging: Bygge et fakta- og kunnskapsgrunnlag som klyngen står samlet om. Samarbeid om, og samarbeidspartner for, politikere og premissgivere for å sikre bærekraftig utvikling og økt verdiskaping fra rekreasjonsnæringen.
 3. Kompetansebygging og nettverk: Bygge god delingskultur mellom aktører i klyngen, med felles kompetanseheving og nettverksbygging som gagner klynge-medlemmene.

Vi i Visit Lillehammer ser fram til dette spennende arbeidet og vil holde dere godt informert underveis.

Rekreasjonsklyngen

Fra møte i rekreasjonsklyngen 

Hyttelandsby i vinterlandskap

Foto: Esben Haakenstad

Ny reiselivssjef i Visit Lillehammer

Ny reiselivssjef i Visit Lillehammer

Veslemøy Eineteig Wedum (39) er konstituert som ny reiselivssjef i Visit Lillehammer. Med dette ligger alt til rette for at reiselivsselskapet og medlemmene får den innsatsen de fortjener frem til det nye selskapet, Rada Reiseliv SA, er på plass over nyttår.

les mer
Ansvarlig markedsføring

Ansvarlig markedsføring

Ved å tiltrekke seg de riktige gjestene, gi ærlig informasjon og ta hensyn til miljøet, lokalsamfunnet og den langsiktige bærekraften, kan vi skape et reisemål som er både attraktivt og ansvarlig. Ansvarlig markedsføring spiller en nøkkelrolle i dette.

les mer