Sjusjøbussen – testpilot 

Første skidestinasjon med miljøvennlig bestillingsbuss!

Vinteren 2020 ble en ny internbuss på bestilling testet på Sjusjøen. Fra 1. februar kunne hytteeiere og turister komme seg rundt på Sjusjøen uten egen bil. Den miljøvennlige «grønne» Sjusjøbussen opererte internt på Sjusjøen i helger og i vinterferien fram til 12. mars da Korona tiltak dessverre satte en stopp for bussen. Tilbudet vil fortsette som testpilot vinteren 2021.

Transportløsninger for morgendagens gjester

Behovet for interntransport innen destinasjonen er stort om folk skal sette igjen bilen i Oslo og reise kollektivt til Sjusjøen. Man trenger å vite at man kan komme seg til og fra steder innen destinasjonen uten bil. Bilbruken internt på destinasjonen er veldig høy, noe som er utfordrende under høytider med mye folk. Håpet er at Sjusjøbussen skal være et godt tilbud til gjestene, men også at det blir både triveligere og tryggere å ferdes på Sjusjøen med redusert biltrafikk.

Busstilbudet har lenge vært et sterkt ønske blant alle aktørene på Sjusjøen. Dette gjelder både reiselivsaktørene, grunneierne og velforeningene som nå er med på spleiselaget for å få testet transportløsningen denne vinteren. Gjennom undersøkelser vet vi at morgendagens gjester er opptatt av å redusere fotavtrykket sitt, og det er derfor viktig at reiselivet videreutvikler seg når det gjelder å møte mer klimabevisste gjester.

Bestillingsbussen bestilles og betales gjennom appen «Sjusjøbussen». Kundene velger selv hvilket tidspunkt de ønsker å reise og bussen plukker deg opp på valgt holdeplass. Det er 20 stoppesteder å velge mellom i hyttefeltene, sentrumsområdet (med butikk og serveringssteder), alpinsenter og langrennsarena. Selv om man ikke kommer helt til døra med bussen, vil mange kunne slippe å gå veldig langt.

Sjusjøbussen går på biogass fra GLØR

Bak pilotprosjektet på Sjusjøen står Visit Lillehammer og «Framtiden i våre hender», som gjennom prosjektet «Grønn og sømløs mobilitet» jobber med å tilrettelegge for bedre transportløsninger til/fra og innen destinasjonene i Lillehammer og Gudbrandsdalen.

Pilotprosjektet er støttet av næringsfondet Grønn Framtid i Innlandet fylkeskommune, som stilte et krav om at transportløsningen skulle være miljøvennlig. Sjusjøbussen går på biogass, og opereres av turbussoperatøren Minibuss 24-7. Gjennom en eksklusiv avtale med Glør kan bussen fylle biogass i helgene. Dette er den første bussen i vår region som bruker biogass fra Glør sitt anlegg lokalt.

Ny reiselivssjef i Visit Lillehammer

Ny reiselivssjef i Visit Lillehammer

Veslemøy Eineteig Wedum (39) er konstituert som ny reiselivssjef i Visit Lillehammer. Med dette ligger alt til rette for at reiselivsselskapet og medlemmene får den innsatsen de fortjener frem til det nye selskapet, Rada Reiseliv SA, er på plass over nyttår.

les mer
Ansvarlig markedsføring

Ansvarlig markedsføring

Ved å tiltrekke seg de riktige gjestene, gi ærlig informasjon og ta hensyn til miljøet, lokalsamfunnet og den langsiktige bærekraften, kan vi skape et reisemål som er både attraktivt og ansvarlig. Ansvarlig markedsføring spiller en nøkkelrolle i dette.

les mer