Status år 1 – Matrute Gudbrandsdal

Rapport for år 1 er klar, og søknad for år 2 er sendt til Innovasjon Norge og fylkeskommunen. Hovedtiltak første året har vært etablering av nettverket med 24 bedrifter (produsenter og spisesteder), utarbeidelse av tematiske matruter og etablering av websiden www.matrutegudbrandsdal.no
Bilde webside Matrute Gudbrandsdal

Videreføring av tiltak i år 2

Matrute Gudbrandsdal er et samarbeidsprosjekt mellom Visit Lillehammer, Nasjonalparkriket og Gudbrandsdalsmat. Dette prosjektet skal løfte og styrke matregionen Gudbrandsdalen. Formålet med prosjektet er å øke andelen lokal mat og drikke på menyen hos spisestedene i Gudbrandsdalen, samt heve kompetansen rundt kvaliteten og opprinnelsen til råvarene. Matrute Gudbrandsdal skal forbedre gjesteopplevelsen hos spisestedene, og synliggjøre hvor man får kjøpt lokal mat og drikke.  

I 2019 har det blitt arrangert to studieturer for serveringsbedrifter til lokalmatprodusenter med totalt ca. 40 deltagere. Resultatet av studieturene er at flere av serveringsbedriftene har begynt å bestille produkter gjennom Gudbrandsdalsmat. I hovedprosjektet første år er ca 12 produsenter (med åpent utsalg) og ca 12 serveringsbedrifter blitt tilknyttet prosjektet, og blir synliggjort gjennom www.matrutegudbrandsdal.no. Det har også blitt arrangert kompetansesamling for kokker med Arne Brimi og digitalt nettverkstreff. Noen planlagte samlinger og kurs ble dessverre ikke gjennomført på våren grunnet Korona, mens andre tiltak med f.eks. lokalmatkasser til påske ble etablert.

I år 2 ønsker vi å videreføre kompetansehevende tiltak innen nettverket, samt å motivere flere bedrifter til å nå kriteriene for å bli en del av nettverket. Vi vil jobbe med synlighet og samarbeid med andre lokalmatprosjekter i regionen.

Bilde av lammekjøtt fra Dovrelam
Foto oster på Brimi sæter
Reiselivsdebatt på Lillehammer

Reiselivsdebatt på Lillehammer

Hvordan vil politikerne jobbe for reiselivet i Innlandet? NHO Reiseliv inviterer kommunepolitikerne til debatt om eiendomsskatt, skjenkepolitikk, yrkesfag m.m –  med mulighet til å stille spørsmål til kandidatene.

les mer