Opplæring for elever i vidg. skoler

I et bærekraftig reisemål er det viktig å jobbe med jobbkvalitet for ansatte i reiselivsnæringen. For å skape interesse og rekruttere framtidas reiselivsansatte prioriterer vi å møte de unge elevene, og bidra til å bygge mer kompetanse om bransjen.  

Elever tar Visit Lillehammers vertskapskurs

Gjennom de siste 4 årene har vi hatt et samarbeid med Lillehammer videregående avd. Sør (studiespesialiering Reiseliv og språk) om et undervisningsopplegg med fokus på bærekraftig reiselivsutvikling og vertskap. Vi gir elevene en innføring i hva et destinasjonsselskap jobber med, hva et bærekraftig reisemål er og hvorfor vertskapsrollen er så viktig. Som en del av opplegget tar alle elevene Visit Lillehammers vertskapskurs som har en varighet på ca 1,5 time. Etter kurset får de diplom som mange av elevene har med på CVén sin når de søker sin første jobb i lokale bedrifter. 

I tillegg til opplegg for elevene på Lillehammer vidg. skole har vi i høst hatt besøk av reiselivselever fra Drammen som har fått en innføring i det helhetlige reiselivsproduktet og bærekraft. Ved dette besøket bidro også Lillehammer Vandrerhjem Stasjonen med praktiske eksempler på bærekraftige tiltak på bedriftsnivå.

Reiselivsdebatt på Lillehammer

Reiselivsdebatt på Lillehammer

Hvordan vil politikerne jobbe for reiselivet i Innlandet? NHO Reiseliv inviterer kommunepolitikerne til debatt om eiendomsskatt, skjenkepolitikk, yrkesfag m.m –  med mulighet til å stille spørsmål til kandidatene.

les mer