Opplæring for elever i vidg. skoler

I et bærekraftig reisemål er det viktig å jobbe med jobbkvalitet for ansatte i reiselivsnæringen. For å skape interesse og rekruttere framtidas reiselivsansatte prioriterer vi å møte de unge elevene, og bidra til å bygge mer kompetanse om bransjen.  

Elever tar Visit Lillehammers vertskapskurs

Gjennom de siste 4 årene har vi hatt et samarbeid med Lillehammer videregående avd. Sør (studiespesialiering Reiseliv og språk) om et undervisningsopplegg med fokus på bærekraftig reiselivsutvikling og vertskap. Vi gir elevene en innføring i hva et destinasjonsselskap jobber med, hva et bærekraftig reisemål er og hvorfor vertskapsrollen er så viktig. Som en del av opplegget tar alle elevene Visit Lillehammers vertskapskurs som har en varighet på ca 1,5 time. Etter kurset får de diplom som mange av elevene har med på CVén sin når de søker sin første jobb i lokale bedrifter. 

I tillegg til opplegg for elevene på Lillehammer vidg. skole har vi i høst hatt besøk av reiselivselever fra Drammen som har fått en innføring i det helhetlige reiselivsproduktet og bærekraft. Ved dette besøket bidro også Lillehammer Vandrerhjem Stasjonen med praktiske eksempler på bærekraftige tiltak på bedriftsnivå.

Arrangement 2022

Arrangement 2022

Arrangement: Innflagging og utvikling Visit Lillehammers hovedfokus er innflagging av nye arrangement, samt utvikling av eksisterende og tildelte arrangement. Kort sagt arrangementsturisme. Visit Lillehammer bestreber seg til å bistå alle arrangører som ønsker...

les mer
Gjestedøgn 2022

Gjestedøgn 2022

2022 har stor økning i gjestedøgn Tall fra SSB viser i overkant av 1,1 mill kommersielle gjestedøgn i løpet av året i Visit Lillehammer-regionen*, en økning på ca 20% fra forrige år. Snarveier til innhold lengre ned SSB viser en økning i antall gjestedøgn | Kilde: SSB...

les mer