Takk for 8 lekne år! 

…med ekte, sporty og utfordrende oppgaver!

Det har vært en fantastisk reise å få jobbe som prosjektleder. Akkurat som verdiene til Visit Lillehammer har det vært lekne, ekte, sporty og utfordrende prosjekter – fra Familieeventyret og Into Norway til bærekraftig reisemål, som ga grobunn for Grønn og sømløs mobilitet og Matrute Gudbrandsdal.

Det har vært utrolig lærerikt, jeg har tilegnet meg mye ny kunnskap og jeg har blitt kjent med så utrolig mange flotte, dedikerte og engasjerte mennesker i alle reiselivsbedriftene! Heldigvis skal jeg fremdeles være i reiselivet, og regner med å ha kontakt med og møte mange av dere framover i min nye stilling som rådgiver i Mimir.

Videreføring av utviklingsarbeidet i prosjektene

Prosjektene Matrute Gudbrandsdal og Grønn og sømløs mobilitet har vært viktige tiltak for å utvikle regionen i en mer bærekraftig retning. Prosjektene går nå over i en driftsfase.

Matrute Gudbrandsdal

Det etablerte nettverket med reiselivsbedrifter og produsenter i hele Gudbrandsdalen vil bli videreført gjennom en ansvarsfordeling mellom Gudbrandsdalsmat, Visit Lillehammer og Nasjonalparkriket. Visit Lillehammer vil drifte websiden www.matrutegudbrandsdal.no og produsere sommerflyer med reiseruteforslag. Gudbrandsdalsmat har ansvaret for årlig nettverkstreff og å arrangere studieturer til produsenter. Matrute Gudbrandsdal inngår i det videre arbeidet med Masterplan for Gudbrandsdalen 2030.

Grønn og sømløs mobilitet

Gjennom prosjektperioden er intern bestillingsbuss og transferbuss i Hafjell etablert. Hafjellbussen blir videreført gjennom prosjektet Entré Øyer, og for vinteren 2023 vil det økonomiske og operative ansvaret ligge hos Hafjell Arrangement. Peer Gynt bussen, hvor ny bestillings -og betalingsløsning ble testet sommeren 2022, vil videreføres av Peer Gynt. Lillehammer Bysykkel, som ble iverksatt som pilot i 2020, er videreført gjennom Stasjonen kafe i samarbeid med Hafjell Sommer. 

Bærekraftig reisemål – mot re-merking i 2024

Å være et bærekraftig reisemål fordrer å hele tiden være i utvikling. Tiltak for å bevare natur, kultur og miljø, styrke sosiale verdier og økonomisk lønnsomhet må balanseres. Det er summen av alle tiltak som utføres av reiselivsbedrifter, destinasjonsselskap og kommunene som sammen definerer regionen som et bærekraftig reisemål. Flere tiltak i handlingsplanen for bærekraftig reisemål vil samkjøres og integreres i ny handlingsplan for bærekraftig utvikling Gudbrandsdalen 2030, som skal vedtas av Gudbrandsdalstinget.

Eksempler på bærekrafttiltak i regionen fra 2017-2022 er; 

 • Bevisst valg av kortreiste markeder (prioritere markedsmidler i Norge og Skandinavia).
 • Bærekraftskriterier for arrangement.
 • Etablering av Matrute Gudbrandsdal (mer lokalmat på menyen og flere lokalmat produsenter).
 • Hafjellbussen, Lillehammer Bysykkel, Ride Gudbrandsdalen, Peer Gynt bussen.
 • Miljøsertifisering av reiselivsbedrifter gjennom nettverkssertifisering og piloter.
 • Vertskapskurs.
 • Turist i egen region dag.
 • Hold fjellet rent dagen.
 • Samarbeid med videregående skoler og HINN for rekruttering og økt kompetanse om reiselivet. Årlig utvekslingsstudent hos Visit Lillehammer.
 • Synlighet av «Hvordan være en ansvarlig gjest» på lillehammer.com.
 • Ny besøksstrategi og besøkssenter i Langsua Nasjonalpark.

Reiselivssjef Merethe Sandum vil holde i dette arbeidet framover.
–> Spørsmål?  Ta kontakt med [email protected] 

Arbeidet med alle disse prosjektene har gitt meg solid kunnskap som jeg vil ha god nytte av i mitt neste reiselivskapittel, som rådgiver i Mimir. Jeg vil ha kontor på samme sted i Hub Lillehammer, og regner med å se mange av dere i ulike reiselivssammenhenger. Om bedriften eller nettverket ditt har behov for bistand til strategiarbeid, bærekraftsarbeid, opplevelsesutvikling eller reisemålsprosess så har Mimir 25 års reiselivsfaglig erfaring.

–> Ta kontakt [email protected] !

Tusen takk for godt samarbeid og lykke til med videreutviklingen av «Norges mest attraktive og tilgjengelige opplevelsesregion hele året»!

Matrute Gudbrandsdal, seterjente med geiter. Svarthvitt foto. Foto: Anders Beer Wilse

Nettverket Matrute Gudbrandsdalen vil bli videreført gjennom Gudbrandsdalsmat, Visit Lillehammer og Nasjonalparkriket. 

Illustrasjon av Hafjellbussen

Hafjellbussen videreføres gjennom prosjektet Entré Øyer, Peer Gynt bussen videreføres av Peer Gynt AS og Lillehammer Bysykkel er videreført gjennom Stasjonen kafe i samarbeid med Hafjell sommer. 

Det er summen av alle tiltak som utføres av reiselivsbedrifter, destinasjonsselskap og kommunene som definerer regionen som et bærekraftig reisemål. 

Ny reiselivssjef i Visit Lillehammer

Ny reiselivssjef i Visit Lillehammer

Veslemøy Eineteig Wedum (39) er konstituert som ny reiselivssjef i Visit Lillehammer. Med dette ligger alt til rette for at reiselivsselskapet og medlemmene får den innsatsen de fortjener frem til det nye selskapet, Rada Reiseliv SA, er på plass over nyttår.

les mer
Ansvarlig markedsføring

Ansvarlig markedsføring

Ved å tiltrekke seg de riktige gjestene, gi ærlig informasjon og ta hensyn til miljøet, lokalsamfunnet og den langsiktige bærekraften, kan vi skape et reisemål som er både attraktivt og ansvarlig. Ansvarlig markedsføring spiller en nøkkelrolle i dette.

les mer