Lillehammer, fortellingenes by

Med bakgrunn i arbeidet som er gjort hittil gjennom UNESCO-litteraturby og nasjonal satsing på kunst- og kulturturisme er tidspunktet her for å sikre et tettere samarbeid mellom reiselivsnæringen og kunstog kultursektoren i Lillehammer. Derfor har Stiftelsen Lillehammer Museum, Lillehammer kommune og Visit Lillehammer nå gått sammen om prosjektet «Lillehammer, fortellingenes by», med god støtte fra Innlandet fylkeskommune.

Lillehammer ble i 2017 tildelt statusen som litteraturby i UNESCO Creative Cities Network. Tre av partnerne i Lillehammer UNESCO-litteraturby, Stiftelsen Lillehammer Museum, Lillehammer kommune og Visit Lillehammer, har etablert samarbeidsprosjektet «Lillehammer, fortellingenes by» for å utvikle flere bærekraftige natur- og kulturbaserte opplevelser, for å øke verdiskapingen og skape flere helårs arbeidsplasser. Vi ønsker å fremme samarbeid mellom kultur og reiseliv, og gjennom kulturturisme sikre et større kommersielt uttak av arbeidet med Lillehammer UNESCO-litteraturby. Vi håper selvsagt at dette også bidrar til å befeste Lillehammer som en tydelig kulturby.

Ofte gir kunst- og kulturopplevelser oss inntrykk og minner vi aldri glemmer og som får oss til å reflektere. Dette er noe vi sammen ønsker å ta på alvor og sikre at vi klarer å utnytte i etkommersielt øyemed. For å utløse dette potensialet må vi skape felles forståelse for hva og hvor vi vil, og dra i samme retning. Dette er et samspill som krever kunnskap og helhetstenkning.

Vi er nå i en forprosjekt-fase hvor forankring og forståelse hos relevante samarbeidsparter er en viktig del av arbeidet. I tillegg skal det utarbeides en nullpunktsanalyse slik at vi over tid kan måle prosjektets resultater, og en analyse av hvem vårt publikum er, for å forstå deres preferanser og treffe markedets behov. Analysearbeidet starter i februar og er forventet ferdigstilt i mai 2023.

I mars gjennomføres det en studietur til Edinburgh, som har vært UNESCO litteraturby siden 2003, som den første i verden.

For at prosjektet skal bli en suksess er vi helt avhengige av at aktører innen både kultur- og reiselivsnæring tar del i arbeidet. Vi kommer til å invitere til arbeidsverksteder og andre arenaer for innspill og ideer, men aller først må vi få litt kunnskap på bordet gjennom analysearbeidet. Vi i Visit Lillehammer er spente på resultatene og gleder oss til å bruke dette i den videre utviklingen av Lillehammer, fortellingenes by.

Vi holder dere oppdatert, men ikke nøl med å ta kontakt om du har noe på hjertet!

Kontaktinformasjon:
Line Ramsvik, Prosjektleder
+47 97 13 23 83

Sigrid Undsets Hjem Bjerkebæk

Sigrid Undsets hjem – Bjerkebæk
Foto: Mark Purnell

Bjørnstjerne Bjørnsons Hjem Aulestad

Bjørnstjerne Bjørnsons hjem – Aulestad
Foto: Rannveig Røstad

Lillehammer.com i 2023

Lillehammer.com i 2023

Som digital turistinformasjon og markedsføringskanal er Lillehammer.com (inkludert inspirasjonsbloggen blogg.lillehammer.com) en av regionens viktigste digitale kanaler.

les mer