Utvikling og akkvisisjon

Arrangement skaper oppmerksomhet, bygger stolthet og bidrar til økt omsetning i hele regionen. Vi ønsker å bistå arrangører på best mulig måte, etter deres behov, slik at de kan planlegge og gjennomføre så bra som mulig til det beste for regionen.

Arrangement er viktig i regionen vår

Visit Lillehammer skal være en viktig støttespiller og samarbeidspartner i arbeidet med å

  • skaffe flere og utvikle nye repeterende arrangement.
  • utvikle eksisterende arrangement.

Vi skal i samspill med arrangører bidra til å skape størst mulige verdier for regionen til beste for alle, samt være et kompetanseorgan og koordinator for både arrangører, arenaeiere, det offentlige samt våre øvrige medlemmer. Vår oppgave er å spille en aktiv rolle i dette fellesskapet for å få fram verdien og viktigheten ved å satse på arrangement.

Visit Lillehammers oppgaver er videre både å bistå arrangørene, reiselivs- og handelsnæringen og de offentlige aktørene for å styrke arbeidet med å skape reiselyst, utnytte PR mulighetene, styrke arrangementsgjennomføringen og dokumentere effektene. Rolle og oppgaver skal henge sammen med den regionale og nasjonale arrangementsstrategien.

 

Hvilke arrangement vi jobber med

Visit Lillehammer skal i hovedsak jobbe med de arrangementene som gir størst ringvirkninger for regionen og som regionen har en god sjanse for å få. På mega arrangementene kan vi være en bidragsyter, men andre må sitte i førersetet. Det er de internasjonale og nasjonale arrangementene som vi skal i hovedsak jobbe med. De regionale og lokale arrangementene er det kommunene / andre som har hovedansvaret for å bistå.

Foto: Visit Lillehammer AS / Stein B. Olsen

Foto: Visit Lillehammer AS / Stein B. Olsen

Nyheter

X Games til Håkons Hall

X Games til Håkons Hall

Andre Villa har nesten gjort alt som er mulig med en motorsykkel. Nå går han sammen med Henning Andersen i X Games Norway. Sammen er drømmen å sette ny verdensrekord i Håkons Hall på motorsykkel.

les mer
World Cup finale

World Cup finale

Norges Skiforbund, med teknisk arrangør Hafjell-Kvitfjell Alpin AS, søker om verdenscupfinalen i alpint 2025. Hafjell blir også Norges Skiforbunds fremtidige kandidat med tanke på verdenscuprenn i tekniske disipliner for kvinner.

les mer