Et reiseliv i endring

Vi har lagt bak oss en sommer som er noenlunde på samme nivå som 2019. Det er variasjoner mellom bransjene, men i sum er reiselivet tilbake til 2019-nivå. Litt mindre nordmenn, ikke overraskende etter to år med stengte grenser, men like gledelig er det at utlendingene er tilbake, også de individuelle.

Reiselivet trenger en høst og en vinter med gode besøks- og omsetningstall. Norge anses fortsatt som et trygt og attraktivt reisemål som stiller sterkt i konkurransen om gjester.

12 trender innen internasjonalt reiseliv

Gjennom arbeidet med bærekraftig reisemål har Visit Lillehammer fått større innsikt og forståelse for hva bærekraft innebærer i praksis og hvilke valg vi må ta for å være ansvarlige i destinasjonsutviklingen og troverdige i kommunikasjon.

Og nettopp bærekraftige reisemål og reisemål med mening og sosiale fellesskap er framtidas reiselivstrender, skal vi tro fremtidsforsker Anne Skare Nielsen. Hun mener det er mange nye trender som peker i retning av at reiselivet er løsningen for framtida. Norsk reiseliv er allerede koblet mot en rekke av disse trendene. Det er også Lillehammer og Gudbrandsdalen.

Les og se hva Nielsen sier: Tolv trender som vil prege reiselivet fremover (nhoreiseliv.no)

 

Reiselivet er i endring

Reiselivet er etterspørselsdrevet. Markedstrender og kundebehov stiller andre og nye krav, også til destinasjonsselskapene. Pandemien har gitt destinasjonsselskapene nye roller og oppgaver og bidratt til at kommuner i større grad har sett verdien av arbeidet selskapene gjør. Vi står som mange andre destinasjonsselskaper i en spagat mellom to ulike arenaer og oppdrag.

Krig i Europa, renteøkning, økte råvarepriser, høyere strøm- og transportutgifter vil ha stor innvirkning på en næring som allerede sliter med lav lønnsomhet. For ikke å snakke om den kanskje aller største bekymring, investeringen i human kapital framover. Stoltheten til bransjen vår må bygges opp igjen.

Men, i alt dette ligger det et potensiale i utviklingen av reiselivet framover, om vi gjør de riktige tingene, smart.

De ulike forventningene til destinasjonsselskapene bekreftes i en fersk rapport fra Epinion om «Utredning om destinasjonsselskaper i Norge». Rapporten er utarbeidet til Reisemålsutvalget som skal foreta en samlet gjennomgang av rammebetingelsene for norske reisemål. Denne blir et nyttig bidrag i debatten om bærekraftig reiseliv generelt, finansiering, roller, markedsføring og mange andre spørsmål som vedgår destinasjonsselskapene.

Her kan dere lese rapporten: Epinion Gyger – Utredning om destinasjonsselskaper i Norge – Rapport 180822.pdf

Endrede rammebetingelser

Endrede rammebetingelser er noe Visit Lillehammer har fått kjenne på det siste året, gjennom bl.a. redusert medlemsbidrag og destinasjonsstøtte fra Innlandet fylkeskommune. Innlandet fylkeskommune er i år og som i fjor, ett år på etterskudd med søknadsfristen. 15. september søkte vi om destinasjonsstøtte for inneværende år. Andre perspektiver vi tar med oss som viktige rammebetingelser er Masterplan for reiseliv «Gudbrandsdalen 2030» og Snowball 2.0.

Veien videre

Styret og de ansatte samles denne uka til en todagers strategisamling, for å stake ut fremtidig kurs for destinasjonsselskapet.

Strategihuset som dere kjenner det gjennom Visit Lillehammer sin strategiplan fra 2021, vil fortsatt være med oss, men vi må sikre oss en mer forutsigbar økonomi. Vi må styrke grunnmuren for at bæreveggene skal kunne stå trykt og for at vi skal betjene morgendagens reiseliv og medlemsbedriftenes, våre viktigste kunders, behov og ønsker. I likhet med de fleste destinasjonsselskaper er det helt nødvendig å gjøre noen valg for å kunne levere relevante tjenesteleveranser og få til en bærekraftig forretningsmodell for selskapet. Visit Lillehammer skal fortsatt være et relevant, vitalt og toneangivende destinasjonsselskap.

Dette skal vi lykkes med sammen!

Arrangement 2022

Arrangement 2022

Arrangement: Innflagging og utvikling Visit Lillehammers hovedfokus er innflagging av nye arrangement, samt utvikling av eksisterende og tildelte arrangement. Kort sagt arrangementsturisme. Visit Lillehammer bestreber seg til å bistå alle arrangører som ønsker...

les mer
Gjestedøgn 2022

Gjestedøgn 2022

2022 har stor økning i gjestedøgn Tall fra SSB viser i overkant av 1,1 mill kommersielle gjestedøgn i løpet av året i Visit Lillehammer-regionen*, en økning på ca 20% fra forrige år. Snarveier til innhold lengre ned SSB viser en økning i antall gjestedøgn | Kilde: SSB...

les mer
Nytt innholdskonsept til kampanjer

Nytt innholdskonsept til kampanjer

I vinterkampanjen tar vi for første gang i bruk vårt nye innholdskonsept som skal løfte frem de mer skjulte perlene i regionen, sammen med våre fyrtårn. Å skape innhold som oppfordrer til å oppleve mer og bli lengre når man først er på reise er en viktig del av vår innholdsstrategi og bærekraftsmål.

les mer
Lillehammer, fortellingenes by

Lillehammer, fortellingenes by

Med bakgrunn i arbeidet som er gjort hittil gjennom UNESCO-litteraturby og nasjonal satsing på kunst- og kulturturisme er tidspunktet her for å sikre et tettere samarbeid mellom reiselivsnæringen og kunst– og kultursektoren i Lillehammer.

les mer
Summit Kvitfjell

Summit Kvitfjell

2.-3.mars I Den nasjonale reiselivskonferansen Snowballkonferansen arrangeres i år for 12. gang sammen med Russisprangkonferansen. I år som en del av Summit Kvitfjell, næringslivsuka på snø.

les mer