Aktiviteter 2023

Aktiviteter 2023

Aktiviteter 2023 Visit Lillehammer har gjennom 2023 levert i henhold til gjeldende strategier og planer. Visit Lillehammer er en viktig koblingsboks på kryss og tvers mellom offentlig og privat sektor og har gjennom 2023 arbeidet aktivt med å opprette kontakt og...
Arrangement 2023

Arrangement 2023

Arrangement: Innflagging og utvikling Visit Lillehammers hovedfokus er innflagging av nye arrangement, samt utvikling av eksisterende og tildelte arrangement. Kort sagt arrangementsturisme. Visit Lillehammer bestreber seg til å bistå alle arrangører som ønsker...
Lillehammer.com i 2023

Lillehammer.com i 2023

Lillehammer.com med 1,5 million sidevisninger i 2023 Som digital turistinformasjon og markedsføringskanal er Lillehammer.com (inkludert inspirasjonsbloggen blogg.lillehammer.com) en av regionens viktigste digitale kanaler. Lillehammer.com Blogg.Lillehammer.com FOTO:...
Flere gjester i regionen i 2023!

Flere gjester i regionen i 2023!

Tall på overnattinger i 2023 viser både mye oppgang og noe nedgang.  Tall på kommersielle gjestedøgn fra SSB viser at vi får flere gjester, som velger å bo litt kortere. Tall for formidling av fritidsboliger i Innlandet viser en sterk økning av internasjonale gjester,...
Aktiviteter 2023

Aktiviteter 2022

Aktiviteter 2022 På marked er det jobbet godt med innhold og ulike kampanjer i samarbeid med våre medlemmer, det er satt ekstra krefter inn på produksjon av innhold mot våre hovedmålgrupper. På arrangement har fokus vært å komme tilbake til normalen med eksisterende...
Dette gjorde vi på marked i 2022

Dette gjorde vi på marked i 2022

Dette ble gjort på marked i 2022 Visit Lillehammer har i 2022 satt ekstra fokus på å involvere medlemmer i aktiviteter i tillegg til å bruke eksterne ressurser på innholdsproduksjon. Det har blitt produsert mye nytt materiell, jobbet fram ulike konsept og kjørt...