Aktiviteter 2022

Aktiviteter 2022

Aktiviteter 2022 På marked er det jobbet godt med innhold og ulike kampanjer i samarbeid med våre medlemmer, det er satt ekstra krefter inn på produksjon av innhold mot våre hovedmålgrupper. På arrangement har fokus vært å komme tilbake til normalen med eksisterende...
Dette gjorde vi på marked i 2022

Dette gjorde vi på marked i 2022

Dette ble gjort på marked i 2022 Visit Lillehammer har i 2022 satt ekstra fokus på å involvere medlemmer i aktiviteter i tillegg til å bruke eksterne ressurser på innholdsproduksjon. Det har blitt produsert mye nytt materiell, jobbet fram ulike konsept og kjørt...
Arrangement 2022

Arrangement 2022

Arrangement: Innflagging og utvikling Visit Lillehammers hovedfokus er innflagging av nye arrangement, samt utvikling av eksisterende og tildelte arrangement. Kort sagt arrangementsturisme. Visit Lillehammer bestreber seg til å bistå alle arrangører som ønsker...
Gjestedøgn 2022

Gjestedøgn 2022

2022 har stor økning i gjestedøgn Tall fra SSB viser i overkant av 1,1 mill kommersielle gjestedøgn i løpet av året i Visit Lillehammer-regionen*, en økning på ca 20% fra forrige år.  Snarveier til innhold lengre ned SSB viser en økning i antall gjestedøgn | Kilde:...
Sosiale medier 2022

Sosiale medier 2022

Sosiale medier 2022 Visit Lillehammer sin aktivitet i sosiale medier fokuserer i all hovedsak mot Facebook og Instagram. Vi har fokus på å være tilstede både organisk og betalt. Inkludering av innhold fra våre medlemmer er viktig.    Facebook Instagram Mest...