Arrangement 2022

Arrangement 2022

Arrangement: Innflagging og utvikling Visit Lillehammers hovedfokus er innflagging av nye arrangement, samt utvikling av eksisterende og tildelte arrangement. Kort sagt arrangementsturisme. Visit Lillehammer bestreber seg til å bistå alle arrangører som ønsker...
Gjestedøgn 2022

Gjestedøgn 2022

2022 har stor økning i gjestedøgn Tall fra SSB viser i overkant av 1,1 mill kommersielle gjestedøgn i løpet av året i Visit Lillehammer-regionen*, en økning på ca 20% fra forrige år.  Snarveier til innhold lengre ned SSB viser en økning i antall gjestedøgn | Kilde:...
Aktiviteter 2021

Aktiviteter 2021

Aktiviteter 2021 På marked er det jobbet godt med innhold og ulike kampanjer i samarbeid med våre medlemmer. I et korona år har det dessverre blitt færre møteplasser og nettverkssamlinger. Vi er re-merket som et bærekraftig reisemål, og den nye arrangementsstrategien...
Arrangement

Arrangement

Arrangementene på vei ut av pandemien  Visit Lillehammer bestreber seg til å bistå alle arrangører som ønsker bistand. Rundt 40 arrangører har i en eller annen form fått bistand fra oss i 2021. Vi opplever at aktiviteten og mangfoldet er stort, og at mange er klare og...
Gjestedøgn 2021

Gjestedøgn 2021

Positiv utvikling i antall gjester gjennom 2021 Tall fra SSB viser i overkant av 900 000 kommersielle gjestedøgn i løpet av året i Visit Lillehammer-regionen*, en økning på ca 30% fra forrige år. Sammenlignet med 2019 (før korona) er dette en nedgang på 16%. Snarveier...