Ny reiselivssjef i Visit Lillehammer

Veslemøy Eineteig Wedum (39) er konstituert som ny reiselivssjef i Visit Lillehammer. Med dette ligger alt til rette for at reiselivsselskapet og medlemmene får den innsatsen de fortjener frem til det nye selskapet, Rada Reiseliv SA, er på plass over nyttår.

Veslemøy Eineteig Wedum

Veslemøy Eineteig Wedum, konstituert reiselivssjef for Visit Lillehammer fra 1. august 2024

Vi er veldig fornøyd med å få på plass Veslemøy. Hun har god kjennskap til regionen og brenner så absolutt for reiselivet, så med henne på laget har vi tro på at Visit Lillehammer vil ha en stødig og kreativ kurs med masse motivasjon frem til nyttår, sier styreleder, Pål Sjetne.

Wedum er utdannet journalist og har flere års bakgrunn i mediebransjen. Før hun kom til fjellene og Alpinco jobbet hun som nyhetssjef i VGTV, hun har vært flere år i NRK og la nå nylig bak seg fem år i skidestinasjonene til Alpinco.

Dette er jo drømmejobben, uten tvil. Både fordi jeg kjenner regionen godt og ikke minst medlemmene, men også fordi jeg lenge har kjent på et ønske om å få bidra til at enda flere synes enda bedre, sier hun.

Fremover vil Merethe Sandum ferdigstille prosessen med å få etablert det nye selskapet, Rada Reiseliv SA. Dermed har hun sagt opp til reiselivssjef-stilling for å holde fullt fokus på etableringen. Det nye selskapet skal arbeide for 14 kommuner og nesten 400 reiselivsaktører i den viktigste reiselivsregionen i Innlandet.

Rada Reiseliv SA etableres som et samvirkeforetak og navnet er ment som et administrativt navn. Firmanavnet i seg selv skal ikke brukes til markedsføring av regionen.

Regionen har en rekke sterke merkevarer og det er disse selskapet skal markedsføre og arbeide for. I tillegg skal selskapet legge ressurser i å øke tilgang på god kompetanse til bransjen og styrke reiselivets omdømme og rammebetingelser. Selve navnet er ment til administrativ bruk, sier Pål Sjetne, styreleder i Visit Lillehammer.

De tre styrelederne tror på positiv oppslutning om selskapet og ser frem til å stifte Rada Reiseliv til høsten.  At Sandum nå får fullt fokus på denne jobben har styreleder stor tro på.

Visit Lillehammer er glade for at Merethe vier tida si til å fullføre prosessen, som vi anser som det viktigste arbeidet for reiselivet i regionen nå. Det er viktig å opprettholde driften i Visit Lillehammer, samtidig som vi har fullt trykk på å realisere det nye selskapet. Veslemøy har et stort engasjement for reiselivet i regionen, en solid CV og svært relevant erfaring, så vi er trygge på at høsten og forberedelsene til årets vintersesong nå er i de beste hender, sier Sjetne.

Rada Reiseliv SA blir det offisielle reiselivsselskapet for «kundereisen» Stange i sør, til Hamar, Lillehammer, Gudbrandsdalen, Skjåk og Bjorli i nord. Selskapet blir et ikke-kommersielt selskap eid av reiselivsaktørene og kommunene i regionen.

Selskapet skal bli et fagmiljø med oppdatert innsikt og kunnskap, for å identifisere og gjennomføre tiltak som sikrer utvikling av regionen, økt verdiskaping til partnere og eierne, skaper mer helårsaktivitet og tiltrekker flere besøkende med lavt klimaavtrykk til regionen.

Til orientering slutter Rune Kjøs som markeds- og kommunikasjonssjef og går tilbake til sin tidligere arbeidsgiver, Nye Veier,  fra og med 1. september.

For spørsmål og ytterligere kommentarer, ta kontakt med:
Styreleder På Sjetne, tlf. 90 53 78 39
Veslemøy Eineteig Wedum, tlf. 47 29 14 62

Ansvarlig markedsføring

Ansvarlig markedsføring

Ved å tiltrekke seg de riktige gjestene, gi ærlig informasjon og ta hensyn til miljøet, lokalsamfunnet og den langsiktige bærekraften, kan vi skape et reisemål som er både attraktivt og ansvarlig. Ansvarlig markedsføring spiller en nøkkelrolle i dette.

les mer
Reiselivet inviterer lokalbefolkningen

Reiselivet inviterer lokalbefolkningen

9. juni 24 | Kommende helg inviterer Visit Lillehammer og reiselivsaktørene i Lillehammer og Gudbrandsdalen lokalbefolkningen til å oppleve lokale attraksjoner og aktiviteter med gratistilbud og gode rabatter. Arrangementet starter allerede lørdag med gratis gondol og muligheten til å oppleve nyskapingen Neveresting i Hafjell.

les mer