Rekkevidde på 3,5 mill i sosiale medier 2021

Visit Lillehammer sin aktivitet i sosiale medier fokuserer i all hovedsak mot Facebook og Instagram. Vi har stor aktivitet organisk, i tillegg til betalte kampanjer.  

Vinternatt på Skeikampen | Foto: Jon Gunnar Henriksen

Mest likte og kommenterte bilde i Visit Lillehammer sin Instragram konto i 2021 | FOTO: Bård Gundersen

Vårt innhold har som mål å inspirere, skape interresse og synlighet, i tillegg til å fortelle om opplevelser og muligheter i regionen. Vi har fokus på konvertering både til Lillehammer.com og våre medlemmers sosiale kanaler og nettsteder. Facebook og Instagram er våre desidert største kanaler, men vi har også jobbet noe betalt på SnapChat og TikTok, i tillegg til at vi er tilstede på YouTube.

 

Facebook

Visit Lillehammer sin Facebook side hadde i 2021 en organisk (ikke-betalt) rekkevidde på 1,1 millioner (-18% sammenlignet med 2020). Av dette et engasjement på 416 000, en økning på hele 73% ! Det er spesielt sommeren, september og desember som har gitt oss god rekkevidde.

Noen flere fakta:

 • 84 000 klikk på lenker (som i all hovedsak fører trafikk til Lillehammer.com eller en av våre medlemsbedrifter)
 • Ved årsskiftet hadde vi 41 000 følgere
 • Vi hadde spesielt høyt engasjement gjennom sommeren sammenlignet med resten av året.

I dag når vi jevnt over både menn og kvinner, den største gruppa befinner seg i alderen 65+, men ellers er det jevnt fordelt fra 35 og oppover. Aldersgruppen 65+ er også den største gruppen som har latt seg engasjere. Facebook er en kanal som brukes daglig av nesten 70% av Norges befolkning, og det er de voksne (30+) i samfunnet som har høyest bruk av kanalen (kilde: IPSOS) .

Hva skjer i Lillehammer og Gudbrandsdalen

Er en frittstående gruppe Facebook som er opprettet av Visit Lillehammer med mål om å øke synligheten av arrangement i regionen vår. Vi passer på at viktige arrangement i regionen kommer frem i kalenderen i gruppa, og har et lite øye med innholdet. Det brukes derimot ikke mye ressurser på dette. Vi ser at antall medlemmer i gruppa har økt kraftig i løpet av korona, avhengig av veien videre er det mulig det bør settes litt mer ressurser på å rendyrke innholdet / legge litt regler for hva som postes etc. Det er for tiden oppe til vurdering hva vi ønsker å gjøre videre med denne gruppa.

 

Instagram

Visit Lillehammer sin Instagram profil hadde i 2021 en organisk og betalt rekkevidde på 2,4 millioner (ca 10% nedgang). I snitt hadde vi et engasjement på 2,79% per post. Vår mest likte og kommenterte bilde fikk ca 2500 likes og hadde et engasjement på ca 20%.

Noen flere fakta

 •  13 000 følgere (økning på ca 14%)
 • ca 4 millioner visninger av vårt innhold
 • Gjennomsnittlig engasjement per post; 2,79%
 • Stor overvekt av norske følger (ca 75%)
 • Stor økning på konvertering til nettsted selv om tallene er lave enda (0,89%).
 • Stories hadde totalt en potensiell rekkevidde på 1 million (Reach per story summert, ikke unike brukere) (+175%)

Flotte bilder og fantastisk natur gir best resultater. Vi har som mål å vise en miks av bilder (både natur og aktivitet) for å ivareta rekkevidde og engasjement og med dette jobbe merkevarebygging for regionen.

Instagram er en kanal som brukes daglig av ca 40% av Norges befolkning. Denne kanalen er mest brukt av de yngste (18-29 år) og bruken går gradvis nedover jo eldre man blir (kilde: IPSOS) .

 

Instagram og Facebook Stories «Takeover»

Nytt i 2021 var muligheten for medlemmer å ta over Instagram Stories for en dag. Det ble i løpet av året postet i snitt 3,7 stories per dag, med en rekkevidde opp mot 1 million. Dette inkluderer både innhold vi har postet selv og som våre medlemmer har postet. Ekte, nært og godt innhold på stories fungerer bra!

 

Youtube

YouTube benyttes som en kanal for å distribuere video, samt avsender for videokampanjer Google. Vi har i 2021 hatt 120 tusen avspillinger, en økning på ca 15%.

Noen flere fakta:

 • Engasjement er økt ca 7%
 • Våre to mest populære videoer: Lilleputthammer. og»Lær å kjøre alpint»
 • Ca 30 000 avspillinger stammer far betalte kampanjer.

Det publiseres per dags dato ikke eget innhold for våre YouTube kanaler.

YouTube brukes daglig av ca 45% Norges befolkning. Denne kanalen er også mest brukt av de unge, men du det er mange brukere også opp til 49 år (kilde: IPSOS) .

 

Les mer om betalte kampanjer i sosiale medier: Dette gjorde vi på markedsføringen i 2021

Les mer om våre andre digitale kanaler: Lillehammer.com med 1,5 mill sidevisninger i 2021

Les mer om hvordan du kan få mer synlighet i våre digitale kanaler: Slik kan du som medlem få ekstra oppmerksomhet

 

Ny reiselivssjef i Visit Lillehammer

Ny reiselivssjef i Visit Lillehammer

Veslemøy Eineteig Wedum (39) er konstituert som ny reiselivssjef i Visit Lillehammer. Med dette ligger alt til rette for at reiselivsselskapet og medlemmene får den innsatsen de fortjener frem til det nye selskapet, Rada Reiseliv SA, er på plass over nyttår.

les mer
Ansvarlig markedsføring

Ansvarlig markedsføring

Ved å tiltrekke seg de riktige gjestene, gi ærlig informasjon og ta hensyn til miljøet, lokalsamfunnet og den langsiktige bærekraften, kan vi skape et reisemål som er både attraktivt og ansvarlig. Ansvarlig markedsføring spiller en nøkkelrolle i dette.

les mer