Status år 1 – Grønn og sømløs mobilitet

Rapport for år 1 er klar, og søknad for år 2 er sendt til fylkeskommunen. Hovedtiltak første året har vært planlegging og gjennomføring av testpiloter for bestillingstransport og el-sykkel utleie internt på destinasjoner. I tillegg har det vært jobbet med muligheter for skitog, bilpool på togstasjoner/knutepunkt og kommunikasjon med Innlandstrafikk.
Foto av elsykkel utendørs

Tiltak som videreføres år 2

Prosjektet Grønn og sømløs mobilitet skal være en pådriver for å få på plass nye løsninger og/eller piloter gjennom samarbeid med aktuelle aktører, skape møteplasser og nettverk, presentere muligheter for aktuelle interessenter og jobbe med informasjon i media. Gjennom forprosjektet og hovedprosjektets første år er, det satt i gang mange prosesser med ulike aktører og tilbydere av løsninger. Målet er å finne forretningsmodeller for konkrete transportløsninger i samarbeid med Innlandstrafikk, VY, SJ og andre næringsaktører.

Grunnet Covid-19 situasjonen med anbefalinger om å unngå kollektivtransport er det usikkerhet knyttet til gjennomføring av noen av tiltakene i prosjektet. Imidlertid kan vi ikke slutte med å planlegge for framtidens mobilitetsløsninger, og Covid-19 har vist oss at det er nå vi trenger å se nye muligheter for transportløsninger i framtida.

I år 2 av prosjektet ønsker vi å videreføre testpiloter for interntransport på Sjusjøen og Hafjell da Korona situasjonen medførte stopp midt i sesongen. Det jobbes i tillegg med muligheter for å utvide tilbudet til henting på togstasjon i samarbeid med VY og lokale næringsaktører.  I sommer fikk vi på plass en pilot for el-sykkel utleie i samarbeid med Sharebike og Lillehammer kommune. Dette ønsker vi å utvikle og videreføre utover høsten og til neste sommer til en bedre løsning i sammenheng med buss og tog. Planen er å utvikle tilbudet til hjem-jobb-hjem løsning for bedrifter, og et tilbud for studenter hele året. Her vil det være aktuelt å koble mot el-sykkel ordning gjennom Gudbrandsdalsvegen, og evt. sørover mot Gjøvik og Hamar.

I tillegg ønsker vi å fortsette jobben med å se på muligheter for skitog, bilpool på stasjoner/knutepunkt i samarbeid med kommuner og kommunikasjon med Innlandstrafikk for bedre rutetilbud og korrespondanse tilpasset tilreisende i vår region.

Foto av el-sykkel utendørs
Hafjellbussen illustrasjon
Ansvarlig markedsføring

Ansvarlig markedsføring

Ved å tiltrekke seg de riktige gjestene, gi ærlig informasjon og ta hensyn til miljøet, lokalsamfunnet og den langsiktige bærekraften, kan vi skape et reisemål som er både attraktivt og ansvarlig. Ansvarlig markedsføring spiller en nøkkelrolle i dette.

les mer
Reiselivet inviterer lokalbefolkningen

Reiselivet inviterer lokalbefolkningen

9. juni 24 | Kommende helg inviterer Visit Lillehammer og reiselivsaktørene i Lillehammer og Gudbrandsdalen lokalbefolkningen til å oppleve lokale attraksjoner og aktiviteter med gratistilbud og gode rabatter. Arrangementet starter allerede lørdag med gratis gondol og muligheten til å oppleve nyskapingen Neveresting i Hafjell.

les mer