Status år 1 – Grønn og sømløs mobilitet

Rapport for år 1 er klar, og søknad for år 2 er sendt til fylkeskommunen. Hovedtiltak første året har vært planlegging og gjennomføring av testpiloter for bestillingstransport og el-sykkel utleie internt på destinasjoner. I tillegg har det vært jobbet med muligheter for skitog, bilpool på togstasjoner/knutepunkt og kommunikasjon med Innlandstrafikk.
Foto av elsykkel utendørs

Tiltak som videreføres år 2

Prosjektet Grønn og sømløs mobilitet skal være en pådriver for å få på plass nye løsninger og/eller piloter gjennom samarbeid med aktuelle aktører, skape møteplasser og nettverk, presentere muligheter for aktuelle interessenter og jobbe med informasjon i media. Gjennom forprosjektet og hovedprosjektets første år er, det satt i gang mange prosesser med ulike aktører og tilbydere av løsninger. Målet er å finne forretningsmodeller for konkrete transportløsninger i samarbeid med Innlandstrafikk, VY, SJ og andre næringsaktører.

Grunnet Covid-19 situasjonen med anbefalinger om å unngå kollektivtransport er det usikkerhet knyttet til gjennomføring av noen av tiltakene i prosjektet. Imidlertid kan vi ikke slutte med å planlegge for framtidens mobilitetsløsninger, og Covid-19 har vist oss at det er nå vi trenger å se nye muligheter for transportløsninger i framtida.

I år 2 av prosjektet ønsker vi å videreføre testpiloter for interntransport på Sjusjøen og Hafjell da Korona situasjonen medførte stopp midt i sesongen. Det jobbes i tillegg med muligheter for å utvide tilbudet til henting på togstasjon i samarbeid med VY og lokale næringsaktører.  I sommer fikk vi på plass en pilot for el-sykkel utleie i samarbeid med Sharebike og Lillehammer kommune. Dette ønsker vi å utvikle og videreføre utover høsten og til neste sommer til en bedre løsning i sammenheng med buss og tog. Planen er å utvikle tilbudet til hjem-jobb-hjem løsning for bedrifter, og et tilbud for studenter hele året. Her vil det være aktuelt å koble mot el-sykkel ordning gjennom Gudbrandsdalsvegen, og evt. sørover mot Gjøvik og Hamar.

I tillegg ønsker vi å fortsette jobben med å se på muligheter for skitog, bilpool på stasjoner/knutepunkt i samarbeid med kommuner og kommunikasjon med Innlandstrafikk for bedre rutetilbud og korrespondanse tilpasset tilreisende i vår region.

Foto av el-sykkel utendørs
Hafjellbussen illustrasjon
Arrangement 2022

Arrangement 2022

Arrangement: Innflagging og utvikling Visit Lillehammers hovedfokus er innflagging av nye arrangement, samt utvikling av eksisterende og tildelte arrangement. Kort sagt arrangementsturisme. Visit Lillehammer bestreber seg til å bistå alle arrangører som ønsker...

les mer
Gjestedøgn 2022

Gjestedøgn 2022

2022 har stor økning i gjestedøgn Tall fra SSB viser i overkant av 1,1 mill kommersielle gjestedøgn i løpet av året i Visit Lillehammer-regionen*, en økning på ca 20% fra forrige år. Snarveier til innhold lengre ned SSB viser en økning i antall gjestedøgn | Kilde: SSB...

les mer