Statusrapport 2021- «Grønn og sømløs mobilitet» 

Konkrete resultater av prosjektet så langt er de pågående pilotene for internbuss og transferbuss i Hafjell (Hafjellbussen). Internbuss har også vært testet på Sjusjøen. Prosjektet har vært pådriver for etablering av el-sykkel utleie på Lillehammer og forløperen til at «Entre Øyer» kom igang.  
Foto av el-sykkel utendørs

Hafjellbussen Lokal og Transfer

Det har vært to krevende år for uttesting av mobilitetsløsninger med Korona situasjonen. Grunnet denne usikkerheten har ikke Sjusjøbussen blitt videreført etter vintersesongen 2020. Hafjellbussen er gjennomført med utvidet tilbud fra vinteren 2022, og videreutviklet med transferbuss løsning fra Lillehammer stasjon til døra på adresse i Hafjell. Hafjellbussen Transfer er godt mottatt blant fritidsboligeiere, og erfaringen så langt er at dette tilbudet kan erstatte bil nr. 2 for fritidsboligeiere. Denne vinteren får vi også testet transfertilbudet mot flere gjester i kommersielle senger.

Hafjellbussen Lokal kan bestilles mellom 30 holdeplasser i Hafjell og Hunderfossen når kunden måtte ønske å reise. Tilbudet er mest benyttet på lørdager til/fra alpinbakken og langrenn, og fra afterski. Begge tilbudene kan bestilles og betales av kunden i appen «Helt Frem».

Pilottesten har gitt svært god innsikt i operativ drift og digitale bestillingsplattformer for mobilitetsløsninger. Denne kunnskapen har verdifull overføringsverdi til andre destinasjoner i regionen.

Lillehammer Bysykkel

Gjennom sommeren har el-sykkel utleie i Lillehammer blitt videreført. Det har vært et vellykket samarbeid med Lillehammer kommune, Stasjonen Cafe og Hafjell Sommer som i partnerskap vil ta ansvar for og videreføre el-sykkel utleien fra 2022. Et av målene for prosjektet er å finne forretningsmodeller for transportløsninger som kan viderføres av andre parter. Det er Lillehammer Bysykkel et eksempel på.

 

Andre tiltak

Prosjektet har gjennom året hatt god dialog og samarbeid med Skåppå og «Krafttak for grønn vekst», og er med i et regionalt konsortium i samarbeid med Innlandstrafikk, Sintef, Skåppå og Ikomm.

 

Informasjon/inspirasjon om transporttilbud og grønne reisevalg på lillehammer.com;

Presentasjoner om prosjektet er avholdt på;

  • Fritidsboligkonferansen – mars 2019
  • Klimakonferansen – 27. november 2019
  • Verdiskapningskonferansen i Midt-Gudbrandsdal – 12. desember 2020
  • Snowballkonferansen – 3. mars 2020
  • Miljødirektoratet Webinar 27. april 2020
  • Konferanse «Den smarte grønne dalen» – 3. juni 2021
  • Sintef og Innlandstrafikk samling – 14. oktober 2021
Illustrasjon av Hafjellbussen
Illustrasjon av Hafjellbussen
Arrangement 2022

Arrangement 2022

Arrangement: Innflagging og utvikling Visit Lillehammers hovedfokus er innflagging av nye arrangement, samt utvikling av eksisterende og tildelte arrangement. Kort sagt arrangementsturisme. Visit Lillehammer bestreber seg til å bistå alle arrangører som ønsker...

les mer
Gjestedøgn 2022

Gjestedøgn 2022

2022 har stor økning i gjestedøgn Tall fra SSB viser i overkant av 1,1 mill kommersielle gjestedøgn i løpet av året i Visit Lillehammer-regionen*, en økning på ca 20% fra forrige år. Snarveier til innhold lengre ned SSB viser en økning i antall gjestedøgn | Kilde: SSB...

les mer