Statusrapport «Matrute Gudbrandsdal» 2021

Målet for prosjektet er gode lokalmatopplevelser for gjester i regionen. 30 bedrifter fra hele Gudbrandsdalen (produsenter og spisesteder) synliggjøres på www.matrutegudbrandsdal.no .
Foto av kjøttprodukter i Annis pølsemakeri

Web og reiseruter

Gjennom Korona somrene 2020 og 2021 har det norske markedet fått en større betydning og mange reiselivsaktører har gjenoppdaget viktigheten av nærmarkedene. Nordmenn har fått en økt bevissthet om viktigheten av å handle lokalt under Korona, og etterspørsel etter lokalmat har økt. Det er de små, unike reiselivsaktørene som kan levere gode matopplevelser basert på lokale råvarer og historieformidling som har vært vinnerne av de norske gjestene under pandemien. Dette har styrket viktigheten av å videreutvikle mat og reiseliv som opplevelsesprodukt og Matrute Gudbrandsdal vil ha en sentral rolle som pådriver og nettverksbygger for bedriftene post-Korona. 

Da Korona situasjonen har medført færre møteplasser siste året har hovedfokuset i 2021 vært å produsere innhold. Det har blitt produsert filmer og materiell med formål å skape kjennskap til matregionen Gudbrandsdalen og å skape lokal stolthet.

Så langt består Matruta av ca 30 bedrifter fra hele Gudbrandsdalen; produsenter med utsalg og serveringsbedrifter. Disse blir synliggjort på www.matrutegudbrandsdal.no. Her synliggjøres også forslag til ulike reiseruter;

Produksjon av filmer

5 filmer med fokus på storytelling og 13 korte presentasjonsfilmer av produsenter er laget. Filmene er delt i SoMe i løpet av året. https://matrutegudbrandsdal.no/oppskrifter/

Spisesteder oppfordres til å bruke produsentfilmene i egen historiefortelling – https://bransje.lillehammer.com/framhev-lokale-ravarer-i-menyen/

Sommerflyer

Infobrosjyre med oversikt over alle åpne lokalmatprodusenter og spisesteder er trykt og distribuert.

Forside på flyer Matrute Gudbrandsdal Flyer Matrute Gudbrandsdal

 

Kompetanseheving

I 2020/2021 har det blitt arrangert et fysisk og to digitale nettverkstreff. I 2022 er det planlagt historiefortellingskurs (27.-28. april), studietur til produsenter (25. mai) og kokkekurs (sept./okt.).

Bilde av lammekjøtt fra Dovrelam
Foto oster på Brimi sæter
Reiselivsdebatt på Lillehammer

Reiselivsdebatt på Lillehammer

Hvordan vil politikerne jobbe for reiselivet i Innlandet? NHO Reiseliv inviterer kommunepolitikerne til debatt om eiendomsskatt, skjenkepolitikk, yrkesfag m.m –  med mulighet til å stille spørsmål til kandidatene.

les mer