Statusrapport «Matrute Gudbrandsdal» 2021

Målet for prosjektet er gode lokalmatopplevelser for gjester i regionen. 30 bedrifter fra hele Gudbrandsdalen (produsenter og spisesteder) synliggjøres på www.matrutegudbrandsdal.no .
Foto av kjøttprodukter i Annis pølsemakeri

Web og reiseruter

Gjennom Korona somrene 2020 og 2021 har det norske markedet fått en større betydning og mange reiselivsaktører har gjenoppdaget viktigheten av nærmarkedene. Nordmenn har fått en økt bevissthet om viktigheten av å handle lokalt under Korona, og etterspørsel etter lokalmat har økt. Det er de små, unike reiselivsaktørene som kan levere gode matopplevelser basert på lokale råvarer og historieformidling som har vært vinnerne av de norske gjestene under pandemien. Dette har styrket viktigheten av å videreutvikle mat og reiseliv som opplevelsesprodukt og Matrute Gudbrandsdal vil ha en sentral rolle som pådriver og nettverksbygger for bedriftene post-Korona. 

Da Korona situasjonen har medført færre møteplasser siste året har hovedfokuset i 2021 vært å produsere innhold. Det har blitt produsert filmer og materiell med formål å skape kjennskap til matregionen Gudbrandsdalen og å skape lokal stolthet.

Så langt består Matruta av ca 30 bedrifter fra hele Gudbrandsdalen; produsenter med utsalg og serveringsbedrifter. Disse blir synliggjort på www.matrutegudbrandsdal.no. Her synliggjøres også forslag til ulike reiseruter;

Produksjon av filmer

5 filmer med fokus på storytelling og 13 korte presentasjonsfilmer av produsenter er laget. Filmene er delt i SoMe i løpet av året. https://matrutegudbrandsdal.no/oppskrifter/

Spisesteder oppfordres til å bruke produsentfilmene i egen historiefortelling – https://bransje.lillehammer.com/framhev-lokale-ravarer-i-menyen/

Sommerflyer

Infobrosjyre med oversikt over alle åpne lokalmatprodusenter og spisesteder er trykt og distribuert.

Forside på flyer Matrute Gudbrandsdal Flyer Matrute Gudbrandsdal

 

Kompetanseheving

I 2020/2021 har det blitt arrangert et fysisk og to digitale nettverkstreff. I 2022 er det planlagt historiefortellingskurs (27.-28. april), studietur til produsenter (25. mai) og kokkekurs (sept./okt.).

Bilde av lammekjøtt fra Dovrelam
Foto oster på Brimi sæter
Ny reiselivssjef i Visit Lillehammer

Ny reiselivssjef i Visit Lillehammer

Veslemøy Eineteig Wedum (39) er konstituert som ny reiselivssjef i Visit Lillehammer. Med dette ligger alt til rette for at reiselivsselskapet og medlemmene får den innsatsen de fortjener frem til det nye selskapet, Rada Reiseliv SA, er på plass over nyttår.

les mer
Ansvarlig markedsføring

Ansvarlig markedsføring

Ved å tiltrekke seg de riktige gjestene, gi ærlig informasjon og ta hensyn til miljøet, lokalsamfunnet og den langsiktige bærekraften, kan vi skape et reisemål som er både attraktivt og ansvarlig. Ansvarlig markedsføring spiller en nøkkelrolle i dette.

les mer