Dette planlegger vi for sommeren

Sommeren nærmer seg med stormskritt. Våre betalte kampanjer startet så smått i påsken, trykket vil øke utover vår og sommer. Vi samarbeider også i år tett med Tur Digital i planlegging og gjennomføring av betalte kampanjer.

Hovedmål er å inspirere til en reise til regionen, med konvertering til opplevelser i regionen.

Rafting i Hunderfossen Eventyrpark

FOTO: Joakim Mangen

Betalte kampanjer

Sommerkampanjen startet forsiktig i påsken, hvor vi målretter mot et publikum som allerede har vært engasjert i vårt innhold.
Hovedoppstart av kampanjen blir i juni når nytt innhold er på plass. Her vil vi endre litt målgrupper og gå bredere ut.
Mål: inspirere og konvertere | Hovedmålgruppe: Barnefamilier (Silje Supermamma)

I juni startes også en litt mindre kulturkampanje mot det voksne kulturturisten (Kari Kultur). Følg også med på hva som gjøres i samarbeid med Visit Oslo regionen med tanke på kulturturisten.

Det brukes som vanlig spend på Goodle Ads gjennom hele sommeren (og året), hvor hovedmål på kampanjene er konverteringer på nettsted og til medlemmene.

Vi viderefører samarbeidet med Bortelaget inn i sommeren

«Bortelaget» hjelper oss (som i vinter) med engasjerende konsept og produksjon av nytt innhold til betalte kampanjer. Det produseres nytt materiell som benyttes fortløpende mot målgruppen Silje Supermamma.

 

Innhold for organisk spredning

Innholdsnettverk

Vi har etablert et innholdsnettverk blant våre medlemmer. Nettverket er tenkt å fungere som et redaksjonelt utvalg for å identifisere og produsere aktuelt innhold til VL sine flater. Her er ønsket å knytte sterkere bånd mellom aktører som produserer innhold «til daglig», og kunne bidra til å bruke dette innholdet fra en «destinasjonssynsvinkel». Med oss på laget har vi Tur Digital.

«Trolig Norges kuleste sommerjobb»
Vi har ansatt to personer til å jobbe med oss i sommer for produsere og publisere innhold til Instagram og Tiktok. Her inviteres alle medlemsbedrifter til å komme med innspill til hvilke opplevelser du tenker bør oppleves av våre sommeransatte.
–> Les mer om det som trolig er Norges kuleste sommerjobb

 

Visit Oslo Regionen

Vi samarbeider som vanlig med Visit Oslo Regionen (VOR) om markedsføring internasjonalt, kampanjene planlegges i samarbeid med Innovasjon Norge. Her er målgruppen innenfor det voksne kultursegmentet, og fokus ligger på internasjonal ferie/fritid fra nærmarkedene (SE/DK/DE/NL/UK). Budskapet skal fokusere på det urbane, kunst og kultur, samt nærheten til tilgjengelige, menneskeskapte, naturopplevelser.

Det planlegges ut fra flere ståsteder, men noen av holdepunktene er:

  • Sharing the spotlight: et konsept som jobbes med i samarbeid med Innovasjon Norge i forbindelse med fokuset på satsingen «Restart reiselivet». I kampanjen Sharing the spotlight er det planlagt oppstart i august med innhenting av materiell før vinteren. Dette skal så videreutvikles til «Show» delen av Visit Norways Show/Tell/Sell kampanjestruktur.
  • Møte med VNs (Visit Norway) kommunikasjonsteam: for å se på felles presse aktiviteter. Per nå planlegges en felles pressetur til høsten med fokus på kulturjournalister i nærmarkedene samt se på en våren 2023 som da potensielt kan støtte opp om Sharing the Spotlight.
  • Samarbeid med VNs Stories Team (SoMe, WEB ++): Visit Lillehammer melder inn nyheter, innhold etc som danner grunnlag for tips/historier/målgruppetilpassede opplevelser som skal brukes inn mot VNs Stories Team (SoMe, WEB ++)
  • Turoperatører: VOR jobber videre med oppfølging av turoperatører vi hadde møte med under NTW, og VOR er en del av Incomming nettverket til Innovasjon Norge og har jevnlig oppdateringer for disse.
  • Felles web: Det skal bygges videre på de historiene som VN benytter med artikler og landingssider på vår felles web VisitOsloRegion.com
  • Oslo +1: Et konsept der Oslo kombineres med opplevelser utenfor hovedstaden. Målet er å få besøkende til å bli litt lenger i regionen eller bruke VOR området til kortferie 3-5 dager.

Aktivitene i VOR er dynamiske, og det kan være mer enn det som er nevnt ovenfor, men dette representerer det vi kan se på som kjerneaktivitetene.

–> Send oss gjerne spørsmål om Visit Oslo regionen dersom det er noe du lurer på!

 

 

 

Slik kan du få mer oppmerksomhet

Innhold til tilbudsblogger og muligheten for å kjøpe salgsutløsende annonser, i tillegg til å bidra med nyheter, innhold og oppdateringer på Lillehammer.com er av de viktigste tiltakene du kan engasjere deg i.

–> Les om flere tiltak i artikkelen: Slik kan du som medlem få mer oppmerksomhet

 

Sommerferietilbud

Medlemmene i Visit Lillehammer har muligheten til å få publisert ulike tilbud på overnatting og opplevelser via vår blogg.
Se eksempel: Overnatting og opplevelser i sommerferien.
Det vil kjøres en egen betalt kampanje for å skape trafikk til denne siden.

Har du ikke sendt oss innhold enda, send ditt tilbud til [email protected] og vi legger inn fortløpende.

 

Retargeting kampanje

Gjennom våre betalte kampanjer opparbeider vi oss gode målgrupper som våre medlemmer kan nyte godt av. 

Ved å benytte salgsutløsende annonser mot de som har sett våre filmer, klikket på våre annonser og besøkt lillehammer.com, kan du annonsere ditt budskap til personer som da allerede har tilegnet seg kjennskap til regionen.  Dette er en målgruppe som med stor sannsynlighet planlegger å besøke oss.

–> Les mer om retargeting kampanje på siden «slik kan du som medlem få mer oppmerksomhet»

 

 

Ny reiselivssjef i Visit Lillehammer

Ny reiselivssjef i Visit Lillehammer

Veslemøy Eineteig Wedum (39) er konstituert som ny reiselivssjef i Visit Lillehammer. Med dette ligger alt til rette for at reiselivsselskapet og medlemmene får den innsatsen de fortjener frem til det nye selskapet, Rada Reiseliv SA, er på plass over nyttår.

les mer
Ansvarlig markedsføring

Ansvarlig markedsføring

Ved å tiltrekke seg de riktige gjestene, gi ærlig informasjon og ta hensyn til miljøet, lokalsamfunnet og den langsiktige bærekraften, kan vi skape et reisemål som er både attraktivt og ansvarlig. Ansvarlig markedsføring spiller en nøkkelrolle i dette.

les mer