Nyhetsarkiv

Local food – offer better dining experiences

Local food – offer better dining experiences

Learn to make more use of Norwegian and local produce so that you can give your guests a better taste of the region. Join a course to develop seasonal menus based on your eatery's local advantages and history.

20. and 21. March (Online)

Visit Lillehammer (in co-operation with VisitOsloRegion) works to ensure that the region is known as Norway's foremost food region as well as being a part of the international food scene. We want to offer our guests memorable dining experiences based on the unique advantages and traditions of the eatery, and preferably served together with the history behind the food.

Participants
The course is aimed at chefs with longer experience who want new inspiration, young chefsand apprentices, as well as unskilled practicing chefs.

Content
You get tools and knowledge to give your guests a good and profitable menu, as well as review of key factors of good kitchen economy. The course focuses on using more Norwegian produce and developing varied menus based on season.

Some topics covered during the course:

• Techniques and tips, time-saving techniques that provide variation in everyday life

• Key factors for good kitchen economy, calculation, tools and merchandise flow

• Tips and examples to maximise the benefit of raw materials and earnings, wastage

• What are the characteristics of food and drink from the Oslo region? Local food, history and traditions

• Communication and use of local food in the menu, menu writing

The course is set up as a lunch to lunch-course, and is held online.

Program

Day 1 12:00-17:00

Day 2 09.00-13.00

The Culinary Academy is responsible for the implementation on behalf of Innovation Norway and VisitOsloRegion. Participants will be sent course materials, recipes and calculation forms.

Practical information

Date: 20th – 21st of March 2021 (from lunch to lunch)

Location: Online. The course is held at Zoom and LearnWorlds, you will be sent a link to join the meeting in advance.

Deadline: Registration deadline is Friday, March 5th. Registration is binding. Registratipon form

Price: The course is free of charge for members of one of our destination management companies, but no shows will be charged NOK 750.

Number: The maximum number of participants is 30, "first come first served" applies. We reserve the right to cancel the course in case of too few registered within the deadline.

For questions, feel free to contact your destination management company or VisitOsloRegion at email: kjersti@akershus.com or phone 959 04 895. The project offering this course is funded by the region's county municipalities, destination management companies, The County Governor and Innovation Norway.

Course leaders

Kjell Patrick Ørmen Johnsen

Kjell Patrick studied economics and administration before becoming a chef. Among others he has worked at the Renaa and Credo restaurants, and ran a catering company.

Morten Haakenstad

Morten has versatile and extensive experience from Brasserie Fengselet, Engø Gård, Restaurant Vox (Iceland), Mathuset Solvold and Lysebu among others.

 

 

 

 

Reviderte strategier

Reviderte strategier

Vi har jobbet siden i fjor høst med å ta fram en revidert virksomhets- og markedsstrategi for de neste fem årene.  

Vi ønsker at alle medlemmer og samarbeidspartnere bør sette seg inn i både målene og strategiene for både selskapet og regionen post korona. Markedsplanen for 2021 viser våre prioriteringer for markedsarbeidet for inneværende år og tar utgangspunkt i de markedsmulighetene som vi har nå midt i krisen.

Bærekraft og digitalisering er sentrale drivere for de neste fem årene – vi håper du blir med på reisen!

Lokalmat – tilby bedre matopplevelser

Lokalmat - tilby bedre matopplevelser

I samarbeid med VOR (Visit Oslo Regionen) tilbyr vi matkurs 16. og 17. februar (gjennomføres digitalt). Kurset retter seg mot kokker med lengre erfaring som ønsker ny inspirasjon, unge kokker og lærlinger, samt ufaglærte praktiserende kokker. Det er en fordel at spisestedet deltar med en beslutningstaker/leder i bedriften.

Kurs i gode matopplevelser basert på lokale råvarer

Lær å utnytte mer norske og lokale råvarer, slik at du kan gi dine gjester en bedre smak av regionen og Norge. Bli med på kurs for å utvikle sesongbaserte menyer basert på ditt spisesteds lokale fortrinn og historie.

Kursinnhold

Du får verktøy og kunnskap for å gi dine gjester en god og lønnsom meny, samt gjennomgang av nøkkelfaktorer av god kjøkkenøkonomi. Kurset har fokus på å bruke flere norske råvarer og utvikle menyvariasjon basert på sesong.

Noen tema som dekkes under kurset:

-Teknikker og tips, tidsbesparende teknikker som gir variasjon i hverdagen

-Nøkkelfaktorer for god kjøkkenøkonomi, kalkulering, verktøy og vareflyt

-Tips og eksempler til maksimal utnytelse av råvarer og inntjening, svinn

-Hva kjennetegner mat og drikke fra Osloregionen? Lokalmat, historie og tradisjon

-Kommunikasjon og bruk av lokalmat på menyen, menyskriving

 

Kurset er satt opp som et lunsj til lunsj-kurs, og gjennomføres digitalt. Tidsplanen er som følger:

Dag 1  kl. 12.00-17.00

Dag 2  kl. 09.00-13.00

Kulinarisk Akademi står for gjennomføringen på vegne av Innovasjon Norge og VisitOsloRegion. Deltakerne får tilsendt kursmateriell, oppskrifter og kalkulasjonsskjema.

 

Kursledere

Kjell Patrick Ørmen Johnsen, matfaglig leder

Kjell Patrick studerte økonomi og administrasjon før han ble kokk. Han har jobbet på restaurantene Renaa og Credo, og drevet cateringfirma. Kjell Patrick vant gull i NM i 2017 og ledet det norske kokkelandslaget som ble olympisk mestere i 2020.

Morten Haakenstad, matfaglig rådgiver

Morten har allsidig og bred erfaring fra blant annet Brasserie Fengselet, Engø Gård, Restaurant Vox (Island), Mathuset Solvold og Lysebu. Morten er rolig og stødig og leverer alltid.

 

Praktisk informasjon

Dato:   16.- 17. februar 2021 (lunsj til lunsj)

Sted:   Elektronisk. Kurset holdes på Zoom og LearnWorlds, dere vil få tilsendt lenke for å bli med i møtet i god tid før kursstart.

Frist:  Påmeldingsfrist er fredag 29. januar. Påmeldingen er bindende.

Pris:  Egenandel for kurset er 500 kr per medlemsbedrift/partner i destinasjonsselskap og 750 kr for ikke-medlemsbedrifter

Antall:   Maks antall deltakere er 30, «førstemann til mølla» gjelder. Vi forbeholder oss retten til å avlyse ved for få påmeldte innen fristen.

Påmeldingsskjema finner du her

Ved spørsmål ta gjerne kontakt med ditt destinasjonsselskap eller prosjektleder Mat og reiseliv i #Osloregionen på e-post kjersti@akershus.com eller telefon 959 04 895.

 

Page 1 of 4