Hafjellbussen Lokal

Hafjellbussen Lokal

Hafjellbussen Lokal Gjennom prosjektet «Grønn og sømløs mobilitet» testes et tilbud om interntransport i Hafjell. Hafjellbussen Lokal kjører mellom 28 holdeplasser i Hafjell og Hunderfossen.  Prosjekt Grønn og sømløs mobilitet Hvordan fungerer Hafjellbussen Lokal? Nå...