Gratis og åpent for alle

Mandag 28. august 2023

}

kl 17:30-18:30

Heim Gastropub Lillehammer

Reiselivsdebatt på Lillehammer

Hvordan vil politikerne jobbe for reiselivet i Innlandet? NHO Reiseliv inviterer kommunepolitikerne til debatt om eiendomsskatt, skjenkepolitikk, yrkesfag m.m –  med mulighet til å stille spørsmål til kandidatene.

Lillehammer og region Innlandet er en svært viktig sentral reiselivsregion i Norge. Gjester fra inn- og utland strømmer til den unike regionen. Nå må vi se fremover, hva er fremtiden for reiselivet i Innlandet?

Innlandet er en viktig reiselivsregion. Det må politikken reflektere.

Landets høyeste fjell, lengste elv og største innsjø ligger alle i Innlandet, med fantastiske opplevelser for alle både sommer og vinter. Her finner du flere av landets beste downhill anlegg, fantastiske tur- og sykkelstier og noen av Norges beste familietilbud.

Som kartet viser, bidro reiselivsbransjene i Innlandet med en samlet verdiskaping på 5,7 milliarder kroner i 2018. Disse inntektene skaper store lokale ringvirkninger, og gjør at lokalpolitikerne i Innlandet bær sette  reiselivet  høyt på den politiske dagsordenen.

Vi inviterer kommune og fylkespolitikere fra flere partier og vi vil utfordre dem på ulike reiselivsrelevante punkter i deres respektive program.

Temaet for debatten blir blant annet:

  • Kommunens bidrag til destinasjonsutvikling
  • Eiendomsskatt
  • Skjenkepolitikk
  • Yrkesfag og rekruttering
  • Viktig lokalpolitikk som angår reiselivsbedriftene.

Debatten ledes av NHO Reiselivs næringspolitiske fagdirektør, Ole Michael Bjørndal.