Dette ble gjort på marked i 2022

Visit Lillehammer har i 2022 satt ekstra fokus på å involvere medlemmer i aktiviteter i tillegg til å bruke eksterne ressurser på innholdsproduksjon. Det har blitt produsert mye nytt materiell, jobbet fram ulike konsept og kjørt kampanjer i mange ulike kanaler.

Her har dere en oppsummering av aktiviteter, skulle dere ønske mer detaljer fra de enkelte aktivitetene er det bare å ta kontakt.

Hafjell Alpinsenter

Hafjell Alpinsenter | Foto: Alpinco

Hovedmålet med vår markedsføring er å, sammen med våre medlemmer, jobbe mot å få flere reisende til regionen, sesongforlengelse, lengre oppholdstid og gjenkjøp. Vi jobber med en miks av digitale aktiviteter.

 

Innholdsproduksjon

Vi har i 2022 endret litt på prioriteringer fra tidligere. Siden vi ikke hadde egen innholdsprodusent eller markedssjef har vi benyttet større ressurser eksternt mot utvikling av innholdskonsepter og eksterne innholdsprodusenter. I tillegg etablerte vi våren 2022 en liten gruppe med innholdsprodusenter blant våre medlemsbedrifter for å samle krefter og sammen med bli sterkere og mer synlige i markedet.

Som et resultat testet vi gjennom sommeren og utover høsten et sterkere samarbeid med medlemmer bruk av innhold produsert av medlemmene, vi ansatte 2 personer inn i «Norges mest spennende sommerjobb», og vi landet på noen nye innholdskonsepter. Konseptet «Kom ta en morgenkaffe med oss» hadde som formål å motivere våre medlemmer til å lage innhold til bruk i egne og våre kanaler. Flere konsept blir tatt gjennom 2023.

Vi gleder oss til å få inn ny markeds- og kommunikasjonssjef, og med det flere ressurser til å jobbe videre med prosessene inn i 2023. 

Det er jobbet mye med produksjon og kvalitetssikring av innhold til lillehammer.com og vår inspirasjonsblogg.

Innholdsproduksjon med fokus på betalte kampanjer

Innholdsproduksjon til organisk spredning

 • Sommerjobben 2022
 • Samarbeid med innholdsnettverk for å bruke ressurser på innhold produsert av medlemmer
 • Egenproduksjon av filmer til konseptet «folka»
 • Morgenkaffe

I samarbeid med prosjektet «Grønn og sømløs mobilitet» ble det i tillegg produsert 5 filmer til bruk i markedsføringen av «HafjellBussen» og oppfordring til å bruke kollektivtransport når du er på ferie. (Filmene kan ses og lastes ned på Vimeo)

Kampanjer mot ferie- og fritidsreisende

Google Ads «søk» kampanjer kjøres hele året, og hver sesong (vinter, sommer, høst og jul) forsterkes disse med større digitale sesong-kampanjer i ulike kanaler. Vi jobber med hovedfokus å inspirere besøkende, med et sekundært mål om at brukeren skal konvertere til våre medlemmer. Vi tilbyr retargeting muligheter til våre medlemmer.

Vi har hatt stor fokus på å nå et publikum av høy kvalitet, og trafikken er derfor gjerne noe dyrere sammenlignet med tidligere. Vi har derimot større sannsynlighet for å konvertere videre til våre medlemmer. Rekkevidden i løpet av 2022 gjenspeiler hvor store målgrupper vi har jobbet mot, sammenlignet med potensielle målgrupper i Facebook Ads ser vi at vi har hatt god dekning på å nå potensielle brukere.

Noen tall:

 • Facebook Ads: 1,4 million i betalt rekkevidde (+20%) | 85 500 link clicks (+10%) | CPC 6,15 (-2,8%) | Beløp brukt +8%
 • Google Ads: 147 000 klikk (+ 40 600) | 26,19 % CTR (+24%) | 0,71 CPC (- kr 2,76)
 • TikTok: Ca 2 millioner eksponeringer og 4 500 klikk
 • Konverteringer fra oss til dere: ca 250 000

  Sesongkampanjer, kort oppsummert

  I sesongene vinter, sommer, høst og jul kjøres det som nevnt digitale kampanjer med mål om å inspirere og konvertere.

  Tiltak: 

  • Filmer med mål om visninger og merkevarebygging (se «Innholdsproduksjon«)
  • Annonser med mål om konvertering til vårt nettsted (og medlemmer)
  • Blogg med tilbud fra medlemmer, mål om konvertering til medlemmer (vinterferie, påskeferie, sommerferie, høstferie og juleferie).
  • Våre medlemmer kan benytte vårt publikum i sine kampanjer (retargeting kampanjer)

  Eksempler på produsert innhold:

  Erfaringer:

  • Sommerkampanjen med nytt innhold fungerte veldig bra, med langt bedre tall enn tidligere år.
  • Innholdet vårt har respondert bra i målgruppene. Innhold produsert i prosjektet «Grått gull» går bra i Facebook, og familieinnholdet går best på Instagram.
  • Vi var sent i gang med sommerkampenjen, og satte derfor inn tiltak slik at dette ikke skal gjenta seg neste år.

  Videre kan vi nevne at utviklingen er fortsatt at det blir vanskeligere og vanskeligere med målretting. Det er derfor enda viktigere å jobbe med godt innhold i kontekst for å treffe målgruppene.

  Vinter

  Kampanjefilmer til vinterkampanjen 2022

  Sommer 

  Kampanjefilmer til sommerkampanjen

  Ekstra tiltak sommer

  • Influencer Andre Villa med innhold i sosiale medier
  • Turist i egen region  gjennomført i juni (formål: skape stolthet over egen region, mersalg).
  • NAF og NHO Campingguiden (God synlighet i samarbeid med noen av våre medlemmer)

   

  Jul:

   Ekstra tiltak

   Opptak av materiell for bruk neste år. Jul er en periode som engasjerer bra, og er god for å øke merkevarebevisstheten på Lillehammer som reisemål.

   Ferie og Fritids markedet Internasjonalt / VOR

   Selv med den usikre økonomiske situasjonen flere av de deltagende destinasjonsselskapene hadde for 2022 ble det besluttet at medlemmene dette året skulle gå inn med fulle økonomiske bidrag etter en koronaperiode med begrensede bidrag. Styret ønsket at man skulle satse mer på fortjent synlighet gjennom bl.a. Visit Norway sine kanaler så det ble i 2022 ikke produsert en ny felleskampanje med Innovasjon Norge men Visit Norway valgte å gjenbruke deler av tidligere kampanjer for Osloregionen.

   Målene for kampanjene har vært i tråd med VORs overordnede kampanjemål der Oslo står sentralt og de andre reisemålenes opplevelser og tilbud supplerer dette med mål om flere reisende som blir lenger i regionen.

   Visit Lillehammer har som et ledd i pågående prosesse valgt å pause sitt samarbeid med VOR fra og med 2023. 

   Presseturer:

   VOR har i 2022 hatt et økt fokus på presse/visningsturer til regionen. 

   Prosjekter:

   • Mobilitetsprosjektet
    Lagd 3 filmer til bruk i kampanjer og sosiale medier med opplevelser i og ut av Oslo basert på offentlig kommunikasjon og grønn mobilitet. I samme prosjekt har vi startet samarbeide med Fjord Tours for å produsere utflukter/turer ut av Oslo med offentlig kommunikasjon.
   • Mat/reiselivsprosjektet.
    Prosjektet har bl.a. produsert et par filmer med Christer Rødset til bruk i utenlandske kampanjer. Her er en av de i tillegg er det produsert artikler på engelsk med fokus på lokal mat og drikke til bruk på VisitOsloRegion.com og hos destinasjonene.

   Ta gjerne kontakt med [email protected] for hele aktivitetsrapporten til Visit Oslo-regionen.

   Kampanjer

   Jentetur i Osloregionen
   Fokusmarkeder: UK, Tyskland og Nederland.

   Gjenbruk av innhold fra tidligere år hvor det ble produsert fire historier med fokus på fire ulike personer. Historien om Amy ble filmet i Visit Lillehammer regionen og viser flotte aktiviteter og fine fjell og overnattingssteder.

   Oslo moves
   Fokusmarkeder: Danmark, Sverige, Frankrike, Tyskland og Nederland

   Dette er en kampanje med fokus på Oslo og regionens kultur og en fortsettelse av tidligere gjennomført kampanje.

   Visit Oslo Region | Historien om Amy

    

   Turoperatørarbeid

    

   Visit Oslo Region

   Destinasjonen i VisitOsloRegion har et etablert samarbeid rundt felles turoperatørbearbeidelse. Erfaringen er at vi som region blir en mer attraktiv samarbeidspartner for denne målgruppen gjennom å dekke et større område samt kunne tilby et bredere produktspekter. Samarbeidet har resultert i:

   • Norway Insight – Digital turoperatørpresentasjon
   • Paris Workshop – Innsalg til franske turoperatører
   • Visningstur etter NTW – 13 turoperatører, 3 dager med lokalmat og kultur
   •  NTW deltagelse – ca 50 en-til-en møter med turoperatører

   VOR har søkt og fått tildelt 3 av Innovasjon Norges internasjonale visningsturer for sommeren 2023/Vinter 23/24 med tema; Lokal mat & drikke, Bærekraftige besøk, Vinter uten ski.

    

   Mountains of Norway

   Det er jobbet med produktutvikling og salg, samt deltakelse på ulike tematiserte workshops og webinarer med presentasjoner og digitale visningsturer der MON partnere og destinasjonen er synliggjort. Rapporten for 2022 er i skrivende stund ikke klar.

   Samarbeidet med Mountains of Norway videreføres ikke inn i 2023. 

    

   Engasjerte medlemmer har flere flater for synlighet!

   • Instagram Stories take-over
   • Eget innhold til våre tilbudsblogger
   • Retargeting på vårt publikum
   • Matcingkampanje mot Gøteborg på vintermarkedet

   Les mer om hvordan du kan få ekstra synlighet!

    

   Ny reiselivssjef i Visit Lillehammer

   Ny reiselivssjef i Visit Lillehammer

   Veslemøy Eineteig Wedum (39) er konstituert som ny reiselivssjef i Visit Lillehammer. Med dette ligger alt til rette for at reiselivsselskapet og medlemmene får den innsatsen de fortjener frem til det nye selskapet, Rada Reiseliv SA, er på plass over nyttår.

   les mer
   Ansvarlig markedsføring

   Ansvarlig markedsføring

   Ved å tiltrekke seg de riktige gjestene, gi ærlig informasjon og ta hensyn til miljøet, lokalsamfunnet og den langsiktige bærekraften, kan vi skape et reisemål som er både attraktivt og ansvarlig. Ansvarlig markedsføring spiller en nøkkelrolle i dette.

   les mer