Lokale matopplevelser i vinden!

Brimi Sæter var en hyggelig møteplass for å diskutere videre tiltak i Matrute Gudbrandsdal. 13 produsenter og spsisesteder fra hele Gudbrandsdalen var samlet for å bli bedre kjent, lære og bli inspirert av hverandre.

For et vertskap, gode måltidsopplevelser og pågangsmot denne gjengen kan by på! Det er tid for å løfte fram (igjen) Gudbrandsdalen på mat -og drikke kartet.

Foto av møte på Brimi sæter

FOTO: Anette Svaestuen

Hvordan løfte matregionen Gudbrandsdalen sammen?

Ett av temaene på nettverkssamlingen var hvordan vi i felleskap skal løfte matregionen Gudbrandsdalen. For å lykkes er det viktig å bli bedre kjent med hverandre og hverandres produkter, samt å snakke godt om og anbefale hverandre. Gjennom samarbeid blir alle et bedre vertskap og synlige for gjestene! Kompetanse må også bygges blant alle ansatte i bedriften for at alle har forutsetninger for å gi gode gjesteopplevelser. Vertskaps- og kompetansekurs om lokale råvarer skal vi jobbe videre med slik at bedriftene kan ta det aktivt i bruk.

Matrute flyeren som ble distribuert i sommer ble godt mottatt, og ønskes videreført med noen forbedringer til neste sommer. Flere av bedriftene har erfart at gjester har benyttet matrute forslagene til å stoppe flere steder, og oppdaget både nye opplevelser og produkter. Samtlige av bedriftene melder om en rekordsommer (og delvis høst) hvor de norske gjestene har etterspurt lokalmat, verdsatt de gode måltidsopplevelsene og handlet mye lokale varer. Betalingsvilligheten i markedet har vært stor. I Covid-19 krisen synes de små unike bedriftene med sjel og troverdighet å være vinnerne i markedet, og trenden vil trolig fortsette i en post-Covid situasjon. Timingen for å løfte fram (igjen) matregionen Gudbrandsdalen synes å være god.

 

Tiltak i andre prosjektår

  • Matkurs med Arne Brimi/Kristoffer Hovland i samarbeid med Villreinløypa på nyåret.
  • Inspirasjonsdag for bruk av lokalmat «Fra Rått til Godt» – 13. januar på Lillehammer
  • Kurs i vegetar/vegan meny
  • Utarbeide kort historiebeskrivelse av lokalmatprodusentene som serveringssteder kan benytte i meny osv.
  • Lage filmsnutter med ulike tema til inspirasjon for bedrifter og gjester.
  • Studietur for nettverket med besøk hos hverandre (evt. med overnatting) rett etter påske.
  • Utvikle pakker med kultur og lokalmat + natur og lokalmat.
  • Flere forslag til matruter og samarbeid mellom bedriftene i Matruta.
Foto av Brimi Sæter
Ny reiselivssjef i Visit Lillehammer

Ny reiselivssjef i Visit Lillehammer

Veslemøy Eineteig Wedum (39) er konstituert som ny reiselivssjef i Visit Lillehammer. Med dette ligger alt til rette for at reiselivsselskapet og medlemmene får den innsatsen de fortjener frem til det nye selskapet, Rada Reiseliv SA, er på plass over nyttår.

les mer
Ansvarlig markedsføring

Ansvarlig markedsføring

Ved å tiltrekke seg de riktige gjestene, gi ærlig informasjon og ta hensyn til miljøet, lokalsamfunnet og den langsiktige bærekraften, kan vi skape et reisemål som er både attraktivt og ansvarlig. Ansvarlig markedsføring spiller en nøkkelrolle i dette.

les mer