Tekst: Marte Kjernsholen

Prosjektleder – Digital strategi

Marte har lang erfaring fra reiselivet, som driver av egne selskap, som rådgiver, kursholder/lærer og bedriftsutvikler.

Marte har spisskompetanse innen digital markedsføring og strategi.

[email protected]

Tlf: 95 45 35 17

 

Det handler om menneskene, ikke teknologien!

De fleste bedriftene vi snakker med, er ute etter å optimalisere og effektivisere driften. Det betyr gjerne en digital transformasjon i en eller annen form. Senvinteren 2020 og Covid-19 situasjonen har gjort behovet tydelig – utvikling og endring av måten vi jobber, samhandler og skaper verdi på er helt nødvendig om vi skal rigge oss for fremtiden. Mange tenker at digital strategi og digitalisering kun handler om teknologien, men gjør det egentlig det?

Et webinar med Amazon forrige uke (kommer link når de legger ut) ga oss innsyn i at deres suksess ikke er basert på teknologi, men at det handler om forretningsmodell. Amazon har fokus på å være kundesentrisk, og ikke transaksjondrevet. Bedriftskulturen er tuftet på å «nerde» på å være kundesentriske. De skal være best på å sette kunden i sentrum og se tjenestene de leverer fullt og helt fra kundens ståsted. Orkla uttalte i samme webinar at «alt begynner med en strategi..»

Teknologi er gøy, men hvordan skal man bruke den? Hva får vi igjen for å investere i digitalisering? Vi vil ha de siste kule systemene, men vet ikke helt hva man skal bruke det til og hvordan. Vi investerer i teknologi uten å evne å ta ut potensialet, ofte fordi dette krever omorganisering av mennesker og arbeidsoppgaver og en «glemmer» å forankre det hos de ansatte. La oss gjøre som de beste i klassen, la oss fokusere på menneskene!

Hvordan finner vi gevinsten i digitaliseringen?

Først må vi erkjenne at det er vanskelig. Og kan gå riktig galt dersom vi ikke er nøye. Still deg følgende spørsmål: hvem gir det gevinster? Hvorfor gjør vi disse prioriteringene? Det viser seg veldig ofte at mye av det strategiske grunnlaget mangler på flere nivåer – og det er behov for å revidere perspektivene når vi jobber med utgangspunktet og grunnlaget for strategien. Når vi klarer å identifisere de viktige gevinstene, da blir det gjerne gode resultater.

Rent intuitivt vil vi gjerne søke til løsning når vi møter på utfordringer. Vi blir tiltakskåte! Handling må til! For eksempel et digitalt system. Systemet kan mye, og kan løse mange av utfordringene. Det finnes en rekke imponerende verktøy – husk at det bare er en del av et større bilde. Hva med menneskene som skal gjennomføre endringene, de som skal jobbe med systemene- er de tatt med i prosessen og ser de verdien av løsning og meningen med tiltaket? Her kan vi ofte skille suksess fra fiasko i en omstilling og digitaliseringsprosess. (Forbes viser til at 70% av alle endringsinitiativer, og 84% av alle selskaper med digital transformasjon feiler..) Mao er det overveiende sannsynlig at også din digitaliseringsstrategi vil feile dersom du ikke er nøye.

Vi må ta med flest mulig inn i prosessene slik at digitaliseringen er forankret hos menneskene som skal gjennomføre den. La de selv finne løsningen og se verdien av endring! Folk flest trenger tid og mening – og en opplevelse av at de selv er med på å skape noe viktig.

De menneskelige resursene

Hvis man skal skape transformasjon så må det i tillegg til det praktiske og tekniske åpenbart jobbes mye med det kulturelle. Det handler som nevnt egentlig lite om det tekniske. Å jobbe med folk krever mer tid, innsats og endringsvilje med mål om at mennesker og teknologi skal bli en naturlig del av virksomheten. Med mennesket i sentrum!

Man bør altså enes om felles mål om hvor man vil og ha en felles forståelse for at forandring må modnes. Hvor lang tid det tar vil variere. Vi må også huske at noen tiltak treffer bedre og kan forsterkes etter hvert og det er viktig å skape en forståelse for å prøve og feile. En raus forståelse for at det er en del av prosessen.

En godt bearbeidet strategi er heller ikke verdt noe hvis organisasjonen ikke evner å gjennomføre den. Derfor er det viktig å ta hensyn til de menneskelige ressursene som finnes i organisasjonen. Planer for gjennomføring må legges og de må være gjennomførbare i forhold til den tiden de har til rådighet. Det nytter ikke å legge til arbeidsoppgaver uten å ta andre bort. Målet var jo å bli mer effektive…

Digital strategi handler til syvende og sist om mennesker, både de som kjøper produktene, ansatte og samarbeidspartnere. Det at det finnes digitale løsninger som kan implementeres betyr ikke alltid at det er den beste løsningen.

Les mer om dette temaet:
https://www.digi.no/