Prosjektleder:

En del av Digital strategi

}

Tidsrom

2020

Digital strategi – i praksis

En digital strategi fokuserer på de digitale tiltakene du tar i bruk for å nå målet ditt. En digital strategi sørger for at du begeistrer målgruppen din med riktig type markedsføring til rett tid og med gode brukeropplevelser.

Grunnlaget for en digital strategi ligger i forretningsmodellen. Ut fra arbeide med forretningsmodellen kan vi jobbe ut en god Digital Strategi. For å få satt den digitale strategien ut i live utarbeides en tiltaksplan som skal ta utgangspunkt i alle fasene av en kundereise.

Forretningsmodell

Uten å være for teoretisk kan man kanskje forklare det slik at forretningsmodellen gir en oversikt over alle prosesser og ressurser selskapet ditt må håndtere for å tjene penger.

Forretningsmodellen skal blant annet svare på spørsmål som

  • hva skal du levere?
  • hvem er kunden?
  • hvem er venner og konkurrenter?
  • hvordan skal du selge?
  • hvordan skal du ta betalt?
  • hvordan skal du levere?

Forretningsmodellen beskriver hvordan du driver forretningen din. Den beskriver hvordan en organisasjon skaper, leverer, og fanger opp verdier – økonomiske, sosiale, eller andre former av verdier. Prosessen med å utvikle forretningsmodellen er en del av forretningsstrategien.  

En digital forretningsmodell er en forretningsmodell som bedre tar hensyn til digitale muligheter og utfordringer. 

Business Model Canvas  

Det finnes flere fremgangsmåter for å utvikle forretningsmodeller. Business Model Canvas er et verktøy utviklet av Alexander Osterwalder. Verktøyet er et rammeverk som består av ni byggeklosser. De hjelper deg å kartlegge kundesegmenter, verdiløfte, kanaler, kunderelasjoner, inntektsstrøm, ressurser, kjerneaktiviter, partnere og kostnader. 

Hva er en kundereise?

Kundereisen står sentralt i arbeidet med å komme frem til en god digital strategi. En kundereise er en kronologisk og visuell framstilling av en kundes handlinger og opplevelser i kontakt med en tjeneste, et produkt (digitalt eller fysisk) eller en merkevare, over et bestemt tidsrom eller forløp, på tvers av kanaler. Verktøyet brukes for å oppnå større forståelse for en kundes behov og utfordringer.

Det finnes ingen fasit for nøyaktig hvilke elementer en kundereise skal inneholde, og dette vil gjerne variere litt fra fagfelt til fagfelt, og fra prosjekt til prosjekt. Det viktigste er at kundens handlinger brytes ned og fremstilles kronologisk, og de elementene man ønsker å belyse (som f. eks. kanalvalg, kundens opplevelse, behov, etc.) fremstilles vertikalt.

Digital transformasjon

Digital transformasjon er å bruke ny teknologi til å løse utfordringer og problemer vi står ovenfor til enhver tid. Denne teknologien er i konstant utvikling og dag gjelder det å utnytte det nye teknologiske mulighetsrommet vi befinner oss i. Det finnes ulike former for digital transformasjon, her er noen:

  • Kundekontakt, bruk av data for bedre kundereiser og personlig tilpassede kundeopplevelser
  • Drift, kortere reaksjonstider, bedre service, reduserte kostnader og bedre prognoser
  • Produktutvikling, bruk av Big data og forbedret kundeinnsikt for å optimalisere leveransemodeller, tilføre digitale tilleggstjenester (nye inntektskilder) og øke kundetilpasningen
  • Medarbeidere, tilføre ansatte kunnskap for raskere og bedre beslutninger, og skape mer produktive arbeidsplasser som samtidig er sikre

Digital transformasjon er rett og slett en konsekvens av fundamental tilbuds- og etterspørselsteori. Ved hjelp av digitaliseringen kan vi koble tilbud og etterspørsel smartere, enklere og billigere; mer effektivt. Ved hjelp av digitalisering kan vi effektivisere verdikjeder og kutte transaksjonskostnader. Det liker markedet. 

Tre viktige ingredienser i oppskriften på digital suksess:

Engasjer deg: Forstå hva som finnes av teknologiske muligheter og hvordan de kan brukes på en verdiøkende måte på eksisterende og nye områder.

Ha et åpent sinn: Samarbeid på en åpen måte med eksterne partnere, slik at du kan utfordre tradisjonelle modeller.

Del suksessen: Fortell kollegene om vellykkede initiativer for samarbeid. Dette bygger moment internt og reduserer barrierene mot fremtidige partnerskap.

Dersom vi ser på de virkelige suksesshistoriene i næringslivet internasjonalt, så er det alltid bedriftene med de nye og bedre forretningsmodellene som lykkes best.