Tekst: Marte Kjernsholen

Prosjektleder – Digital strategi
[email protected]
Tlf: 95 45 35 17

 

Hvordan jobber vi med digital strategi ?

En tradisjonell markedsstrategi har mange likheter med en digital strategi, men den digitale strategien setter søkelys på de digitale virkemidlene. Hvis du ønsker å skape resultater og få det maksimale ut av virksomhetens digitale aktiviteter må det jobbes bevisst med dette hele tiden i alle ledd. Dette er nøkkelen til digital suksess.  

En digital strategi fokuserer altså på de digitale tiltakene vi tar i bruk for å nå målet.
Strategien sørger for at du begeistrer målgruppen din med riktig type markedsføring til rett tid og med gode brukeropplevelser.

Grunnlaget for en bra digital strategi ligger i forretningsmodellen og ut fra arbeide med denne kan vi jobbe ut en god digital strategi. For å få satt den digitale strategien ut i live utarbeides en tiltaksplan som skal ta utgangspunkt i alle fasene av en kundereise. Her er det også veldig viktig å ta hensyn til resursene man har og hva man må ta hensyn til når det gjelder menneskene som skal gjennomføre tiltakene. Les mer om det her.

Forretningsmodell

En forretningsmodell er en oversikt over alle prosesser og ressurser selskapet ditt må håndtere for å tjene penger. Den beskriver hvordan du driver forretningen din. En digital forretningsmodell er en forretningsmodell som bedre tar hensyn til digitale muligheter og utfordringer.

Det finnes flere fremgangsmåter for å utvikle forretningsmodeller. Business Model Canvas er et verktøy utviklet av Alexander Osterwalder. Verktøyet er et rammeverk som består av ni byggeklosser. Byggeklossene hjelper oss å kartlegge kundesegmenter, verdiløfte, kanaler, kunderelasjoner, inntektsstrøm, ressurser, kjerneaktiviteter, partnere og kostnader.
Les mer om modellen her.

Hvem er kundene våre?

Når vi skal kartlegge kundesegmentene i forretningsmodellen jobber vi med kundens behov slik at vi sikrer at vi faktisk skaper verdi for kunden.

Viktige spørsmål i denne delen av arbeidet er:

 • Hvem er kundene i dag og hva kjennetegner dem?
 • Hvem er drømmekunden? Adferdstrekk, kjennetegn og behov.
 • Hva kan vi love kunde, hva er vårt verdiløfte?
 • Hvilke fordelskapere har vi?
 • Hva er det som gleder og begeistrer?
 • Hvilke frustrasjoner kan oppstå og hvilke smertestillere kan vi bruke?

Kundereise

Kundereisen står også sentralt i arbeidet med forretningsmodellen. En kundereise er en kronologisk og visuell framstilling av en kundes handlinger og opplevelser i kontakt med en tjeneste, et produkt (digitalt eller fysisk) eller en merkevare, over et bestemt tidsrom eller forløp, på tvers av kanaler. Verktøyet brukes for å oppnå større forståelse for en kundes behov og utfordringer.

Det finnes ingen fasit for nøyaktig hvilke elementer en kundereise skal inneholde, og dette vil gjerne variere litt fra fagfelt til fagfelt, og fra prosjekt til prosjekt. Det viktigste er at kundens handlinger brytes ned og fremstilles kronologisk, og de elementene man ønsker å belyse (som f. eks. kanalvalg, kundens opplevelse, behov, etc.) fremstilles vertikalt.

Digital transformasjon

I jobben med forretningsmodellen vil vi ofte komme frem til løsninger som krever digital transformasjon. Dette er enkelt og greit å bruke ny teknologi til å løse utfordringer og problemer vi står ovenfor til enhver tid. Ettersom dette til enhver tid er i utvikling så gjelder det å utnytte det nye teknologiske mulighetsrommet vi befinner oss i. Det finnes ulike former for digital transformasjon, her er noen:

 • Kundekontakt, bruk av data for bedre kundereiser og personlig tilpassede kundeopplevelser
 • Drift, kortere reaksjonstider, bedre service, reduserte kostnader og bedre prognoser
 • Produktutvikling, bruk av Big data og forbedret kundeinnsikt for å optimalisere leveransemodeller, tilføre digitale tilleggstjenester (nye inntektskilder) og øke kundetilpasningen
 • Medarbeidere, tilføre ansatte kunnskap for raskere og bedre beslutninger, og skape mer produktive arbeidsplasser som samtidig er sikre

Oppsummering

I prosjektet Digital Strategi jobber vi altså med forretningsmodellen og fordyper oss spesielt i deler av denne. Her er, i korte trekk, gangen i arbeide vi gjør ute hos bedriftene vi jobber med:

 1. Definere målet med arbeidet
 2. Arbeide med forretningsmodellen, da spesielt:
  • Kartlegge kundene, særlig drømmekunden
  • Definere verdiløfte, hva lover vi kundene
  • Jobbe med kundereisen
 3. Sette opp en digital strategi
 4. Utarbeide en tiltaksplan