Aktiviteter 2021

Aktiviteter 2021

Aktiviteter 2021 På marked er det jobbet godt med innhold og ulike kampanjer i samarbeid med våre medlemmer. I et korona år har det dessverre blitt færre møteplasser og nettverkssamlinger. Vi er re-merket som et bærekraftig reisemål, og den nye arrangementsstrategien...
Arrangement

Arrangement

Arrangementene på vei ut av pandemien  Visit Lillehammer bestreber seg til å bistå alle arrangører som ønsker bistand. Rundt 40 arrangører har i en eller annen form fått bistand fra oss i 2021. Vi opplever at aktiviteten og mangfoldet er stort, og at mange er klare og...
Gjestedøgn 2021

Gjestedøgn 2021

Positiv utvikling i antall gjester gjennom 2021 Tall fra SSB viser i overkant av 900 000 kommersielle gjestedøgn i løpet av året i Visit Lillehammer-regionen*, en økning på ca 30% fra forrige år. Sammenlignet med 2019 (før korona) er dette en nedgang på 16%. Snarveier...
Dette gjorde vi på marked i 2021

Dette gjorde vi på marked i 2021

Dette ble gjort på marked i 2021  Visit Lillehammer har i 2021 hatt masse aktivitet og synlighet. Vi har gjennom ulike støtteordninger fått ekstramidler fra kommunene våre til å skape aktivitet og synlighet for å hjelpe regionen og bedriftene. Det har blitt produsert...