Dette ble gjort på marked i 2021

 Visit Lillehammer har i 2021 hatt masse aktivitet og synlighet.

Vi har gjennom ulike støtteordninger fått ekstramidler fra kommunene våre til å skape aktivitet og synlighet for å hjelpe regionen og bedriftene. Det har blitt produsert masse nytt materiell i form av filmer og bilder, jobbet fram ulike nye konsept og kjørt kampanjer i mange ulike kanaler.

Her ser dere de aktivitetene som ble gjort i 2021. Skulle dere ønske mer detaljer fra de enkelte aktivitetene er det bare å ta kontakt.

Rafting i Hunderfossen Eventyrpark

Rafting i Hunderfossen Eventyrpark. Foto: Joakim Mangen

Hovedmålet med vår markedsføring er å, sammen med våre medlemmer, jobbe mot å få flere reisende til regionen, jobbe mot sesongforlengelse, lengre oppholdstid og gjenkjøp. Vi jobber med en miks av digitale aktiviteter i tillegg til å påvirke andre kanaler som turoperatører, agenter og presse.

Ta en snarvei nedover i saken:

 

Kampanjer mot ferie- og fritidsreisende

Google Ads «søk» er kjørt hele året, hver sesong (vinter, sommer, høst og jul) forsterkes denne med større digitale kampanjer i ulike kanaler. I 2020 (det første koronaåret) jobbet vi med store oppmerksomhetskampanjer, med mål om å nå ut bredt (mange videovisninger etc). I 2021 har vi valgt å jobbe mer målrettet med trafikkskapende kampanjer, med mål om at brukeren skal konvertere til våre medlemmer.

Vi har hatt stor fokus på å nå et publikum av høy kvalitet, og trafikken er derfor gjerne noe dyrere sammenlignet med tidligere. Vi har derimot større sannsynlighet for å konvertere videre til våre medlemmer. Rekkevidden i løpet av 2021 gjenspeiler hvor store målgrupper vi har jobbet mot, sammenlignet med potensielle målgrupper i Facebook Ads ser vi at vi har hatt god dekning på å nå potensielle brukere.

Noen tall:

 • Facebook Ads: 1 million i betalt rekkevidde | 77 000 link clicks | CPC 6,7
 • Google Ads: 616 883 visninger | 14,43 % CTR | 1,51 CPC
 • Konverteringer fra oss til dere: ca 200 000

Erfaringer fra 2021:

 • Vi har sett sterkt behov for nytt innhold.
 • Videoplassering er endret, vi har nå mer fokus på som gjerne koster mer, men har bedre kvalitet.
 • TikTok: ny og spennende kanal med gode priser. Denne prøves ut mer fremover.

Videre kan vi nevne at det vi vet om fremtiden er at vi kommer til å vite mindre. Vi kommer ikke til å ha like gode muligheter for å målrette oss mot spesifikke målgrupper, det blir viktigere å jobbe med innhold i kontekst. Vi må hele tiden tenke annerledes for å nå de som er interesserte i oss.

Sesongkampanjer

I sesongene vinter, sommer, høst og jul ble det kjørt digitale kampanjer med mål om å inspirere og konvertere.

 • Film med mål om visninger og merkevarebygging
 • Annonser med mål om konvertering til vårt nettsted (og medlemmer)
 • Blogg med tilbud fra medlemmer, mål om konvertering til medlemmer (vinterferie, påskeferie, sommerferie, høstferie og juleferie).
 • Våre medlemmer kan benytte vårt publikum i sine kampanjer

Eksempler på produsert innhold:

Ekstra tiltak på sommer: 

 • Konkurranse på Facebook i samarbeid med Bilia
 • Aktivitet mot Nødbryteren (formål: mersalg og kryssalg i regionen)
 • Influencer Anders Backe med innhold i sosiale medier
 • Turist i egen region  gjennomført 13. juni (formål: skape stolthet over egen region, mersalg).
 • NAF og NHO Campingguiden (God synlighet i samarbeid med noen av våre medlemmer)
 • Kampanjen «En sommer for alle sansene», se avsnitt om koronamidler

Ekstra tiltak på høst:

Høsten ble benyttet til å ta nye bilder og film av målgruppene Silje Supermamma og Sigbjørn Senior.

Ekstra tiltak på jul:

 • Kampanjen «Tre nøtter til Askepott» se avsnitt om koronamidler.

Vinterfilm benyttet i kampanjer mot målgruppen «Anders Aktiv»

Nyhetsbrev til forbruker

Hele året kjøres det nyhetsbrev mot forbruker til en database med i overkant av 5000 mottakere.
Mål: spre informasjon og inspirere til besøk av regionen, samt trekke trafikk til Lillehammer.com

Les mer om våre digital kanaler i artiklene Lillehammer.com med 1,5 millioner sidevisninger og Sosiale medier med rekkevidde på 3 mill.

 

Tiltak og kampanjer delfinansiert av koronamidler

I løpet av de siste par årene har vi takket vært godt samarbeid med våre kommuner hatt muligheten til å jobbe med ekstra tiltak og kampanjer. I løpet av 2021 har vi gjennomført tiltak på: Nye målmarkeder, MICE markedet, juleproduktet og en sommerkampanje mot kultursegmentet.

Nye målmarkeder:

I løpet av året ble det produsert en del innhold mot målgruppen Sigbjørn Senior for bruk i digitale kampanjer og som organisk innhold i sosiale medier. Materialet ble tatt i bruk på høsten, og vil blir brukt videre gjennom året 2022. 

 • Langrenn
 • Alpint
 • Kultur, by og mat på vinter
 • Kultur, sykkel, tur og by på sommer
 • Vandring og fjelltur
 • Lokal mat og overnatting

Kampanjefilm bygd på nytt innhold, benyttet i vinterkampanjer mot målgruppen Sigbjørn Senior / Det grå gullet

Juleprosjekt / Tre nøtter til Askepott

Den store suksessen «tre nøtter til Askepott» ble i stor grad spilt inn på Maihaugen. I den forbindelse sørget vi for å få spilt inn litt materiell til bruk i markedsføring av Lillehammer som sted for filminnspillingen. Videre har prosjektet jobbet med produktutvikling, spredning av organisk innhold, digitale kampanjer med mål om å skape engasjement, og nye inntekststrømmer. 

Eksempler på innhold:

Film benyttet i julekampanjen «Tre nøtter til Askepott» 

Sommerprosjekt | «En sommer for alle sansene»

Konseptutvikling «En sommer for alle sansene».

Det ble i samarbeid med Try og Krible utarbeidet et eget konsept for en kultursatsing i regionen. Det ble utarbeidet materiell, eget området på blogg, samt godt samarbeid med medlemsbedrifter som skapte god synlighet for kulturprodukter i regionen.

Eksempel på innhold: En sommer for alle sansene

Tilbakemeldinger fra kampanjepartner: «Dette ble en suksess, og spesielt ved at kampanjepartnere i tillegg opparbeidet eget innhold innenfor samme konsept som til sammen ga mer synlighet. Vi er spesielt fornøyde med økningen i konverteringer fra Lillehammer.com til oss.»

Midler ble også benyttet for å legge ekstra trykk på målgruppene Silje Supermamma og Anders Aktiv.

 

Bilde med tekst "kan du kjenne smaken av fjell og grønne daler"?

Konsept: En sommer for alle sansene

 

«Alt litt nærmere – mer tilstede», nytt Mice konsept og ny nettside

Det er utarbeidet et markedsførings konsept : «Alt litt nærmere – mer tilstede» fra Ferskvann og gjennomført annonsering mot målgruppen.

I tillgg er det investert i et nytt nettsted som målretter seg direkte til målgruppen kurs, konferanser og event. Her har alle medlemmer muligheten til å presentere sine produkter med egne tekster og bilder tilpasset markedet.

 

Konsept: Alt litt nærmere | mer tilstede

 

Ferie og Fritids markedet Internasjonalt

Gjennom vår deltagelse i Visit Oslo Regionen ble det gjennomført en sommerkampanje mot våre nærmarkeder. Mål med kampanjen:

 • Fange oppmerksomhet og skape interesse for mulighetene i Osloregionen i den definerte primærmålgruppen i utvalgte markeder, gjennom video views og engasjement.
 • Varme opp målgruppen, drive trafikk til web og generere «varme data» i forkant av SELL-kampanjen med VOR.

Fokusmarkeder: UK, Tyskland og Danmark.

Det ble produsert fire historier med fokus på fire ulike personer. Historien om Amy ble filmet i Visit Lillehammer regionen og viser flotte aktiviteter og fine fjell og overnattingssteder.

Det ble en krevende kampanje å kjøre i en uforutsigbar tid – men en viktig beslutning å synes i markedene i en gjenåpnings fase.

Litt resultater:

 • Rekkevidde 2,3 mill som utgjør potensielle gjester eksponert for mulighetene i Visit Oslo Regionen,
 • hvorav >930’ har sett >15 sek av våre historier.
 • Det finnes interesse der ute!

Visit Oslo Region | Historien om Amy

 

Turoperatørarbeid

Deltakelse NTW i regi av Innovasjon Norge (les mer: Norwegian Travel Workshop)
Rapport sendt alle medlemmer i etterkant av arrangementet.

Visit Oslo Region

Via vår samarbeidspartner Visit Oslo Region har vi deltatt på ulike tematiserte workshops og webinarer med presentasjoner og digitale visningsturer der Visit Lillehammer har hatt god synlighet.

 • Food and Culture digital fam trip
 • Norway Insights
 • Travel Slow
 • NTW
 • Ski Workshop
 • Exclusive Experiences

Vi har også deltatt i en prosjekt om grønn mobilitet sammen med FjordTours som omhandler pakketering og salg av produkter. Dette fortsetter inn i 2022.

Mountains of Norway

Det er jobbet med produktutvikling og salg, samt deltakelse på ulike tematiserte workshops og webinarer med presentasjoner og digitale visningsturer der MON partnere og destinasjonen er synliggjort.

 • Food and Culture digital fam trip
 • Norway Insights
 • Travel Slow
 • NTW
 • Ski Workshop
 • Exclusive Experiences

 

Food and Culture Digital Fam Trip, i samarbeid med Visit Oslo Region

 

MICE arbeid

Flere tiltak er gjennomført mot markedet i løpet av året:

 • Annonsering mot målgruppen med materiell fra MICE prosjektet og annet eksisterende materiell.
 • Deltakelse på Meet in Norway med «Opplevelsesfilm» mot markedet
 • Deltagelse på HSMAI møtebørs i Oslo der det ble holdt møter med 8 potensielle kunder til regionen og knyttet relasjoner til flere Oslo baserte firmaer og byråer.

Eksempel på innhold: Blogg | Møter, kurs og konferanser i Lillehammer og Gudbrandsdalen

 

Digital visningstur | Meet in Norway | Målgruppe: internasjonale byråer

 

Innhold

 

Engasjerte medlemmer har fått flere flater for synlighet

 • Instagram Stories take-over
 • Eget innhold til våre tilbudsblogger
 • Retargeting på vårt publikum
 • Kampanjesamarbeid i sommerkampanjen «Sansesommer»

Les mer om hvordan du kan få ekstra synlighet i 2022!

 

Ny reiselivssjef i Visit Lillehammer

Ny reiselivssjef i Visit Lillehammer

Veslemøy Eineteig Wedum (39) er konstituert som ny reiselivssjef i Visit Lillehammer. Med dette ligger alt til rette for at reiselivsselskapet og medlemmene får den innsatsen de fortjener frem til det nye selskapet, Rada Reiseliv SA, er på plass over nyttår.

les mer
Ansvarlig markedsføring

Ansvarlig markedsføring

Ved å tiltrekke seg de riktige gjestene, gi ærlig informasjon og ta hensyn til miljøet, lokalsamfunnet og den langsiktige bærekraften, kan vi skape et reisemål som er både attraktivt og ansvarlig. Ansvarlig markedsføring spiller en nøkkelrolle i dette.

les mer